BARN

KURS ONLINE

På den här kursen lär du dig:

  • Vad barn främst behöver från sina föräldrar.
  • Varför barn blir arga och hur man snabbt hanterar upprördheten.
  • Exakta verktyg man kan använda för att fostra sina barn till att bli glada, friska och intelligenta och till att ha självförtroende i livet.

Kursöversikt

De flesta föräldrar får inte lära sig hur man uppfostrar ett lyckligt och friskt barn. Faktiskt är det så att de allra flesta bara snubblar sig igenom hela processen, även om de har de bästa avsikter. Följaktligen, är det alltför vanligt att man finner olyckliga omständigheter i familjer, med oupphörliga motsättningar mellan föräldrar och barn.

Detta är inte sakernas naturliga tillstånd. Faktiskt är det så att det kan undvikas helt och hållet. L. Ron Hubbard utvecklade många metoder för hur man får fram det bästa hos ett barn – och dess föräldrar. I den här kursen och det tillhörande häftet kommer du att få läsa om några av dessa metoder och upptäcka hur man fostrar ett barn utan att knäcka dess vilja, hur man får ett barn som är villigt att bidra till familjen, och hur man snabbt och lätt hjälper ett barn att komma över livets dagliga upprördheter och vedermödor.

Att uppfostra barn borde vara ett nöje! Och det kan det vara. Faktum är att det faktiskt kan vara en av de mest tillfredsställande av alla mänskliga erfarenheter. Tillämpandet av Scientologi-principer vid uppfostran av barn kan garantera att de blir lyckliga, kärleksfulla och produktiva och att de blir uppskattade medlemmar i de samhällen där de lever.

 

Kursinformation

Hur lätt det är att studera kursen

Denna kurs är uppbyggd steg för steg med studier och övningsuppgifter som du gör i följd.

Innan du börjar, skapar du ditt eget personliga konto på Scientologi-webbsajten. När du har loggat in kommer onlineprogrammet att leda dig igenom varje steg av kursen tills du är klar med den. Allt kursmaterial får du inom Scientologi-webbsajten.

Kursens längd

6 till 7 timmar Du kan dock göra kursen i din egen takt. Med andra ord, den är inte tidsbestämd. Kursen är vår service till dig, gratis.

Material

Häfte: Barn
Scientology handboken

Ditt kursmaterial finns också integrerat i kursen online. Med andra ord, när du en gång loggat in, kan du läsa material från programmet för kursen online alltefter som du gör varje steg. Vi rekommenderar dock att du laddar ner häftet kostnadsfritt eller köper det för att granska det och kunna gå till det när du inte är inloggad i kursprogrammet.

Kursledning

Genom hela din kurs kommer du att få handledning från din personliga kursledare online, som kommer att hjälpa och se till att du förstår och får ut så mycket som möjligt från kursmaterialet. Slutresultatet är att du är fullt kapabel att tillämpa de uppgifter som finns däri. Om du har några ytterligare frågor, kontakta oss här.