HUR MAN LÖSER KONFLIKTER

KURS ONLINE

På den här kursen lär du dig:

  • Den verkliga bakomliggande orsaken till alla mänskliga bråk och konflikter.
  • Varför vissa konflikter verkar vara så svåra – eller till och med omöjliga – att helt lösa.
  • De exakta verktyg man behöver för att ta reda på vem som satt igång ett bråk – och varför denna upptäckt öppnar dörren till att kunna lösa vilken konflikt som helst.

Kursöversikt

Det förefaller som om människor ofta har svårt att komma överens. Familjegräl, osämja bland grannar, länder som avfyrar vapen mot varandra. Är det så här det måste vara?

Antropologer, sociologer, psykologer och andra påstår det.

De hävdar, efter att ha observerat människans långa historia, fylld av konflikter, att människan har djuriska instinkter, eller att hon är antisocial och våldsam till sin natur.

Sanningen är den att människan är tämligen fridsam. Men hon kan drivas till hat och våld, individuellt och i grupp.

När L. Ron Hubbard undersökte orsakerna till våld, upptäckte han en grundläggande naturlag i mänskliga relationer, vilket förklarar varför konflikter mellan människor ofta är så svåra att avhjälpa. Och han försåg oss med ett oerhört värdefullt verktyg som gör det möjligt att lösa alla typer av konflikter. Det kan gälla grannar, arbetskamrater eller till och med länder.

På den här kursen, med medföljande häfte, kommer du att upptäcka hur man kan hjälpa andra att lösa sina konflikter och återupprätta fredliga relationer. Lugn och ro och harmoni mellan människor behöver inte bara vara en dröm. Om den här lagen kommer till allmän användning kan drömmen förverkligas.

 

Kursinformation

Hur lätt det är att studera kursen

Denna kurs är uppbyggd steg för steg med studier och övningsuppgifter som du gör i följd.

Innan du börjar, skapar du ditt eget personliga konto på Scientologi-webbsajten. När du har loggat in kommer onlineprogrammet att leda dig igenom varje steg av kursen tills du är klar med den. Allt kursmaterial får du inom Scientologi-webbsajten.

Kursens längd

6 till 7 timmar Du kan dock göra kursen i din egen takt. Med andra ord, den är inte tidsbestämd. Kursen är vår service till dig, gratis.

Material

Häfte: Hur man löser konflikter
Scientology handboken

Ditt kursmaterial finns också integrerat i kursen online. Med andra ord, när du en gång loggat in, kan du läsa material från programmet för kursen online alltefter som du gör varje steg. Vi rekommenderar dock att du laddar ner häftet kostnadsfritt eller köper det för att granska det och kunna gå till det när du inte är inloggad i kursprogrammet.

Kursledning

Genom hela din kurs kommer du att få handledning från din personliga kursledare online, som kommer att hjälpa och se till att du förstår och får ut så mycket som möjligt från kursmaterialet. Slutresultatet är att du är fullt kapabel att tillämpa de uppgifter som finns däri. Om du har några ytterligare frågor, kontakta oss här.