L. RON HUBBARD
Grundare av Dianetics & Scientology

Det finns bara två kriterier på ett liv som levts väl, sade L. Ron Hubbard en gång: Gjorde man det man avsåg att göra? Och var människor glada för att man levt? Hans samlade livsverk, vilket inbegriper mer än 12 000 skrifter och 3 000 inspelade föreläsningar om Dianetics och Scientology, står som svar på det första kriteriet.

VAD ÄR SCIENTOLOGY?

Scientology är en religion i dess högsta betydelse, för den hjälper till att bringa människan till total frihet och sanning. Grundsatserna i Scientology är dessa:

Du är en odödlig andlig varelse.

Dina erfarenheter sträcker sig betydligt längre än en enda livstid. Och dina förmågor är obegränsade, om än icke förverkligade i nuet.

Vidare är människan i grunden god. Hon försöker överleva. Och hennes överlevnad beror på henne själv och hennes medmänniskor och hennes förmåga att uppnå broderskap med universum.

DAVID MISCAVIGE:
Vid rodret för Scientologys explosiva tillväxt

David Miscavige är Scientology religionens kyrklige ledare. I egenskap av styrelseordförande för Religious Technology Center (RTC) har han det yttersta ansvaret för att se till att L. Ron Hubbards teknologier i Dianetics och Scientology tillämpas på ett standardmässigt och oförvanskat sätt och för att hålla Scientology fungerande.