MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER:
ATT LÄRA UT TOLERANS OCH FRED

Väl medveten om L. Ron Hubbards starka förmaning till nationella regeringar att upprätthålla grundläggande mänskliga rättigheter och respektera och införa de 30 artiklarna i den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, inspirerade David Miscavige till starten på Scientology Kyrkans kampanj för mänskliga rättigheter.

Övertygelsen att alla människor har omistliga rättigheter är en central del i Scientologys trossatser. Därför har scientologer i över 50 år kämpat för principerna i den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

Idag sponsrar Scientology Kyrkan världens största icke-statliga informationskampanj för att göra den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna känd världen över.

Kyrkans initiativ för mänskliga rättigheter sponsrar grupper och verksamheter och ger sitt material till individer, grupper och myndighetsorgan i 93 länder. Detta inkluderar:

  • Häftet Vad är mänskliga rättigheter? och infoannonser som undervisar ungdomar och vuxna om de 30 artiklarna i den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna på ett språk som vem som helst kan förstå.
  • En studieguide, aktivitetshandledning och utbildares klassrumspaket som ger lärare, människorättsgrupper och myndigheter effektiva verktyg för att undervisa ungdomar och vuxna om deras mänskliga rättigheter.
  • En medföljande dokumentärvideo, Berättelsen om mänskliga rättigheter, som kompletterar de infoannonser, häften och material till utbildare som ytterligare ett verktyg för att åstadkomma en allmän medvetenhet och respekt för mänskliga rättigheter.