AMSTERDAM I NEDERLÄNDERNA

A STÅR FÖR AMSTERDAM – EN NY SCIENTOLOGY KYRKA LYSER KLART I ALFA‑STADEN

28 OKTOBER 2017

En huvudstad i världsklass och en symbol för kultur och tolerans välkomnar Scientology Kyrkan till sitt hem.

Följer man de förtrollande kanalerna och välvda broarna i centrala Amsterdam och sedan vandrar österut till den snabbväxande, trendiga och studieinriktade Knowledge Mile så har man hamnat där saker och ting händer i en av Europas kreativa huvudstäder. Knowledge Mile representerar spjutspetsen för Amsterdams utveckling och står som en symbol för inlärning och expansion i denna stad, som är mitt uppe en spännande förnyelse.

Faktum är att invigningen av Amsterdams nya Scientology kyrka utgjorde ett entusiastiskt firande av kunskap, i både modern och andlig bemärkelse. Så kom det sig att 1 300 scientologer och gäster samlades lördagen den 28 oktober i centrala Amsterdam för att fira avtäckandet av ett imponerande nytt landmärke vid områdets medelpunkt – den livliga gatan Wibautstraat.

Mr David Miscavige, religionen Scientologys kyrklige ledare, leder det glada firandet av Amsterdams nya Scientology kyrka vid stadens ”Knowledge Mile”.

För att fira dagen förklarade mr David Miscavige, religionen Scientologys kyrklige ledare, att: ”Innan bandet faller, låt oss för ett ögonblick begrunda er plats i holländsk historia – för att inte tala om mytologi. För ni seglar inte längre ut mot havet och vinden, och ni färdas inte längre längs en klippig kust på väg hemåt. Tvärtom – ni styr en kurs mot själva evigheten.”

Invigningsfestligheterna slog an nästan varenda ton i stadens kulturella spektrum – från den klassiska takten för ”Ode till Amsterdams kanaler”, till surinamesiska trummor och en elektronisk version för att framhäva stadens plats i 2000-talets musikaliska historia. Det var också en dag som hyllade mångfald och samarbete, ledd av de framstående dignitärer som representerade den kollektiva tron på ett starkare Amsterdam i form av ett mer enat Amsterdam.

Scientology Kyrkan speglar stadens samhällsförbättrande och interreligiösa traditioner genom att den har varit aktiv i lokala initiativ för att stärka samhället sedan den först kyrkan öppnade sina dörrar i Amsterdam 1974. Blott ett exempel är Kommittén för Mänskliga Rättigheter-avdelningen, som har varit en viktig kraft för att skydda holländska barns rättigheter. Deras presentation om övermedicinering av landets barn till FN:s kommitté för barnets rättigheter resulterade i ett nationellt påbud om att undersöka de verkliga orsakerna till ADHD-symptom.

Scientologer bekämpade också drogmissbruk i staden genom att dela ut över 25 000 Sanningen om droger-trycksaker, samtidigt som L. Ron Hubbards allmänna moraliska levnadsregler i Vägen till lycka delades ut i 150 000 exemplar. Kyrkan är också en aktiv röst i interreligiösa aktiviteter, vari den främjar dialog för att överbrygga skillnader och öka förståelsen.

Den imponerande 7 300 kvadratmeter stora fastigheten kommer bara att stärka kyrkans prägel på staden och ge en startplatta varifrån de kan utöka sina humanitära insatser från deras centrala läge, bara några minuter från stadskärnan med tunnelbana, cykel eller bil. Som sådan är den fem våningar höga byggnaden ett bländande nytt landmärke för hopp och samarbete för de mer än 70 000 pendlare som passerar varje dag på Wibautstraat.

Till stöd för centrets budskap om partnerskap deltog lokala dignitärer för att välkomna kyrkan till dess nya hemvist, inklusive mr Maarten Lubbers, ordförande för stiftelsen ”Tillsammans ett Amsterdam”, Michael van Gils, högre polistjänsteman på regional nivå (pensionerad), Sheela Vyas, ordförande för ett kvinnoråd i Amsterdam och Ari van Buuren, ordförande för United Religions Initiative i Nederländerna.

Maarten Lubbers, ordförande för stiftelsen ”Tillsammans ett Amsterdam” talade om kyrkan som en ny medlem i stånd att stärka läroanstalter, företag och organisationer på ”den smartaste gatan” i Nederländerna: ”Alla behöver en tillflyktsort som erbjuder lugn och serenitet – hos en själv och med sin familj och vänner. I livet upplever människor förluster, tragedier och vill – och måste – tänka över saker. Och ert nya hem är som en förlängning av gatan – dörrarna är öppna och människor är välkomna att stiga in. Och jag tror att här kommer alla att bemötas med medkänsla och välkomnas med öppna armar – för detta är ett center som är genuint engagerat i att inspirera och upplyfta vårt holländska samhälle.”

Michael van Gils, pensionerad polisman från den regionala polisen och medicinsk expert, talade om KMR:s rörelse och dess arv att försvara barns rättigheter: ”Med KMR fann jag mig själv bland ett korståg med miljontals människor. Här fanns en partner som inte bara uttalade sig, utan också vidtog åtgärder. Och det gjorde ni, å alla våras vägnar. Ni gick till det nationella parlamentet för att säga dem: ’Våra barn förtjänar bättre.’ Ni nådde över 2 000 läkare, lärare och politiska ledare med ert budskap och fakta ... Tack vare KMR måste barnläkare varna för utskrivningen av recept på ADHD-medicin – och det är en permanent förändring.”

Sheela Vyas, ordförande för ett kvinnoråd i Amsterdam, betonade den ljusa framtid för Amsterdam som firandet och Vägen till lycka förebådade: ”Denna lilla bok är ett mycket användbart verktyg för att stärka människor så att de tar ansvar för sina egna liv och andra omkring dem. Det inspirerar dem till att bli ansvarsfulla och kärleksfulla medborgare. Och på så sätt bildar den en grund som man kan bygga anständiga samhällen på. I denna tid då moraliska normer sjunker i Holland och på andra håll behöver människor effektiva verktyg för att informera sig själva ... För verklig utbildning går inte ut på att erhålla certifikat, utan den går ut på att ha en moralisk kompass för att stärka en.”

För att sammanfatta känslan av en ny början som dagen firade, talade Ari van Buuren, ordförande för United Religions Initiative i Nederländerna, om det starka bandet mellan Scientology och andlighet. ”Det finns ett urgammalt holländskt ordspråk som lyder: ’Förbättra världen och börja med dig själv’ ... Vi behöver en andlig motrörelse, ur ensamhet och isolering. Och er omvandling och utbildning bidrar stort. Det handlar om självkännedom och andlig medvetenhet. Ni erbjuder ett viktigt bidrag till andlig medvetenhet och frihet. I den västerländska kulturen har rationellt tänkande och andlighet skiljts åt – och Scientology sätter dem samman igen.”


Den nya kyrkan ger alla besökare en introduktion till Dianetics och Scientology, med början i informationscentret. Dess displayer, som innehåller mer än 500 filmer, presenterar religionen Scientologys trossatser och religiösa bruk samt grundaren L. Ron Hubbards liv och arv.

Informationscentret beskriver också de många humanitära program som Scientology Kyrkan stödjer. Dessa program omfattar ett världsomspännande initiativ för upplysning om mänskliga rättigheter, ett lika vidsträckt program inriktat på drogundervisning, drogförebyggande arbete och drogrehabilitering, ett globalt nätverk av läskunnighets‑ och undervisningscenter, samt Scientologys frivilligpastorsprogram, som nu utgör den största oberoende hjälpstyrkan på jorden.

I Amsterdams kapell håller man alla Scientologys sammankomster för församlingen – såsom söndagsbetraktelser, bröllop och dop. Allmänna evenemang kommer också att hållas här, öppna för medlemmar av alla trosriktningar. Byggnaden har dessutom flera olika seminarierum och klassrum, och en hel flygel ägnad åt Scientologys auditering (andlig vägledning).


Invigningen av den nya Scientology Kyrkan i Amsterdam skedde under en period av snabb expansion för religionen med 60 nya Scientology kyrkor från Los Angeles till Tampa, London till Milano, Johannesburg till Tokyo och Tel Aviv till Kaohsiung. Under det senaste decenniet har dessa invigningar drivit en världsomspännande expansion för religionen till en takt som överträffar de föregående 50 åren tillsammans.

Under 2017 har invigningar av nya Scientology kyrkor ägt rum i Auckland i Nya Zeeland, San Fernando Valley i Kalifornien, Miami i Florida, Köpenhamn i Danmark, och på bara de sista två veckorna i Birmingham i Storbritannien och Dublin på Irland.

Det finns planer på fler invigningar av kyrkor under det kommande året för kulturstäder i Europa, Latinamerika, Nordamerika och Afrika.