ÄKTENSKAP

ONLINE-KURS

På denna kurs får du lära dig:

  • Vad som får par att glida isär, och vad som ligger bakom många misslyckade äktenskap.
  • Sätt som hjälper en avgöra om en person är rätt för en – innan man inleder ett förhållande eller äktenskap.
  • Verktyg man kan använda för att återupprätta kommunikation mellan make och maka – för att skapa ett lyckligt, tillfredsställande och varaktigt äktenskap.

Kursöversikt

Familjen var förr det stabila fundament på vilket allt annat byggdes, men idag har det slagits i spillror och är källan till många av samhällets problem. Och även om antalet giftermål fortfarande är större än antalet skilsmässor, så minskar gapet i rask takt. Äktenskapet är på god väg att misslyckas som institution.

L. Ron Hubbard har skrivit mycket om relationer mellan människor och en hel del är tillämpligt på denna högst personliga relation. På den här kursen hittar du metoder som gör att man kan få ett äktenskap att fungera; orsakerna till att många äktenskap spricker; hur man tar reda på ifall två parter passar ihop och hur man räddar ett äktenskap som häller på att misslyckas.

Tidningar och tidskrifter är fyllda av råd från ”populära” psykologer. Samtidigt fortsätter bara den negativa trenden. Här finns verkliga lösningar – fungerande lösningar – som kan användas för att förbättra alla nära förhållanden.

 

Kursinformation

Hur lätt det är att studera kursen

Denna kurs är upplagd steg för steg med en serie läsuppgifter och frågor för att kontrollera din förståelse.

Innan du börjar ska du skapa ditt eget personliga konto på Scientology-webbplatsen. När du har loggat in kommer onlineprogrammet att leda dig igenom varje steg av kursen tills du är klar med den. Allt kursmaterial får du på själva Scientology-webbplatsen.

Kursens längd

4 till 5 timmar. Du kan dock göra kursen i din egen takt. Med andra ord är den inte tidsbestämd. Kursen är vår service till dig, gratis.

Material

Häfte: Äktenskap
eller Scientology-handboken

Ditt kursmaterial finns också integrerat i kursen online. Med andra ord, när du har loggat in kan du läsa materialet på online-kursen, efter hand som du gör varje steg. Vi rekommenderar dock att du laddar ner häftet kostnadsfritt, eller köper det för att kunna läsa det och slå upp saker i det när du inte är inloggad i kursprogrammet.

Kursledning

Närhelst du behöver hjälp med dina kursuppgifter, tveka inte att kontakta din online-kursledare, som du kan nå genom att använda knappen ”Behöver du hjälp?” i ditt online-kursprogram. Online-kursledaren ser till att du förstår och uppnår maximal nytta av kursmaterialet. Slutresultatet är att du till fullo kan tillämpa den information som finns på kursen.

Kursfullbordande

Efter att du avslutat Kursen Äktenskap får du ett diplom per e-post.

 

Framgångsberättelser

”Kursen Äktenskap var till stor hjälp för mig och min man när det gällde att förstå varandra, genom att lära oss att respektera varandra, visa ärlighet och tillit, och att tala när vi blir irriterade och att inte fortsätta vara arga.

Vi var på väg att skilja oss eftersom vi trodde att det inte fanns något sätt att reparera skadan. En sak vi saknar i den afrikanska traditionen är kommunikation, eftersom mannen alltid bestämmer och har rätt i alla avseenden. I vår kultur är männen dominerande, kvinnorna drar sig för att uttrycka sina känslor, och i de flesta fall resulterar detta i skilsmässor. Vi har ingen äktenskapsrådgivare som reparerar äktenskap.

Ett stort tack till Scientology Kyrkan. Efter att ha läst det här häftet har jag lärt mig att äktenskapet är grunden till en familj.”

J.F.


”När jag stod inför utmaningar i mitt äktenskap trodde jag att skilsmässa var den enda utvägen, tills jag upptäckte Scientology Volontärerna på nätet. Mitt liv var miserabelt, och jag upplevde att jag aldrig haft några lyckliga stunder med min man.

Genom att göra kursen Äktenskap återupptäckte jag mig själv och jag fick förnyad styrka. Jag fann att jag kunde prata med människor som har äktenskapsproblem och vara en rådgivare genom att förse dem med information (häftena). I samma ögonblick som jag började dela med mig av informationen så upptäckte jag att jag ville vara gift, inte skild, och jag insåg att problem kan lösas och att människor kan börja ett nytt liv efter att ha gått igenom hemska saker, om de bara får den nödvändiga information som behövs för att lösa sina meningsskiljaktigheter.

Att vara gift är en ära och genom att kommunicera får man det allra bästa äktenskapet. Jag var dålig på kommunikation, men ett stort tack till Scientology Volontärerna – om man tillämpar deras uppmuntrande praktikuppgifter återupptäcker man sig själv igen.

Det finns inget som är omöjligt i ett äktenskap så länge man har informationen från Scientology Volontärerna. Jag är en ny och förändrad person och mina andra vänner som hade samma problem börjar uppskatta sina äktenskap också.

J.M.