DAVID MISCAVIGE

STYRELSEORDFÖRANDEN FÖR RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER OCH KYRKLIG LEDARE FÖR RELIGIONEN SCIENTOLOGY

David Miscavige: A Biography
David Miscavige: En biografi

David Miscavige är den kyrkliga ledaren för religionen Scientology. Från sin position som styrelseordföranden för Religious Technology Center (RTC), har David Miscavige det yttersta ansvaret för att säkerställa standarden och den oförvanskade tillämpningen av L. Ron Hubbards teknologier Dianetics och Scientology och för att hålla Scientology fungerande.

MER AV DAVID MISCAVIGES BIOGRAFI
SENASTE NYTT OCH EVENEMANG

David Miscavige: Introduction to the Scientology Network
DAVID MISCAVIGE
INTRODUKTION TILL SCIENTOLOGY NETWORK
Mr. David Miscavige, Chairman of the Board Religious Technology Center and ecclesiastical leader of the Scientology religion, led the dedication.
DAVID MISCAVIGE:
VID RODRET I EXPANSIONENS TIDSÅLDER

Genom att öppna en ny typ av kyrkor i större städer har Scientology fördubblats i storlek de senaste fem åren.

För att tillgodose den skyhöga efterfrågan på Dianetik- och Scientologi-tjänster och samhällsförbättringsprogram i hela världen, och utnyttja det tjugoförsta århundradets tekniska framsteg, inledde David Miscavige strategin för ideala orger (förkortning för ”organisationer”) för att förvandla alla Scientology Kyrkor till ideala kyrkor och uppnå det mål L. Ron Hubbard fastställde för scientologer – att en dag skapa kyrkor som förkroppsligade Scientologi-teknologin i syfte att hjälpa alla människor att uppnå andlig frihet.

SENASTE IDEALA SCIENTOLOGY KYRKORNA INVIGDA AV DAVID MISCAVIGE

MER  

IDEALA AVANCERADE ORGANISATIONER INVIGDA AV DAVID MISCAVIGE

MER  

IDEALA KONTINENTALA SAMBANDSKONTOR INVIGDA AV DAVID MISCAVIGE

MER  

DAVID MISCAVIGE:
OÖVERTRÄFFAD TILLVÄXT VID SCIENTOLOGYS ANDLIGA HÖGKVARTER

Ingenstans är religionen Scientologys tillväxt mer uppenbar än vid Flag, dess andliga högkvarter i Clearwater, Florida. För att se till att den viktigaste av Scientologys religiösa fristäder fortsätter att tillgodose den växande efterfrågan på dess tjänster, omfattar nu vad som började med en enda fastighet år 1975 idag ett komplex på cirka 50 byggnader inom en åttakilometers radie, med en yta på sammanlagt omkring tvåhundratusen kvadratmeter. ... MER INFORMATION

Mr. David Miscavige, Chairman of the Board Religious Technology Center and ecclesiastical leader of the Scientology religion, led the dedication.

HISTORISKA EVENT
SKAPAR EN RENÄSSANS FÖR SCIENTOLOGY

Även om det under Scientologys historia har gjorts många försök att göra alla L. Ron Hubbards verk tillgängliga på så många språk som möjligt, har fullständig framgång alltid varit omöjlig att uppnå. Oavsett begränsningar ... MER INFORMATION

DAVID MISCAVIGE:
Att få ut Scientology till världen

Sedan publiceringen av Grundernas böcker och föreläsningar i Dianetics och Scientology 2007, har scientologer strömmat in i sina kyrkor i större antal än någonsin. Efterfrågan på material har ökat enormt, och medan församlingsmedlemmarna har gått framåt igenom dessa böcker och föreläsningar, har antalet nya människor som kommer in för att ta reda på vad Scientology handlar om också ökat. ... MER INFORMATION