DAVID MISCAVIGE:

SCIENTOLOGYS SKRIFTER ÅTERVUNNA OCH RESTAURERADE
EFTER ETT 25-ÅRIGT PROGRAM SOM FULLBORDADES 2009

David Miscavige stod inför 7 000 scientologer i Los Angeles Shrine Auditorium. De hade samlats för att fira det gångna årtiondet med oöverträffad tillväxt för Scientology och för att inleda ytterligare ett decennium av oerhörd tillväxt.

Denna kväll tillkännagav David Miscavige inte bara ett decennium av banbrytande prestationer, utan den viktigaste insatsen i vår religions historia – fullbordandet av ett 25 år långt projekt för att återvinna, verifiera och återställa religionen Scientologys skrifter. Denna kvartssekellånga insats, som inbegrep omkring 2 miljoner arbetstimmar för att återvinna och göra fullt tillgängliga L. Ron Hubbards alla skrivna och talade ord, innebar ”den yttersta garantin för Scientologys bestående”, sade David Miscavige.

L. Ron Hubbard inledde programmet 1984 för att förse scientologer med hela arvet från hans 50 års forskning och upptäckter om sinnet, anden och livet. Det som följde var åratal av arbete för att lokalisera alla manuskript och inspelningar i städer där L. Ron Hubbard skrev och föreläste, samt verifiering och restaurering av detta material. Därefter, och återigen i tur och ordning:

Med starten på Kunskapens guldålder 2005 kom utgivningen av kongressföreläsningar, L. Ron Hubbards speciella händelser som innehåller hans tillkännagivanden om varje nytt banbrytande framsteg i forskningen om och utvecklingen av Dianetics och Scientology.

Under 2007 kom det offentliggörande som skulle ”förändra Scientologys värld för evigt”. Närmare bestämt, David Miscavige presenterade de fullt återställda Grunderna, L. Ron Hubbards 18 böcker och 280 föreläsningar, vilka utgör kärnan i religionen Scientology. Sedan dess har scientologer studerat och lärt sig sin religion som aldrig förr.

Och i slutet av 2009 var det David Miscaviges tillkännagivande av den historiska prestation som krönte Kunskapens guldålder: utgivningen på engelska av L. Ron Hubbards föreläsningar till de avancerade kliniska kurserna. Totalt omfattar detta material mer än 1 000 föreläsningar och 500 skrivna utgåvor, vilket utgör en dag-för-dag-dokumentation av L. Ron Hubbards väg till upptäckter i Dianetics och Scientology. L. Ron Hubbard tillkännagav varje ny milstolpe för scientologer i allmänhet vid sina kongresser, men på de avancerade kliniska kurserna och de åtföljande föreläsningarna till de professionella kurserna presenterades för auditörer all information om bakgrunden till dessa framsteg och hur de tillämpades.

I detta avseende utgör ACC-erna den betydelsefulla kronologin om L. Ron Hubbards forskning och utveckling, något som aldrig tidigare varit tillgängligt. Faktum är att detta är det länge eftersträvade målet, fullständig kunskap. Som L. Ron Hubbard själv sade:

”De här föreläsningarna ger den enda befintliga dokumentationen dag för dag, vecka för vecka, om hur forskningen gick framåt inom Dianetics och Scientology. De banade vägen, från total okunnighet i ämnet och fram till idag. Människan visste inget om sinnet när det började, och idag har vi nått så här långt. Och dessa föreläsningar var milstolparna på vägen ut.”

Mot bakgrund av hur viktiga de är, var det alltid L. Ron Hubbards dröm att det en dag skulle finnas resurser och teknologi som skulle göra dessa föreläsningar tillgängliga för alla, och den dagen har nu anlänt.

David Miscavige tillkännagav även publiceringen av kurser för varje kongressföreläsningsserie och varje föreläsningsserie för de professionella och de avancerade kliniska kurserna, vilket i hög grad underlättar det kronologiska och metodiska studiet av dessa stora mängder religiösa skrifter.

Restaurering av L. Ron Hubbards alla föreläsningar gjorde det dessutom möjligt att välja ut 52 klassiska föreläsningar – av vilka 15 aldrig tidigare hade publicerats. Dessa 52 klassiker är avsedda för scientologer men hälften av dem kräver ingen tidigare utbildning i Scientology och är specifikt avsedda för personer som är nya i ämnet. De omfattar ämnen som inkluderar allt från äktenskap till ledarskap och människans andliga natur.

Alla de grundläggande böckerna i Dianetics och Scientology har nu också tagits fram i ljudboksformat, vilket gör L. Ron Hubbards upptäckter allmänt tillgängliga i ytterligare en form. Dessa ljudböcker innehåller de fullständiga återgivningarna av originalverken och har översatts till 15 språk.

Slutligen publicerades dessutom två anmärkningsvärda föreläsningsserier för allmänheten av L. Ron Hubbard. Den gyllene gryningen: Kvällsföreläsningarna i Phoenix samt Lindsey Theatre-föreläsningarna: Eftermiddagsserien i London Dessa föreläsningar, som ursprungligen gavs till allmänheten för att introducera dem i Dianetics och Scientology, har nu helt återvunnits och restaurerats och finns tillgängliga på 16 språk.

allt material i religionen Scientology, som innehåller de svar som hela mänskligheten har sökt i århundraden, är nu tillgängligt på många språk, i många format, och för evigt, till gagn för alla.