STUDIETEKNOLOGIN

ONLINE-KURS

På denna kurs får du lära dig:

  • Det första hinder som man måste övervinna för att framgångsrikt kunna lära sig något.
  • De tre studiebarriärer som kan hindra ens förståelse av ett ämne – och de exakta verktyg man använder för att övervinna dessa barriärer.
  • Hur man lär sig och helt förstår vilket ämne man än väljer.

Kursöversikt

Fundera på följande fråga ett ögonblick: Fanns det under hela din skolgång någon som lärde dig hur man studerar?

Nuförtiden avslutar folk sin skolgång utan att kunna läsa och skriva tillräckligt bra för att klara av ett arbete eller handskas med livet. Det är ett mycket stort problem. Det handlar inte om att vissa ämnen inte går att lära sig; det som inte lärs ut är hur man lär sig. Det är steget som saknas i all utbildning.

L. Ron Hubbard fyllde detta gapande hål genom att tillhandahålla den första och enda teknologin för hur man studerar. Han upptäckte de lagar som inlärning baserar sig på och utvecklade metoder som fungerar och som vem som helst kan använda. Han kallade detta ämne för ”Studieteknologi”.

Den här teknologin erbjuder en förståelse av grunderna för inlärning och tillhandahåller exakta tillvägagångssätt för att ta sig över alla fallgropar man kan hamna i under sina studier.

Studieteknologin innebär inte snabbläsning eller minnesknep. Dessa har inte visat sig öka ens förmåga att förstå vad som studeras eller öka ens läs- och skrivförmåga. Studieteknologin visar hur man studerar för att förstå ett ämne så att man kan tillämpa det.

Här ingår bara en liten del av hela Studieteknologin som utvecklades av L. Ron Hubbard. Men den här korta översikten innehåller ändå grunder som du kan använda för att studera mer effektivt. Med den här teknologin kan vem som helst lära sig vilket ämne som helst.

 

Kursinformation

Hur lätt det är att studera kursen

Denna kurs är upplagd steg för steg med en serie läsuppgifter och frågor för att kontrollera din förståelse.

Innan du börjar ska du skapa ditt eget personliga konto på Scientology-webbplatsen. När du har loggat in kommer onlineprogrammet att leda dig igenom varje steg av kursen tills du är klar med den. Allt kursmaterial får du på själva Scientology-webbplatsen.

Kursens längd

6 till 7 timmar. Du kan dock göra kursen i din egen takt. Med andra ord är den inte tidsbestämd. Kursen är vår service till dig, gratis.

Material

Häfte: Studieteknologin
eller Scientology-handboken

Ditt kursmaterial finns också integrerat i kursen online. Med andra ord, när du har loggat in kan du läsa materialet på online-kursen, efter hand som du gör varje steg. Vi rekommenderar dock att du laddar ner häftet kostnadsfritt, eller köper det för att kunna läsa det och slå upp saker i det när du inte är inloggad i kursprogrammet.

Kursledning

Närhelst du behöver hjälp med dina kursuppgifter, tveka inte att kontakta din online-kursledare, som du kan nå genom att använda knappen ”Behöver du hjälp?” i ditt online-kursprogram. Online-kursledaren ser till att du förstår och uppnår maximal nytta av kursmaterialet. Slutresultatet är att du till fullo kan tillämpa den information som finns på kursen.

Kursfullbordande

Efter att du avslutat Kursen Studieteknologin får du ett diplom per e-post.

 

Framgångsberättelser

”Innan jag gjorde kursen Studieteknologin hade jag svårt för att lära mig nya saker. När jag var på kursen lärde jag mig vad det var som stoppade mig från att kunna lära mig saker. Dessa studiebarriärer: Avsaknad av massa, För brant gradient och Missförstådda ord är så lätta att förbise.

Men lika lätta som de är att förbise är de högst effektiva med att lösa mysteriet med varför jag inte kunde förstå en del av mina tidigare studier. Det var inte förrän efter att jag lärt mig om dessa barriärer och deras lösningar som jag började få någon förståelse av det jag lärde mig. Men inte bara det, när jag började använda dessa metoder på allvar så försvann min oförmåga att lära mig något nytt helt och hållet.

Jag tror inte det finns något jag inte kan lära mig nu. Det här borde läras ut i skolor överallt. Det kan mycket väl vara lösningen på alla våra utbildningsproblem!”

D.T.


”Ämnet studiebarriärer har hjälpt mig så mycket. Det har skärpt mitt sinne och gett mig mer lust att studera. Och det har hjälpt mig hantera alla de barriärer som hindrar mig från att fortsätta studera.

Det missförstådda ordet: detta ämne har varit en stor utmaning. Nu vet jag hur man handskas med svåra ord, hur man klarar upp dem och fortsätter med sina studier. Genom detta kommer jag att hjälpa många människor som är i samma situation och känner att de vill sluta med ett ämne eller en lektion.

Grundläggande orduppklaring: detta har varit en stor framgång för mig för när jag läste detta blev jag väldigt uppmuntrad. Många människor som kämpar med sina studier håller på och gäspar eller somnar när de läser. I det här avsnittet av kursen kunde jag övervinna denna situation och jag kommer att hjälpa många människor i deras framtid.

Sammantaget har detta varit en jättebra kurs som är viktig för många människor, särskilt elever och de som lär sig.”

C.S.