DAVID MISCAVIGE:

GRUNDERNA SKAPAR EFTERFRÅGAN
PÅ DIANETICS OCH SCIENTOLOGY

Publiceringen av Grundernas böcker och föreläsningar innebär att varje scientolog nu kan studera grunden för religionen Scientology enkelt, snabbt och i kronologisk ordning, och på så sätt få en helt unik förståelse av religionen och hur man tillämpar den i livet. Tiotusentals scientologer har gjort just detta.

Som blott ett exempel på dess inverkan kan nämnas att under de 50 åren före publiceringen av Grunderna, hade totalt 39 miljoner exemplar av L. Ron Hubbards muntliga och skriftliga arbeten om Dianetics och Scientology publicerats. Och bara de första två åren efter publiceringen 2007 distribuerades mer än 60 miljoner av L. Ron Hubbards böcker och föreläsningar.

I och med att Grunderna nu finns på 15 språk, och de mest grundläggande av böckerna på 50 språk, är det totala antalet Dianetik- och Scientologi-översättningar under det gångna årtiondet 10 gånger mer än under de senaste fem årtiondena tillsammans.

Men naturligtvis kan den verkliga betydelsen av återvinnande och återställande av Dianetik- och Scientologi-material endast mätas i enskilda människors liv. Och med denna måttstock finner man en gång motsträviga tonåringar som nu väcker andliga värden till liv, och en gång splittrade familjer som nu älskar livet (och varandra). Man finner också högre intelligens, återvunnen lycka, kompetens och de många konkreta frukterna av sann religiös upplevelse och uppnående av personlig andlig frihet. Kort sagt innehåller Scientologys böcker och föreläsningar principer som miljontals människor har använt för att uppnå alla religioners mest eftersträvade mål.