DAVID MISCAVIGE | EN BIOGRAFI
ATT TILLGODOSE EFTERFRÅGAN PÅ SCIENTOLOGI-MATERIAL

Även om L. Ron Hubbards föreläsningar tidigare hade samlats in från hela världen och förvarats i arkiv, förhindrade den dåliga kvaliteten på de ursprungliga inspelningarna och försämringen av originalinspelningarna allvarligt reproduktion i stor skala. Följaktligen blev projektet att återställa dessa föreläsningar möjligt endast tack vare framsteg inom dator- och digitalteknik. För att förbättra L. Ron Hubbards föreläsningar etablerade kyrkan en av världens mest sofistikerade ljud-restaureringsstudior.

David Miscavige var i hög grad involverad i varje aspekt av detta projekt. Han ägnade tusentals timmar åt att se till att varje ord överensstämde exakt med L. Ron Hubbards originalverk och att hans inspelade föreläsningar var tillgängliga för alla. För endast på detta sätt kan scientologer studera sin religion i kronologisk följd, i ren, oförvanskad form.

Lika väsentligt för detta restaureringsprogram av våra skrifter är det största globala översättningsprojektet i Scientology Kyrkans historia, varigenom alla de inledande böckerna i Dianetics och Scientology gjordes tillgängliga på femtio språk och Grunderna på sexton språk.

Med tanke på den enorma kvantitet som behövdes och omfattningen av detta material, behövdes en publiceringsstrategi för att se till att produktionen av det var genomförbar på varje språk och i alla kvantiteter, oavsett hur stor eller liten. Förverkligandet av den strategin är Scientology Kyrkans Bridge Publications i Los Angeles och New Era Publications i Köpenhamn. Tillsammans innehåller dessa organisationer världens största interna, helt digitala, print-on-demand-publiceringsverksamhet, som gemensamt kan trycka 1,3 miljoner böcker och producera 1 miljon cd-skivor varje vecka. 

Att återställa, producera och på bred front få ut allt material i Dianetics och Scientology – detta är vad som uppnåtts av David Miscavige, och detta är vad som kommer att bevara Scientology för all framtid.