SILICON VALLEY I KALIFORNIEN

DÄR ANDLIGHET MÖTER MÄNSKLIG BRILJANS: DEN NYA SCIENTOLOGY KYRKAN ÖPPNAR I SILICON VALLEY

18 FEBRUARI 2018

Världens högteknologiska huvudstad, berömd för den digitala revolutionen, välkomnar L. Ron Hubbards religiösa teknologi.

Det finns platser så speciella att enbart deras namn frammanar kraftfulla bilder och ord – Gettysburg, Stonehenge, Parthenon, bara för att nämna några få. Platser där fabler, stora bedrifter och historier föddes och nedtecknades.

Här är en annan mycket omtalad plats: Silicon Valley, instoppad mellan San Francisco-bukten och Santa Cruz-bergen. Det var här den digitala tidsåldern slog rot och slog ut i blom, där i stort sett allting i människans civilisation förvandlades genom datorchips och internet, där framtidens språk skrevs i ettor och nollor.

David Miscavige, styrelseordföranden för Religious Technology Center, presiderar över den pulserande invigningsceremonin, söndagen den 18 februari, i hjärtat av Silicon Valley.

Och en ljus senvinterdag, den 18 februari 2018, lades ett nytt kapitel till Silicon Valley-legenden. På en mycket speciell plats där ett lysande intellekt beundras, samlades 2 000 personer för att hylla den andra dimensionen som definierar mänskligheten: anden.

Evenemanget var invigningen av Scientology Kyrkan i Silicon Valley. Kyrkan är en modern, glänsande, två våningar hög och nästan 5 000 kvadratmeter stor byggnad som fångar stilen och kulturen i den digitala världen. Den ligger bara några minuter från de centrala delarna av staden Mountain View i hjärtat av Silicon Valley. I närheten finns utspridda byggnadsgrupper och kontorskomplex som hyser Googleplex, Microsoft, Apple, Intel, Tesla, Netflix och eBay.

”Detta är verkligen den plats där den ’digitala teknologi’-revolutionen kan förvandlas till en ’andlig teknologi’-evolution – och allt för att främja människans påhittighet, människans skarpsinne och personlig frihet”, sade David Miscavige, Scientologys kyrkliga ledare, när han invigde Silicon Valley-kyrkan, den 65:e av denna typ av inrättningar världen över. Dessa kyrkor förkroppsligar de två strävandena hos Scientologys grundare L. Ron Hubbard – optimala platser där religionens medlemmar kan göra framsteg på den andliga väg som kallas Bron till total frihet, och där hela samhällen kan entusiasmeras i kampanjer för att hantera drogproblem, bekämpa stridigheter i samhället och psykiatriska övergrepp, främja etik och moral, stödja mänskliga rättigheter, och rycka ut vid katastrofer.

Scientology Kyrkorna är samlingsplatser för samhällena – men än viktigare, de är en plats där sinne, kropp och ande sammanstrålar i en konkret verklighet. Som David Miscavige förklarade för alla scientologer och välgångsönskare, med invigningen av den nya Scientology Kyrkan i Silicon Valley kommer en ny förbindelse: förmågan att frigöra den fulla potentialen i detta nya årtusende, andens förmåga.

Invigningen i Silicon Valley hade en unik status. En annan ny Scientology Kyrka, denna i Salt Lake City, invigdes också av David Miscavige under samma veckoslut. Detta är första gången som Scientology har invigt två nya kyrkor, den ena omedelbart efter den andra – vilket visar att kyrkorna invigs i allt snabbare takt och att religionens expansion blir allt snabbare.

Förutom i Silicon Valley har scientologer i åratal varit aktiva i området runt San Francisco-bukten i närliggande San Francisco, San Jose och Los Gatos. Arbetet från lokala församlingsmedlemmar och frivilliga fick ut den av Kyrkan sponsrade kampanjen Enade för mänskliga rättigheter till mer än 10 000 invånare så att de kunde lära sig sina mänskliga rättigheter. Drogfri värld-programmet har visat sig vara mycket effektivt, med över 300 000 Sanningen om droger-häften distribuerade, vilket bidragit till att den drogrelaterade brottsligheten har sjunkit i högriskområden – den första nedgången på över ett decennium. Och nyligen hjälpte lokala frivilligpastorer räddningsteam i kölvattnet efter bränderna 2017 i Sonoma County.

Många av Silicon Valleys hyllade samhällsledare deltog i invigningen: James Sweeney, advokat verksam inom Black American Political Association of California, Glenn Walsh från California Narcotics Officers’ Association och programmet California High Intensity Drug Trafficking Areas; Anu Peshawaria, rådgivare för staden Fremont; och Alice Baber-Banks från Christian Fellowship Ministry och konsult till California’s Children Medical Services.

James Sweeney lovordade Kyrkan och dess stöd till Kommittén för Mänskliga Rättigheter (KMR), som bekämpar neddrogning av fosterbarn i Kalifornien. ”Scientology Kyrkan har ett oupphörligt engagemang för mänskligheten”, sade han. ”Det är vad jag skulle vilja kalla en ’bulldoggliknande ihärdighet’ vad beträffar den bra killen. Och jag har varit privilegierad nog att få se det från ringside. Faktum är att jag har stigit in i ringen. Vi har kämpat och vi har vunnit permanent förändring för att sätta stopp för drogningen av våra barn och har fått det inskrivet i vårt lands lagar.”

Glenn Walsh talade om sin långa historia med det av Kyrkan sponsrade Drogfri värld-programmet: ”Jag har sett hur droger ödelägger en individ. Droger bryr sig inte om ens religion, ens ekonomi, ens kön, eller hur många vänner man har på Facebook”, sade han. ”Men det stoppar här, det stoppar nu, och det stoppas med Drogfri värld och Scientology Kyrkan. Ni har skapat en rörelse som faktiskt kan hålla tillbaka flodvågen av drogmissbruk.”

Miss Peshawaria berättade för publiken: ”Jag tror att Scientology Kyrkan kan utveckla läkeprocessen för varje medborgare i Silicon Valley. Det fyller mig med hopp att se att era program nu banar väg för ett bättre liv just här.” I ett område som är känt för sitt nytänkande, tillade hon: ”Idag firar vi ett helt nytt tankemönster av möjligheter. För när allt kommer omkring är detta 2000-talets religion – Scientology Kyrkan!”

Och pastor Baber-Banks berättade om sitt samarbete med scientologer i kampen för enade samhällen genom samarbete religioner emellan. ”Jag lärde mig av Scientology Kyrkan vid Interfaith Bureau, när jag gick med för över tio år sedan”, sade hon. ”Det var verkligen spännande att se 10 religiösa ledare runt bordet, alla såg annorlunda ut, agerade olika, tänkte olika. Men när vi hade bett med och för varandra, var vi som en enda person ... Sättet vi behandlar varandra på, det är som om vi är förenade. Ja, det är det Amerika vi alla vill ha, det vaknar till liv rakt framför våra ögon i Scientology Kyrkan.

”I det eviga broderskapets och systerskapets namn”, tillade hon, ”låt oss resa oss och fira denna fantastiska dag och praktfulla invigning. Och låt oss stå enade och skapa ett bättre land och en bättre värld!”


När man anländer till den nya Scientology Kyrkan i Silicon Valley korsar man en öppen plats med flera ståtliga palmer. Man kommer in i ett informationscenter som erbjuder en introduktion i Dianetics och Scientology. Dess paneler, med över 500 filmer på 17 språk, presenterar Scientology-religionens trossatser och utövningar samt grundaren L. Ron Hubbards liv och arv.

Informationscentret beskriver också ingående de många humanitära program som Scientology Kyrkan stödjer. Dessa inbegriper en världsomspännande kampanj för att upplysa folk om mänskliga rättigheter; omfattande program som informerar om droger, förebygger drogmissbruk och rehabiliterar drogmissbrukare; ett globalt nätverk av center för läs- och skrivkunnighet och inlärning; samt Scientologys frivilligpastorskår, som har blivit världens största oberoende hjälpstyrka.

I kapellet i stadens nya Scientology Kyrka kan Kyrkans församlingsmedlemmar samlas för bland annat söndagssamling, bröllop och namngivningsceremonier; det kan även användas för många olika samhällsevenemang som banketter, seminarier och workshopar och är öppet för medlemmar av alla trosriktningar.

Det eleganta Bayshore Café med servering både inne och ute, utgör en mötesplats både för deltagare i evenemang och för församlingsmedlemmar under raster i deras Scientology-tjänster.

Den nya Kyrkan möjliggör leverans av alla introduktionstjänster. Besökare deltar ofta i eftermiddags-, kvälls- och veckoslutsseminarier i Dianetics och Scientology, vilka ger en översikt av grundläggande principer och hur man tillämpar dem i livet, och även ett brett utbud av Scientology-livsförbättringskurser för att hjälpa dem förbättra vilken aspekt som helst av deras liv.

Silicon Valley-kyrkan inbegriper dessutom många särskilt inrättade rum som utgör en idealisk miljö för Scientology-auditering (andlig vägledning). I flera kurslokaler utbildas auditörer (andliga vägledare). Detta är scientologer som studerar teknologin för auditering, för att hjälpa andra uppnå andlig frihet.


Invigningen av den nya Scientology Kyrkan i Silicon Valley sker under en period av oerhörd expansion för religionen, med 65 nya Scientology Kyrkor från Los Angeles till Tampa, London till Milano, Tel Aviv till Tokyo och Kaohsiung till Bogotá, däribland 19 enbart i västra USA.

Under det gångna året har invigningar av nya Scientology Kyrkor ägt rum i  Auckland i Nya Zeeland; San Fernando Valley i Kalifornien; Miami i Florida; Köpenhamn i Danmark; Dublin på Irland; Birmingham i Storbritannien; Amsterdam i Holland; Johannesburg North i Sydafrika och Salt Lake City i Utah.

Fler invigningar av kyrkor är planerade under år 2018 i städer i Europa, Latinamerika, Nordamerika, Afrika och Australien.