TARGETS OCH MÅL

KURS ONLINE

På den här kursen lär du dig:

  • Varför människor ibland arbetar hårt för att nå ett mål men inte gör några framsteg mot att uppnå det.
  • Vad man måste göra, steg för steg, för att förverkliga sina planer.
  • De exakta verktyg man behöver för att bestämma och uppnå sina mål, oavsett vilken verksamhet det gäller.

Kursöversikt

Hur får man saker och ting gjorda? Hur får man en dröm att bli verklighet eller hur genomför man en plan så att den fullbordas? Många av oss verkar ha ouppfyllda mål eller oavslutade planer och många av oss möts av uppgifter som verkar överväldigande, till och med omöjliga att utföra. Det är inte bara sant för individer utan för företag och till och med länder. Historien är fylld av misslyckade projekt.

När L. Ron Hubbard undersökte ämnet organisation utvecklade han en enorm samling teknologi för att säkerställa framgång för vilken grupp som helst. Han tillhandahöll även en lösning för det vanligaste misslyckandet: brist på förmåga att verkställa planer.

I det här häftet och den tillhörande kusen kommer du att upptäcka hur man bokstavligt talat uppnår varje mål, stort eller litet. Planer kan förverkligas, men det måste tas ett antal viktiga steg, ett efter ett. Du kommer att lära dig vilka dessa steg är och hur man tillämpar dem på vad som helst – en personlig ambition, en familj, en grupp, ett företag och mer. Du kommer att lära dig att dina drömmar kan bli verklighet.

 

Kursinformation

Hur lätt det är att studera kursen

Denna kurs är uppbyggd steg för steg med studier och övningsuppgifter som du gör i följd.

Innan du börjar, skapar du ditt eget personliga konto på Scientologi-webbsajten. När du har loggat in kommer onlineprogrammet att leda dig igenom varje steg av kursen tills du är klar med den. Allt kursmaterial får du inom Scientologi-webbsajten.

Kursens längd

5 timmar Du kan dock göra kursen i din egen takt. Med andra ord, den är inte tidsbestämd. Kursen är vår service till dig, gratis.

Material

Häfte: Targets och mål
Scientology handboken

Ditt kursmaterial finns också integrerat i kursen online. Med andra ord, när du en gång loggat in, kan du läsa material från programmet för kursen online alltefter som du gör varje steg. Vi rekommenderar dock att du laddar ner häftet kostnadsfritt eller köper det för att granska det och kunna gå till det när du inte är inloggad i kursprogrammet.

Kursledning

Genom hela din kurs kommer du att få handledning från din personliga kursledare online, som kommer att hjälpa och se till att du förstår och får ut så mycket som möjligt från kursmaterialet. Slutresultatet är att du är fullt kapabel att tillämpa de uppgifter som finns däri. Om du har några ytterligare frågor, kontakta oss här.