DAVID MISCAVIGE:
VID RODRET I EXPANSIONENS TIDSÅLDER

Genom att öppna en ny typ av kyrkor i större städer har Scientology fördubblats i storlek de senaste fem åren.

För att tillgodose den skyhöga efterfrågan på Dianetik- och Scientologi-tjänster och samhällsförbättringsprogram i hela världen, och utnyttja det tjugoförsta århundradets tekniska framsteg, inledde David Miscavige strategin för ideala orger (förkortning för ”organisationer”) för att förvandla alla Scientology Kyrkor till ideala kyrkor och uppnå det mål L. Ron Hubbard fastställde för scientologer – att en dag skapa kyrkor som förkroppsligade Scientologi-teknologin i syfte att hjälpa alla människor att uppnå andlig frihet.

En ideal org är en kyrka som har skapats för att tillhandahålla religionen Scientologys alla tjänster till sina församlingsmedlemmar och till närområdet. ”Ideal” omfattar både de fysiska faciliteterna och de olika typerna av tjänster som förrättas till församlingsmedlemmarna och närområdet. Var och en av dessa kyrkor har ett omfattande informationscenter med multimediadisplayer som visar alla aspekter av Dianetics och Scientology, grundaren L. Ron Hubbard, och kyrkans samhällsförbättringsprogram och utåtriktade verksamhet.

Religiösa tjänster tillhandahålls i störningsfria och estetiskt utformade kurslokaler och rum för andlig vägledning. Där finns även bibliotek, bokhandlar, film- och seminarierum och stora kapell för söndagsbetraktelser, bröllop, namngivningsceremonier och andra event för församlingens medlemmar.

Sedan år 2003 har mer än femtio ideala Scientology Kyrkor uppstått runt om i världen, inklusive de i världens kulturhuvudstäder – Spaniens nationella Scientology Kyrka i Madrids författarkvarter; Scientology Kyrkan i New York, intill Times Square; Scientology Kyrkan i San Francisco, Kalifornien, i den ursprungliga historiska Transamerica-byggnaden; Scientology Kyrkan i London, England, belägen i stadens centrum; Scientology Kyrkan i Berlin, Tyskland, nära Brandenburger Tor; och Scientology Kyrkan i Moskva, Ryssland, ligger bara en kort bit från Kreml och Röda Torget. Mer än trettio nya kyrkor har öppnats bara sedan 2009.

Nya ideala Scientology Kyrkor inkluderar:

Ytterligare 60 kyrkor befinner sig i design-, planerings- eller byggnadsfaser, vilket inbegriper över 23 000 kvadratmeter under byggnad.

Detta är Scientologys ideala kyrkor, avsedda att presentera Scientologys visdom för miljontals människor världen över.