UPPHOVSRÄTTS- OCH VARUMÄRKESINFORMATION

INFORMATION OM UPPHOVSRÄTT

Allt material som finns på denna sajt skyddas av lagarna om upphovsrätt och internationella upphovsrättsvillkor. Detta material har placerats på denna internetsajt med bemyndigande från upphovsrättsinnehavaren enbart i syfte att användare av denna sajt ska kunna titta på materialet. Användare har inte tillstånd att ladda ner eller överföra något av detta material elektroniskt, eller att på annat sätt reproducera något material i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, vilket inkluderar system för att lagra och återvinna data, inspelning, tryckning eller fotokopiering.

©1996–2017 CHURCH OF SCIENTOLOGY INTERNATIONAL. ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA.

Ett tacksamt erkännande riktas till L. Ron Hubbard Library för tillstånd att reproducera valda delar av L. Ron Hubbards upphovsrättsskyddade verk.

FOTOGRAFIER AV L. RON HUBBARD
© 1953, 1958, 1979, 1991, 1996 L. RON HUBBARD LIBRARY. ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA.

VARUMÄRKESINFORMATION

Varumärken:
Följande är varu- och servicemärken som ägs av Religious Technology Center, Los Angeles, Kalifornien, USA. Dessa märken är licensierade för användning av Church of Scientology International och dess anslutna organisationer och har varit registrerade i många länder i världen.

ARC STRAIGHTWIRE, AUDITERAD NOTS, CELEBRITY, CELEBRITY CENTRE, CENTRE, CHURCH OF SCIENTOLOGY INTERNATIONALs korporationssymbol, CELEBRITY CENTRE INTERNATIONAL-logotypen, KLASS IV-AUDITÖRs-emblemet, KLASS V-AUDITÖRs-emblemet, KLASS V-GRADUANDAUDITÖRs-emblemet, KLASS VIII-AUDITÖRs-emblemet, CLEARSOUND, CLEARSOUND-logotypen, MARK V, MARK VII, DIANETIK, DIANETICS, DIANETIK-symbolen, DIANETIK-symbolen i en cirkel, DIVISION 6-symbolen, E-METER, FALSE PURPOSE RUNDOWN, FEBC, FLAG, FLAG SERVICE ORGANIZATIONs korporationssymbol, FLAG OT EXECUTIVE RUNDOWN, FREEDOM, FREEWINDS, FLAG SHIP SERVICE ORG-symbolen, FREEWINDS-logotypen, GOLDEN AGE OF KNOWLEDGE -logotypen, GOLDEN ERA PRODUCTIONS, GOLDEN ERA PRODUCTIONS-symbolen, HAPPINESS RUNDOWN, HUBBARD, HUBBARD LIFE ORIENTATION, HAT IN LIFE-symbolen, INCOMM, KEY TO LIFE, KEY TO LIFE-symbolen, L 10, L 11, L 12, L. RON HUBBARD, L. RON HUBBARD-signaturen, LRH, LRH-märket, LRH-mikrofonsymbolen, METHOD ONE, NED, NEW ERA, NEW ERA DIANETICS, NEW LIFE RUNDOWN, Nålen för fullbordan av Nya OT VII, NEW VITALITY RUNDOWN, NEW WORLD CORPS-symbolen, NOTs, OCA, OEC, OT, OT-symbolen, OT-symbolen i en krans/NYA OT VIII-symbolen, symbolen för PROFESSIONELLA TR-ar, RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTERs korporationssymbol, RON-signaturen, SAINT HILL SPECIAL BRIEFING COURSE-symbolen, OXFORD CAPACITY ANALYSIS, PURIFICATION, PURIFICATION RUNDOWN, SCIENTOLOGY, SCIENTOLOGI, SCIENTOLOGI-symbolen, SCIENTOLOGI-korset (det spetsiga) SCIENTOLOGI-korset (det rundade), SCIENTOLOGY MISSIONS INTERNATIONAL-logotypen, SCIENTOLOGYS FRIVILLIGPASTOR-symbolerna, SEA ORG-symbolen, SHSBC, SOLO NOTs, SOLO AUDITÖRs-symbolen, SOURCE, STUDENT HAT, SUNSHINE RUNDOWN, STANDARD ADMIN-emblemet, STANDARD TECH, STANDARD TECH-symbolen, SUPER POWER, THE BRIDGE, FLAG LAND BASE.

VÄGEN TILL LYCKA och ”Vägen och solen”-motivet är varu- och servicemärken som innehas av och används med tillstånd från L. Ron Hubbard Library i USA och i andra länder (varumärkesregistreringar har utfärdats och andra registreringar har sökts).

APPLIED SCHOLASTICS, NARCONON, ABLE, APPLIED SCHOLASTICS-logotypen, CRIMINON, Narconon-logotypen är varu- och servicemärken som ägs av och används med tillstånd från Association for Better Living and Education, Los Angeles, Kalifornien, USA.

CITIZENS COMMISSION ON HUMAN RIGHTS, CCHR, och CCHR-logotypen är varu- och servicemärken som innehas av och används med tillstånd från Citizens Commission on Human Rights.


Foundation for a Drug-Free World-logotypen innehas av och används med tillstånd från Foundation for a Drug-Free World.

United for Human Rights-logotypen innehas av och används med tillstånd från United for Human Rights.

Youth for Human Rights International-logotypen innehas av och används med tillstånd från Youth for Human Rights International.