JOBURG NORTH I SYDAFRIKA

FESTSTÄMNING: JOHANNESBURG VÄLKOMNAR EN NY SCIENTOLOGY KYRKA MED ETT LIVFULLT FIRANDE

23 DECEMBER 2017

Scientology Kyrkan avslutar en expansionssäsong med en dynamisk invigning på de norra kullarna i ”Guldstaden” – Johannesburg.

Ur det förflutnas skuggor träder en ny generation fram, vilka skapar en röst för sig själva och ett nytt land som kännetecknas av yttrandefrihet och andlig medvetenhet – ett nytt Sydafrika.

Historiskt sett har det erkänts som mänsklighetens vagga, men idag är det känt för sin ofrånkomliga och livfulla energi. Nu ligger det en gång delade Johannesburg (Joburg) i framkanten för enad förändring. Som en av de 50 främsta städerna i världen, gällande både storlek och handel, är denna panafrikanska huvudstad hemvisten för många kreativa och kulturella krafter – individer och organisationer som åtagit sig att skapa en bättre och ljusare väg till framgång i samhället.

Mr David Miscavige, styrelseordförande för Religious Technology Center, ledde invigningsceremonin och välkomnade alla som deltog i det livfulla firandet på lördagen den 23 december.

Denna anda av nytänkande och nytt hopp var genljudande på en varm lördagseftermiddag i Johannesburg North när över 1 500 scientologer och gäster samlades för att inviga stadens fantastiska Scientology Kyrka på kullarna i Randburg.

Under firandet av tillfället välkomnade mr David Miscavige, religionen Scientologys kyrklige ledare, de närvarande i en anda av Scientologys grundare L. Ron Hubbards (LRH) önskan att ingjuta förnuft och vägledning i ett segregerat Sydafrika för mer än 50 år sedan: ”Om någon skulle fråga vad det innebär att följa en LRH-dröm från ”en man, en röst” till ”ett land, ett syfte” och från afrikansk makt till afrikansk stolthet, och det eviga Afrika till det levande Afrika, ja, så är allt man behöver göra att begrunda orden ”eviga Afrika” och ”ändlösa Afrika”, för däri ligger vår lejonport som leder till evighetens dörr.”

Invigningsceremonin utmärktes av kreativitet och livfulla inslag, ledd av det magiska ljudet av Djembe-trummor blandade med traditionella dansare och melodier från en lokal kör. Festligheterna övergick sedan till en samling dignitärer från hela Johannesburg och Gauteng – som välkomnade kyrkan och förutspådde en gynnsam framtid när det stora röda bandet föll.

Det är trots allt en framtid som föddes ur ett humanitärt arv som kyrkan i Gauteng-provinsen gick i spetsen för. I själva verket har kampanjen Enade för mänskliga rättigheter, som sponsras av Scientology, inspirerat till en människorättsrörelse i Gauteng och stärkt mer än 40 000 med kunskap om deras rättigheter. Det finns också programmet för Drogfri värld, och bara i Johannesburg har mer än 300 000 Sanningen om droger-häften delats ut, vilket bidragit till en minskning av den narkotikarelaterade brottsligheten i utsatta områden – den första på över ett årtionde.

Den nya kyrkan kommer att både betjäna ett blomstrande Scientology samhälle och föra vidare ett starkt humanitärt arv. Fastigheten ligger på hörnet av Bram Fischer och Hunter Street i Randburg. Den är på 6 500 vidsträckta kvadratmeter och täcker en egendom på en hektar. Den står på en kulle, med utsikt över staden Johannesburg – som den grundades för att betjäna.

Detta engagemang för att tjäna andra gick som en röd tråd bland de tjänstemän från staden och provinsen som var med och välkomnade den nya faciliteten, inklusive: hövding Fanie, Zalisidingas afrikanska traditionella råd; Martin Mande, rådgivare till FN:s flyktingkommissariat i Sydafrika; Amy Fakude, f.d. talesman för Gautengs kvinnoparlament; och pastor Errol Jacobs från Eldorado-församlingen. De talade om sin tursamma interaktion med församlingen och frivilliga som deltog i kyrkans program.

Hövding Fanie, från Zalisidingas afrikanska traditionella råd, berättade för publiken om sina erfarenheter av LRH:s teknologi: ”Första gången jag stötte på er teknologi var när jag arbetade i bosättnings­områdena runt Johannesburg. Trots sin enkelhet ger dessa verktyg förtroende, anständighet och heder till dessa människor … det var som magi. Så jag började själv ta kurser och steg för steg lärde ni mig denna ’magi’. Och mycket snart ansåg jag att jag hade förmågan att hjälpa mitt folk, för efter att ha studerat alla 19 kurser har jag blivit hövdingen som har alla svar.”

Martin Mande, rådgivare till FN:s flyktingkommissariat i Sydafrika, talade om kyrkan och dess roll i att skapa nya visioner gällande förhållandena för Gautengs invånare: ”Andra är statiska i sin mentalitet, men ni är visionära revolutionärer. Ni lyfter själar mot mänskliga rättigheter. Nu måste vi införa rättighetsklubbar överallt – i skolor, i organisationer och kyrkor i varje samhälle. Och på så sätt, från hennes huvud till hennes hjärta, kan Afrika vara levande och fri med en framtid med mänskliga rättigheter.”

Den f.d. talesmannen för Gautengs kvinnoparlament, Amy Fakude, hyllade L. Ron Hubbards Vägen till lycka och dess förmåga att stärka en generation: ”Förr kunde flickor så unga som tolv år gamla bli med barn … Nu skyddas de av sin nyfunna personliga integritet. Och där unga män trodde att stöld var okej eftersom ’de tog tillbaka det som ursprungligen tillhörde dem’ tar de nu tillbaka sin självaktning. Jag säger er detta, att med Vägen till lycka ger vi mänskligheten tillbaka sin mänsklighet.”

Och slutligen pastor Jacobs, som berättade att han är en av sju män i sin familj som vigt sitt liv åt religionen, och att var och en har sett en tillbakagång av moral och vänlighet: ”Vi predikar och undervisar, men världen försvinner ändå under våra fötter. Föräldrar, skolor, rektorer – de kommer till mig och säger: ”Snälla pastorn, jag behöver din hjälp.” Men var ska jag skicka dem? Ja, för bara ett par år sedan skulle jag inte ha kunnat säga er var eller till vem, men nu vet jag och det är en välsignelse. För jag fann Dianetics och Scientology Kyrkan och allt som ni ger denna värld.”


Den nya kyrkan för Johannesburg North ger besökare en introduktion till Dianetics och Scientology, med början i informationscentret. Dess displayer, som innehåller mer än 500 filmer, presenterar religionen Scientologys trossatser och religiösa bruk samt grundaren L. Ron Hubbards liv och arv.

Informationscentret beskriver också de många humanitära program som Scientology Kyrkan stödjer. Dessa inkluderar ett världsomspännande initiativ för upplysning om mänskliga rättigheter; ett långtgående program för drogundervisning samt förebyggande och rehabilitering; ett globalt nätverk av center för läskunnighet och inlärning; samt program för Scientologys frivilligpastorer, som nu utgör den största oberoende biståndsstyrkan på jorden.

I Johannesburg Norths kapell håller man alla Scientologys sammankomster för församlingen – såsom söndagsbetraktelser, bröllop och dop. Allmänna evenemang kommer också att hållas här, öppna för medlemmar av alla trosriktningar. Byggnaden har dessutom flera olika seminarierum och klassrum, och en hel flygel ägnad åt Scientologys auditering (andlig vägledning).


Invigningen av den nya Scientology Kyrkan i Johannesburg North skedde under en period av snabb expansion för religionen med mer än 60 nya Scientology kyrkor från Los Angeles till Tampa, London till Milano, Tel Aviv till Tokyo och Kaohsiung till Bogotá. Under det senaste decenniet har dessa invigningar drivit en världsomspännande expansion för religionen till en takt som överträffar de föregående 50 åren tillsammans.

Under 2017 har invigningar av nya Scientology kyrkor ägt rum i Auckland i Nya Zeeland, San Fernando Valley i Kalifornien, Miami i Florida, Köpenhamn i Danmark, Dublin på Irland; Birmingham i Storbritannien och Amsterdam i Nederländerna.

Det finns planer på fler invigningar av kyrkor under 2018 för kulturstäder i Europa, Latinamerika, Nordamerika och Australien.