SCIENTOLOGYS FRIVILLIGPASTORER:
KOMMER MED HJÄLP NÄRHELST OCH VARHELST DET BEHÖVS

Som svar på ökande brottslighet och våld under senare delen av 1960-talet och början av 1970-talet, grundade L. Ron Hubbard frivilligpastorsprogrammet. Det var avsett att ge praktiska verktyg för att skapa förståelse och omtanke. Dessa verktyg skapades uttryckligen för användning av både scientologer och icke-scientologer. Därmed föddes en rörelse med bred bas, bestående av individer från alla samhällsskikt, djupt engagerade i att ge praktisk hjälp på platsen, till närområden världen över. Under de gångna 30 åren har frivilligpastorer hjälpt nödställda vid 128 katastrofplatser av värsta slag.

Även om ingen hade kunnat förutse den våldsamhet med vilket händelserna den 11 september 2001 skulle slita bort samhällets sociala fernissa, såg David Miscavige tydligt att det var dags för scientologer att fördubbla sina insatser för att hjälpa sina medmänniskor. Det numer legendariska internationellt utfärdade direktivet hade titeln Dags att vakna. Det inspirerade en häpnadsväckande tillväxt i frivilligpastorsprogrammet. Den 11 september 2001 fanns det 6 000 frivilligpastorer i världen. Idag är de en av världens mest erkända, oberoende hjälporganisationer med över 200 000 frivilligpastorer internationellt, redo att rycka ut.

En Scientologi-frivilligpastor blundar inte för tillvarons smärta, ondska och orättvisa. En Scientologi-frivilligpastor är således en person som hjälper sina medmänniskor på frivillig basis genom att hjälpa till med att återupprätta syfte, sanning och andliga värden i andras liv. Frivilligpastorer lever efter mottot ”Det går att göra något åt det”.