ÄKTENSKAP

KURS ONLINE

På den här kursen lär du dig:

  • Anledningen till att par glider isär, och vad som ligger bakom många misslyckade äktenskap.
  • Sätt att avgöra om en person är rätt för en – innan man inleder ett förhållande eller äktenskap.
  • Verktyg man kan använda för att återupprätta kommunikation mellan make och maka – för att skapa ett tillfredsställande och varaktigt äktenskap.

Kursöversikt

Familjen har tidigare varit den stabila grund på vilket allt annat har byggts. Idag är dess splittrade rester orsaken till många samhällsproblem. Och även om antalet giftermål fortfarande är större än antalet skilsmässor, så minskar gapet i rask takt. Äktenskapet är på god väg att misslyckas som institution

L. Ron Hubbard har skrivit mycket om relationer mellan människor och en hel del är tillämpligt på denna, den mest personliga av alla relationer. På den här kursen, med medföljande kurshäfte, hittar du metoder som gör att man kan få ett äktenskap att fungera; orsakerna till att många äktenskap spricker; hur man tar reda på ifall två kontrahenter passar ihop och hur man räddar ett äktenskap.

Tidningar och tidskrifter är fyllda av råd från ”populära” psykologer. Samtidigt fortsätter den negativa trenden. I det här häftet finns den verkliga lösningen – en fungerande lösning – som kan användas för att förbättra alla kärleksförbindelser.

 

Kursinformation

Hur lätt det är att studera kursen

Denna kurs är uppbyggd steg för steg med studier och övningsuppgifter som du gör i följd.

Innan du börjar, skapar du ditt eget personliga konto på Scientologi-webbsajten. När du har loggat in kommer onlineprogrammet att leda dig igenom varje steg av kursen tills du är klar med den. Allt kursmaterial får du inom Scientologi-webbsajten.

Kursens längd

4 till 5 timmar Du kan dock göra kursen i din egen takt. Med andra ord, den är inte tidsbestämd. Kursen är vår service till dig, gratis.

Material

Häfte: Äktenskap
Scientology handboken

Ditt kursmaterial finns också integrerat i kursen online. Med andra ord, när du en gång loggat in, kan du läsa material från programmet för kursen online alltefter som du gör varje steg. Vi rekommenderar dock att du laddar ner häftet kostnadsfritt eller köper det för att granska det och kunna gå till det när du inte är inloggad i kursprogrammet.

Kursledning

Genom hela din kurs kommer du att få handledning från din personliga kursledare online, som kommer att hjälpa och se till att du förstår och får ut så mycket som möjligt från kursmaterialet. Slutresultatet är att du är fullt kapabel att tillämpa de uppgifter som finns däri. Om du har några ytterligare frågor, kontakta oss här.