DEN EMOTIONELLA TONSKALAN

KURS ONLINE

På den här kursen lär du dig:

  • Skalan över emotioner som alla upplever i livet, från de högsta till de lägsta.
  • Hur man korrekt kan förutse beteendet hos en potentiell maka eller make, affärspartner, anställd eller vän – innan man engagerar sig i en relation.
  • Enkla verktyg man kan använda för att höja sin egen eller en annan persons emotionella tillstånd.

Kursöversikt

Hur ofta har du inte hört någon säga: ”Jag förstår honom inte?”

Ibland verkar irrationellt och oförutsett agerande vara det normala bland våra vänner.

Faktum är att det aldrig tidigare har funnits en fungerande metod som alltid förutser mänskligt beteende – inte förrän nu.

L. Ron Hubbard utvecklade just en sådan metod, och den är tillämplig på alla människor, utan undantag.

Med dessa data är det möjligt att exakt förutse beteendet hos en potentiell affärspartner, anställd eller vän – innan man binder upp sig i en relation. Riskerna som åtföljer mänsklig samverkan kan undvikas eller minskas när man kan förutse hur människor kommer att bete sig.

Genom att förstå och använda informationen i den här kursen kommer alla aspekter av mänskliga relationer att bli rikare och mer givande. Du kommer att veta vem du ska umgås med, vem du ska undvika, och du kommer att vara i stånd att hjälpa dem som har hamnat i besvärliga situationer med andra. Föreställ dig hur det skulle vara att inom en mycket kort tidsrymd veta hur människor troligen kommer att uppföra sig vid varje givet tillfälle. Du kan.

 

Kursinformation

Hur lätt det är att studera kursen

Denna kurs är uppbyggd steg för steg med studier och övningsuppgifter som du gör i följd.

Innan du börjar, skapar du ditt eget personliga konto på Scientologi-webbsajten. När du har loggat in kommer onlineprogrammet att leda dig igenom varje steg av kursen tills du är klar med den. Allt kursmaterial får du inom Scientologi-webbsajten.

Kursens längd

6 till 8 timmar Du kan dock göra kursen i din egen takt. Med andra ord, den är inte tidsbestämd. Kursen är vår service till dig, gratis.

Material

Häfte: Den emotionella tonskalan
Scientology handboken

Ditt kursmaterial finns också integrerat i kursen online. Med andra ord, när du en gång loggat in, kan du läsa material från programmet för kursen online alltefter som du gör varje steg. Vi rekommenderar dock att du laddar ner häftet kostnadsfritt eller köper det för att granska det och kunna gå till det när du inte är inloggad i kursprogrammet.

Kursledning

Genom hela din kurs kommer du att få handledning från din personliga kursledare online, som kommer att hjälpa och se till att du förstår och får ut så mycket som möjligt från kursmaterialet. Slutresultatet är att du är fullt kapabel att tillämpa de uppgifter som finns däri. Om du har några ytterligare frågor, kontakta oss här.