DAVID MISCAVIGE:

GLOBALA SAMHÄLLSFÖRBÄTTRANDE KAMPANJER

Att ta ansvar för samhälleliga missförhållanden och åstadkomma förändringar med hjälp av de program som sponsras av Scientology Kyrkan

”Jag behöver inte tala om för dig vad som är fel. Du kan själv se dig omkring och upptäcka ett antal förhållanden som alla är tecken på förfall och källor till lidande. Du vet att det inte borde vara så.” – L. Ron Hubbard

Den globala förödelse och det mänskliga lidande som orsakas av drogmissbruk, analfabetism och moraliskt förfall – för att inte tala om naturkatastrofer och de katastrofer som människan orsakat – är uppenbar. Dessa katastrofer hotar att slita sönder den sociala strukturen och har i många delar av världen orsakat skador som aldrig går att reparera.

Vad som alltför tydligt saknas i kampen mot dessa fruktansvärda scenarier är effektiva lösningar. Av denna anledning utvecklade L. Ron Hubbard under alla årtiondena av sin forskning om sinnet och anden, metoder med vilka man kan hantera de kriser som hotar vår värld.

För att få dessa lösningar i bruk har scientologer sponsrat permanenta internationella huvudkontor som fungerar som ”genereringsanläggningar”, och därigenom satt igång storskaliga rörelser för att förbättra moral och läskunnighet, förebygga drogmissbruk och rehabilitera missbrukare.

För att förverkliga Scientologys större humanitära mål fastställde David Miscavige en strategi som ledde kyrkan in i en multimediatidsålder för att erbjuda lättillgängliga, lättförståeliga verktyg som det går snabbt att distribuera, i syfte att höja folks medvetenhet och informera och aktivera miljoner människor.

Resultatet: Scientology Kyrkans revolutionerande samhällsförbättrings- och humanitära program. Dessa program är helt unika, obestridligen de absolut främsta inom sina områden och – vilket är viktigast – de är effektiva.

Det som följer här är kortfattade översikter och resultat från religionen Scientologys globala kampanjer.Var och en är ett konkret bevis på vad som kan göras när en enda människa, djupt engagerad i att uppnå den vision Grundaren anförtrodde honom, och med fullt stöd från den religiösa rörelse han leder, sträcker ut handen för att hjälpa andra.