DAVID MISCAVIGE:
ATT FÅ UT SCIENTOLOGY TILL VÄRLDEN