BIRMINGHAM I STORBRITANNIEN

EN ANDLIG REVOLUTION FÖR JORDENS SALT I STORBRITANNIEN: BIRMINGHAM

21 OKTOBER 2017

”De tusen yrkenas stad” välkomnar en ny Scientology kyrka till Birminghams hjärta under en glädjefylld invigningsceremoni som hölls lördagen den 21 oktober 2017.

Runtom i världen har till och med folk som inte känner Birmingham särskilt väl blivit kära i mycket som härstammar från denna centrala metropol i Storbritannien. Från artister och industrin, till flygplan och Shakespeare, och till och med gatlyktor – Birmingham har visat vägen både industriellt och kulturellt i hundratals år.

I denna stad som är mycket stolt över sitt förflutna – och som fortsätter att växa, omvandlas och blomstra – hölls en invigning i en anda av samarbete för en blomstrande framtid. Eller rättare sagt så var det en dag som representerade kärnan i ”Birminghams” djärva motto: Framåt.

Därmed – och i samma anda som dagen – förkunnade mr David Miscavige, religionen Scientologys kyrklige ledare, att: ”När invigningsbandet faller så går ridån upp ... och därmed blir det varje scientologs ansvar att lyfta jordens salt i England och därigenom omvandla en industriell revolution till en andlig revolution.”

Mr Miscaviges närvaro i hjärtat av ”De tusen yrkenas stad” den 21 oktober visar på vikten av dagen, då han inviger den nya Scientology Kyrkan i Birmingham.

Birmingham fortsätter att vara ledande inom tillverkning och industri, och invigningen firade Birminghams innovativa natur, i takt med stadens elektriska puls. Först kom ett ode till Birminghams ikoniska hårdrock-rötter, uppbackad av ett band med dignitärer som talade om uppskattade landmärken som getts tillbaka till samhället och drömmar som förverkligats tack vare Scientologys grundare L. Ron Hubbards verktyg för livet.

I enlighet med denna anda av partnerskap, och likt så många städer som har öppnat sina dörrar för nya Scientology kyrkor, är Birmingham långt ifrån en framgångsberättelse som blev till över en natt. I själva verket har kyrkan arbetat hand i hand med lokala grupper och frivilliga i området i mer än två årtionden då de arbetat tillsammans med både individer och grupper på områdena läs- och skrivkunnighet, drogförebyggande initiativ, medvetenhet om mänskliga rättigheter och undervisning om moral.

Faktiskt så har lokala volontärer och församlingsmedlemmar hjälpt till under de senaste 12 månaderna att dela ut tusentals Sanningen om droger-häften, vilket resulterat i att mer än 140 000 individer nåtts sedan kyrkan först började arbeta i området. Tusentals fler har undervisats i allmänna moraliska principer genom distributionen av L. Ron Hubbards Vägen till lycka och exemplar av Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Således kommer invigningen av kyrkans nya byggnad bara att förstärka de omfattande humanitära insatserna.

Den nya Scientology Kyrkan i Birminghams byggnad restes 1930 och ligger på en 2,4 hektar stor egendom i det kosmopolitiska området Moseley. Byggnaden har kulturmärkts av Historic England och har nu troget återställts, inklusive dess traditionella röda Birmingham-tegel, Portlandsten, ekdörrar och brittisk marmor av utsökt kvalitet. Allt sammantaget är denna 4 000 kvadratmeter stora fastighet nu redo att betjäna hela mellersta England.

För att bekräfta detta engagemang fick scientologerna och gästerna sällskap av framstående dignitärer för att välkomna den nya egendomen. De inkluderade: Yann Lovelock, mottagare av brittiska imperieordens medalj och chefsrådgivare för ett interreligiöst råd i Birmingham; Paul Baiden-Adams, direktör för en multikulturell stödorganisation i Storbritannien; Diana Coad, representant för National Drug Prevention Alliance; och Decima Francis, mottagare av brittiska imperieorden (MBE) och grundare av stiftelsen ”From Boyhood to Manhood”.

Yann Lovelock, chefsrådgivare för ett interreligiöst råd i Birmingham, talade om vad dagen förutspådde som ett förebud om förbättrade liv för invånarna i staden: ”Vad vi alla välkomnar idag är öppnandet av en resurs som bidrar till Birminghams väl; som bidrar till en större medvetenhet om vem vi är individuellt och vad vi kan tillföra den allmänna välfärden. Detta center är ett stort åtagande från er sida, och jag för min del – när jag välkomnar er som andliga partners – ser fram emot era ansträngningar att inte bara göra vår stad till en bättre plats, utan även hela världen till en bättre plats.”

Paul Baiden-Adams, den dynamiska direktören för en multikulturell stödorganisation i Storbritannien, berättade sin framgångsberättelse med att hjälpa utsatta ungdomar övervinna hindren för deras egen framgång: ”När man försöker prata med ungdomar måste man säga till dem: ’Jag är annorlunda – jag har något som är annorlunda’, och då är det bäst att man visar det. Ta en ung man vars dröm var att bli pilot – men han kunde inte studera. Där stod han vid kanten till avgrunden – hans dröm på andra sidan och bara hopp däremellan. Så jag lärde honom om studieteknologin och ’gradienten’ och han använde det, och han började lära sig: höjd, vindriktning, landningshastighet. Nu kan den grabben flyga, för med L. Ron Hubbards studieteknologi kan ens drömmar förverkligas.”

Diana Coad, representant för National Drug Prevention Alliance, har personligen observerat att Narconon – den rehabiliteringsteknologi som utvecklades av L. Ron Hubbard – räddar liv: ”När man hjälper någon att framgångsrikt övervinna droger räddar man inte bara en person, för deras föräldrars, bröders, systrars och barns liv har också förstörts. Faktum är att för varje individ man räddar, hjälper man hundratals fler, och jag står inte längre ut med att se regeringar, sjukhus och läkare svika sig själva, svika missbrukare och svika deras familjer. Så ni river murarna mellan det förflutna och nuet, mellan misslyckande och framgång, och därmed ger ni brittiska familjer en framtid.”

Decima Francis, grundare av den dynamiska ideella stiftelsen ”From Boyhood to Manhood”, talade om det vackra i att hjälpa sina medmänniskor: ”Scientology Kyrkan och L. Ron Hubbard påminner mig om Shakespeares sonetter. Det vill säga: ’Det som är vackert utfört lyfter människoanden.’ Och mr Hubbard hade intellektet, hjärtat och själen. Han visste att han måste hjälpa andra att se bortom den fysiska form de omges av, till vem de verkligen är. Vilken gåva – att ta så komplicerade saker och göra dem så enkla. Ja, faktum är att L. Ron Hubbard ger varje människa styrka – så att de kan lyfta sin själ bortom himlen.”


Den nya kyrkan ger alla besökare en introduktion till Dianetics och Scientology, med början i informationscentret. Dess displayer, som innehåller mer än 500 filmer, presenterar religionen Scientologys trossatser och religiösa bruk samt grundaren L. Ron Hubbards liv och arv.

Informationscentret beskriver också de många humanitära program som Scientology Kyrkan stödjer. Dessa program omfattar ett världsomspännande initiativ för upplysning om mänskliga rättigheter, ett lika vidsträckt program inriktat på drogundervisning, drogförebyggande arbete och drogrehabilitering, ett globalt nätverk av läskunnighets- och undervisningscenter, samt Scientologys frivilligpastorsprogram, som nu utgör den största oberoende hjälpstyrkan på jorden.

I Birminghams kapell håller man alla Scientologys sammankomster för församlingen – såsom söndagsbetraktelser, bröllop och dop. Allmänna evenemang kommer också att hållas här, öppna för medlemmar av alla trosriktningar. Byggnaden har dessutom flera olika seminarierum och klassrum, och en hel flygel ägnad åt Scientologys auditering (andlig vägledning).


Invigningen av den nya Scientology Kyrkan i Birmingham skedde under en period av snabb expansion för religionen med 60 nya Scientology kyrkor från Los Angeles till Tampa, London till Milano, Johannesburg till Tokyo och Tel Aviv till Kaohsiung. Under det senaste decenniet har dessa invigningar drivit en världsomspännande expansion för religionen till en takt som överträffar de föregående 50 åren tillsammans.

Under 2017 har invigningar av nya Scientology kyrkor ägt rum i Auckland i Nya Zeeland, San Fernando Valley i Kalifornien, Miami i Florida, Köpenhamn i Danmark, och bara förra veckan i Dublin på Irland.

Det finns planer på fler invigningar av kyrkor under det kommande året för kulturstäder i Europa, Latinamerika, Nordamerika och Afrika.