NEW YORK

NEW YORK: DEN NYA SCIENTOLOGY KYRKAN I ”THE BIG APPLE”

26 SEPTEMBER 2004

David Miscavige, styrelseordförande för Religious Technology Center och religionen Scientologys kyrklige ledare, förrättade öppnandet av Scientology Kyrkan i New York.

Scientology Kyrkan i New York, som ligger precis intill Times Square, var en gåva från det internationella scientologförbundet till New Yorks invånare, som ett erkännande av det mod och den anda de uppvisade efter World Trade Center-katastrofen 2001.

David Miscavige invigde byggnaden. I sällskap hade han USAs kongressledamot Charles Rangel, FNs undersekreterare Maurice Strong och vice ordförande i Times Square Alliance, Bob Esposito.

I sitt tal till 10 000 scientologer och gäster som samlats för invigningen, underströk David Miscavige innebörden med den nya kyrkan:

”När vi ser ut över världen kan vi tala om internationell konflikt, om ekonomisk instabilitet och, ja, om terrorism. Men om vi gör det, mina vänner, låt oss inte tala om dessa problem. Låt oss tala om lösningar, lösningar som kan hantera dem alla.

Denna kyrka representerar det arbete och den hjälp som vi alla måste fortsätta att ge, för att uppnå våra mål till fullo. För här är den ideala organisation från vilken vi får ut alla våra program, all vår teknologi, bokstavligen överallt.

Men detta är bara början. Och det är därför jag säger att det är idag det verkliga arbetet börjar.

För detta är mer än bara en plats för er, New Yorks alla scientologer.

Det är också en plats för det bredare samhället, där alla män och kvinnor som hjälper andra är välkomna – för vi engagerar oss i att hjälpa varenda en av dem.

Och genom att vi i handling visar vår övertygelse om våra trossatser, finns det inga gränser för framtiden. För detta är New York och genom att hjälpa henne hjälper man världen.”