SCIENTOLOGY: DESS BAKGRUND OCH URSPRUNG

Scientology följer en lång tradition av religionsutövning. Den har sina rötter i de djupaste trosuppfattningar och strävanden och omfattar ett religiöst arv som är lika gammalt och mångskiftande som människan själv.

Trots att den baserar sig på omkring 50 000 års visdom är Scientology en ny religion, en religion som har isolerat livets fundamentala lagar för första gången och utvecklat en fungerande teknologi som kan användas för att hjälpa människor att uppnå en lyckligare och mer andlig tillvaro här och nu.

Att Scientologys utveckling och snabba spridning var möjlig, delvis, pga framsteg i de fysiska vetenskaperna under den första halvan av nittonhundratalet, är signifikant. Det förenar nämligen österländsk filosofi med västerländsk tanke. På det viset utgör Scientology människans första verkliga tillämpning av vetenskaplig metodik på andliga frågor.

Scientology är något man gör, inte något man tror på.

Denna del av webbsajten tillhandahåller en underbyggnad i ämnet och ger Scientologys grundläggande bakgrund.