KOMMUNIKATION
Kursen Framgång genom kommunikation

LÄR DIG ATT VERKLIGEN KOMMUNICERA MED FOLK
KURSEN FRAMGÅNG GENOM KOMMUNIKATION

Det är mer än att bara tala och lyssna. Det är vad hela ens liv bygger på. Men vad exakt är det, och hur fungerar det egentligen?

Svaret på den frågan är en av Scientologys stora upptäckter, en landvinning som påverkar i princip varje levande själ.

Känn dig säker, oavsett vem du talar till

Kommunikation – verklig kommunikation – kan eliminera de osynliga murar som blockerar förståelse och hindrar lycka och framgång.

Genom insikter och färdigheter i kommunikation kan du förändra ditt liv nästan över en natt. Även om kommunikation instinktivt har uppfattats som något oumbärligt i livet, har principerna för kommunikation faktiskt aldrig varit kända …

Fram till nu.

Kommunikation är allt i livet.
Lär dig hur man verkligen kommunicerar
med Scientology.

Vad är kursen Framgång genom kommunikation?

Kursen Framgång genom kommunikation ger 18 specifika färdigheter som bygger på grundläggande Scientology-principer. Dessa är väsentliga för framgång inom varje strävan.

  • Hur man inleder ett samtal
  • Hur man avslutar ett smidigt
  • Hur man får över sina idéer
  • Hur man hanterar upprördhet
  • Hur man känner sig bekväm och självsäker inför vem som helst
  • Och tretton till …

Kommunikation är allt i livet.

Lär dig med Scientology hur man verkligen kommunicerar.

”Jag har lärt mig att kommunikation är ett viktigt verktyg som jag kan använda i affärsverksamhet, i mitt dagliga liv och för att framgångsrikt interagera med andra. Kommunikation är ett måste för var och en som vill ha framgång i livet. Jag lärde mig också hur man påbörjar och avslutar samtal med främlingar. Jag rekommenderar att alla gör denna kurs – för sitt eget och även andras bästa. Vi skulle kunna få en mer harmonisk värld om de gjorde det.” – Z.V.

”Det känns som att jag har förbättrat mina färdigheter när det gäller kommunikation. Jag kan faktiskt hålla mig stilla när jag talar med någon. Jag blir inte nervös. Färdighet i kommunikation gör skillnad och kan förändra en persons liv. Jag kommer att tillämpa allt jag lärde mig på den här kursen. Och ju mer jag använder mina nyvunna färdigheter, desto mer kommer jag att förbättra mitt liv genom kommunikation!” – D.K.

”Jag brukade vara rädd för att inleda ett samtal. Sedan gjorde jag Kursen Framgång genom kommunikation och nu kan jag inleda samtal, fortsätta dem, och avsluta dem med fullständigt självförtroende. Innan kursen var det svårt för folk att förstå mig och jag fick ofta upprepa det jag sade. Allt är annorlunda nu, för nu kan jag kommunicera och få över det jag vill ha sagt.” – G.T.

Skriv in dig på kursen Framgång genom kommunikation
KURSER I SCIENTOLOGY ERBJUDS DAGLIGEN

Din närmaste Scientology organisation