UNDERSÖKNINGAR

KURS ONLINE

På den här kursen lär du dig:

  • Att identifiera det som gör något logiskt eller ologiskt.
  • Hur man analyserar information så att man vet exakt vad som måste göras för att korrigera en situation.
  • De färdigheter man behöver för att identifiera de faktiska orsakerna bakom framgång eller misslyckande inom varje aspekt av livet.

Kursöversikt

Många människor går igenom livet på ett ganska planlöst sätt, och söker efter idéer som ska förklara varför deras projekt förbättras eller försämras, varför de är framgångsrika eller varför de inte är det. Gissningar och ”aningar” är inte särskilt pålitliga. Och utan kunskapen om hur man faktiskt undersöker situationer, bra eller dåliga, och få riktiga fakta, sätts en person på drift i ett hav av icke utvärderade data.

Riktig undersökning är faktiskt en sällsynt vara. Människans tendens inom områden som hon inte förstår, är att acceptera den förklaring som erbjuds först, oberoende av hur bristfällig den är. Följaktligen hade inte undersökningsteknologi egentligen blivit använd eller förfinats. Emellertid gjorde L. Ron Hubbard ett genombrott inom ämnet logik och resonerande som ledde till att han utvecklade det första verkligt effektiva sättet att söka efter och genomgående hitta de faktiska orsakerna till saker och ting.

Att veta hur man undersöker ger en kraften att navigera igenom slumpmässiga fakta och åsikter och komma fram med de verkliga orsakerna bakom framgång och misslyckande inom livets alla aspekter. Genom att verkligen ta reda på varför saker är som de är kan man därför rätta till och förbättra en situation – alla situationer. Det här är en ovärderlig teknologi för människor från alla samhällsskikt.

 

Kursinformation

Hur lätt det är att studera kursen

Denna kurs är uppbyggd steg för steg med studier och övningsuppgifter som du gör i följd.

Innan du börjar, skapar du ditt eget personliga konto på Scientologi-webbsajten. När du har loggat in kommer onlineprogrammet att leda dig igenom varje steg av kursen tills du är klar med den. Allt kursmaterial får du inom Scientologi-webbsajten.

Kursens längd

8 till 10 timmar Du kan dock göra kursen i din egen takt. Med andra ord, den är inte tidsbestämd. Kursen är vår service till dig, gratis.

Material

Häfte: Undersökningar
Scientology handboken

Ditt kursmaterial finns också integrerat i kursen online. Med andra ord, när du en gång loggat in, kan du läsa material från programmet för kursen online alltefter som du gör varje steg. Vi rekommenderar dock att du laddar ner häftet kostnadsfritt eller köper det för att granska det och kunna gå till det när du inte är inloggad i kursprogrammet.

Kursledning

Genom hela din kurs kommer du att få handledning från din personliga kursledare online, som kommer att hjälpa och se till att du förstår och får ut så mycket som möjligt från kursmaterialet. Slutresultatet är att du är fullt kapabel att tillämpa de uppgifter som finns däri. Om du har några ytterligare frågor, kontakta oss här.