DAVID MISCAVIGE
STYRELSEORDFÖRANDEN FÖR RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER
OCH KYRKLIG LEDARE FÖR RELIGIONEN SCIENTOLOGI

EN BIOGRAFI

David Miscavige är den kyrkliga ledaren för religionen Scientologi. Från sin position som styrelseordföranden för Religious Technology Center (RTC), har David Miscavige det yttersta ansvaret för att säkerställa standarden och den oförvanskade tillämpningen av L. Ron Hubbards teknologier Dianetik och Scientologi och för att hålla Scientologin fungerande.

I denna egenskap har David Miscavige omdefinierat begreppet ”religiös ledare” för att passa de uppgifter som krävs för att leda en i sanning unik, modern religion – en religion som föddes i det tjugonde århundradet, och som har uppnått en aldrig tidigare skådad nivå av expansion i det tjugoförsta århundradet, vilket inbegriper omkring 11 000 kyrkor, missioner och anslutna grupper i över 167 nationer ... LÄS VIDARE »

MER AV DAVID MISCAVIGES BIOGRAFI

DAVID MISCAVIGE:
VID RODRET I EXPANSIONENS TIDSÅLDER

Genom att öppna en ny typ av kyrkor i större städer har Scientologin fördubblats i storlek de senaste fem åren.


För att tillgodose den skyhöga efterfrågan på Dianetik- och Scientologi-tjänster och samhällsförbättringsprogram i hela världen, och utnyttja det tjugoförsta århundradets tekniska framsteg, inledde David Miscavige strategin för ideala orger (förkortning för ”organisationer”) för att förvandla alla Scientologi-kyrkor till ideala kyrkor och uppnå det mål L. Ron Hubbard fastställde för scientologer – att en dag skapa kyrkor som förkroppsligade Scientologi-teknologin i syfte att hjälpa alla människor att uppnå andlig frihet. LÄS VIDARE »

SENASTE IDEALA SCIENTOLOGI-KYRKORNA INVIGDA AV DAVID MISCAVIGE

IDEALA AVANCERADE ORGANISATIONER INVIGDA AV DAVID MISCAVIGE

IDEALA KONTINENTALA SAMBANDSKONTOR INVIGDA AV DAVID MISCAVIGE

DAVID MISCAVIGE:
OÖVERTRÄFFAD TILLVÄXT VID SCIENTOLOGINS ANDLIGA HÖGKVARTER

Ingenstans är Scientologi-religionens tillväxt mer uppenbar än vid Flag, dess andliga högkvarter i Clearwater, Florida. För att se till att den viktigaste av Scientologins religiösa fristäder fortsätter att tillgodose den växande efterfrågan på dess tjänster, omfattar nu vad som började med en enda fastighet år 1975 idag ett komplex på cirka 50 byggnader inom en åttakilometers radie, med en yta på sammanlagt omkring tvåhundratusen kvadratmeter. ... LÄS VIDARE »

HISTORISKA EVENT
SKAPAR EN RENÄSSANS FÖR SCIENTOLOGI

Även om det under Scientologins historia har gjorts många försök att göra alla L. Ron Hubbards verk tillgängliga på så många språk som möjligt, har fullständig framgång alltid varit omöjlig att uppnå. Oavsett begränsningar ... LÄS VIDARE »

DAVID MISCAVIGE
ATT FÅ UT SCIENTOLOGI TILL VÄRLDEN

Sedan publiceringen av Grundernas böcker och föreläsningar i Dianetik och Scientologi 2007, har scientologer strömmat in i sina kyrkor i större antal än någonsin. Efterfrågan på material har ökat enormt, och medan församlingsmedlemmarna har gått framåt igenom dessa böcker och föreläsningar, har antalet nya människor som kommer in för att ta reda på vad Scientologi handlar om också ökat. ... LÄS VIDARE »