AUCKLAND I NYA ZEELAND

EN KULTURSKATT FÅR NYTT LIV – SCIENTOLOGY INVIGER EN KYRKA PÅ AUCKLANDS HÖJDER

21 JANUARI 2017

Auckland firar invigningen av den nya nationella Scientology Kyrkan i Nya Zeeland på ett landmärke med utsikt över staden.

Andlighet. Kulturarv. Tradition. Historia. Utbildning. Inlärning. Dessa är pelare på vilka Scientologys nya ideala organisation för Nya Zeeland vilar, där lokala scientologer och scientologer från andra sidan Stilla havet samlades med vänner och anhängare på lördagen den 21 januari för att inviga pånyttfödelsen av den näst äldsta Scientology kyrkan i världen.

Det är en historisk plats för lokalområdet och ett uppskattat landmärke med utsikt över staden och Aucklands magnifika Waitemata Harbour, och fastigheten har nu noga konserverats och restaurerats av kyrkan i samarbete med lokala arkitekter och byggnadsbevarare. Detta innebär ett återupplivande av vad som tidigare var platsen för andlig utbildning för präster och religionsvetare i nästan ett halvt sekel.

”Vi betraktar inte ideal org-byggnader som bara byggnader, utan vi betraktar våra byggnader som ’livskärl’ och den livs levande stommen i det omgivande samhället.” Och när vi väcker andliga individer till liv igen genom att återställa deras känsla för andlighet, då blir en ideal org i sig levande. Så vi tackar Auckland för att ha låtit oss värna om en ideal org som tillhör Nya Zeeland lika mycket som den tillhör oss.” – Mr David Miscavige, styrelseordförande för Religious Technology Center

Denna historiska tomt, som ursprungligen etablerades 1844, expanderades senare 1927 – för exakt 90 år sedan – till Trinity Methodist Theological College för att utbilda kristna präster, som senare förde sina missioner till länderna kring Stilla havet. I sin nya roll som ett andligt center för alla scientologer i Nya Zeeland sluts cirkeln för begreppen tro och andlighet i och med Scientologys grundsatser och mål att skapa en värld utan krig och nöd samt engagemang för humanitära initiativ.

Och så, på lördagen den 21 januari, slog den nya Scientology kyrkan upp dörrarna till denna vackra och noggrant restaurerade fastighet som inte bara blir kyrkans andliga mission, utan som även möjliggör dess aktiva roll i samhället för att införa program för drogprevention och humanitära insatser, vilka redan varit verksamma i landet under flera decennier.

David Miscavige, religionen Scientologys kyrklige ledare, ledde ceremonin för att officiellt öppna dörrarna till den nya ideala organisationen. I sitt invigningstal berättade mr David Miscavige om betydelsen av invigningen och möjligheter den bereder varje Aucklandbo.

”Vi betraktar inte ideal org-byggnader som bara byggnader, utan vi betraktar våra byggnader som ’livskärl’ och den livs levande stommen i det omgivande samhället. Och när vi väcker andliga individer till liv igen genom att återställa deras känsla för andlighet, då blir en ideal org i sig levande. Så vi tackar Auckland för att ha låtit oss värna om en ideal org som tillhör Nya Zeeland lika mycket som den tillhör oss.”

Invigningen av kyrkan sammanför en anda av samhällsgemenskap och Scientologys engagemang, vilket redan satts i verket för att hjälpa till att bevara arvet i Aucklands Grafton-område, genom att återställa byggnaden till sin forna prakt. Lokalbor beskriver detta som att hedra ”ett obrutet arv hos en plats för upplysning och andlig kunskap”.

Lokala och delstatliga samhällsledare och individer som arbetat med Scientologys sekulära humanitära satsningar talade vid lördagens invigning och hyllade kyrkans ständigt växande insats i landet.

Robin Byron, byggnadskonsult för Heritage New Zeeland, berättade för de tusentals som närvarade under invigningen att sammansmältningen av det förflutna och nuet erbjuder ”en särskilt tillfredsställande parallell: Då dess ursprungliga syfte var att skänka religiös lärdom och vägledning upplever detta historiska landmärke nu en andlig renässans som Scientology Kyrkans hem i Auckland!

Ert engagemang under restaureringen av denna kulturskatt är oförglömligt,” sade hon. ”Byggnaden hade försummats i många år och därför var detta projekt ett stort åtagande. Men ni var medvetna om byggnadens historiska rikedom och tillvaratog det värdefulla materialet och fina hantverket.”

Hon anmärkte att allt arbete – från det röda teglet och stenen från Oamaru som täcker fasaderna, till återställande av det utsirade ekvirket i entrén och biblioteket, och att ta vara på panelerna i träslaget rimu och golvbrädorna i jarrahträ – har gjort att fastigheten blivit till ett konstverk i sig.

Men den representerar långt mer för ett samhälle som redan har sett hur kyrkans program för mänskliga rättigheter, social rättvisa och drogprevention gjort skillnad i unga människors och vuxnas liv i Auckland, vilket kommer att utökas till följd av att hundratals frivilliga och personalmedlemmar arbetar tillsammans i kyrkans nya hemvist i Nya Zeeland.

Yvonne Galvin, rådgivare åt Nya Zeelands program för att motverka ungdomsbrottslighet, berättar att hon ser det som att kyrkans expansion bereder nya möjligheter. ”Idag kämpar jag för att hjälpa utsatta ungdomar”, berättade hon för de samlade gästerna. ”När jag kom in i vårdsystemet och såg hur ungdomar behandlades tänkte jag: ’Jag måste informera mig om mänskliga rättigheter.’ Men jag kunde inte hitta någon som gjorde något åt det.

Men så hörde jag talas om Scientology Kyrkan och era frivilliga”, sade hon. ”Så jag körde genom staden för att hitta er, och när jag gjorde det minns jag att jag sade till er: ’Jag behöver det där rättighetsprogrammet som ni har!’ Det var så vi inledde en enad rörelse för att lära Aucklands ungdomar om mänskliga rättigheter.”

Thomas Henry, en rådgivare till polisen i Nya Zeeland och en oförtröttlig aktivist mot missbruk av psykiatriska mediciner och för ansvarsfull mentalvård i landet, ser att det finns paralleller. ”Jag möter familjer som har lovats en enkel ’lösning’ i form av psykofarmaka och beteckningar som en snabbfix,” sade han.

”Men det slutar med beroende och större problem. Jag har sett detta hela mitt liv. Enligt min erfarenhet blir skälen till psykiska och andliga svårigheter alltför ofta försummade. Det egentliga problemet är att folk inte vet något om psykiatri och mentalvården förrän det påverkar dem personligen”, anmärkte han. ”Men efter att ha hittat Kommittén för Mänskliga Rättigheter var vi inte längre ovetande. Det finns nämligen en röst i mörkret som leder till ljuset, och den rösten är KMR!”

Mereana Peka, ordförande för maoriväktarnas ansedda välgörenhetsstiftelse i södra Auckland, sammanfattade nog dagens betydelse bäst. ”Varje medlem av Scientology Kyrkan som jag har arbetat med har varit inriktad på att läka vår värld. Jag anser att det är scientologerna som är den levande resursen hos er rörelse. Det är inte lätt att uttrycka min tacksamhet till människor som räddar liv varje dag. Men jag vet personligen att var och en av er har hjälpt till att förändra denna del av världen. Och tillsammans, med denna ideala org, kommer den förändringen att nå varje samhälle i vår önation.”


Ägornas andliga och utbildningsmässiga bakgrund – då byggnaden en gång i tiden även var platsen för Nya Zeelands statliga skolverk på 1970-talet och dessutom platsen för en skola för design och konst – kommer att få nytt liv tack vare kyrkans restaurerade fastighet och möjliggöra fortsatt inlärning, undervisning och andlig vägledning.

Den första Scientology Kyrkan i Nya Zeeland öppnades 1955, och dess tillväxt och expansion under de följande 60 åren har varit ett förverkligande av grundaren L. Ron Hubbards vision för kyrkan och dess arbete i regionen.


Den nya kyrkan i Auckland ger alla besökare en introduktion till Dianetics och Scientology, med början i informationscentret. Dess displayer, som innehåller mer än 500 filmer, presenterar religionen Scientologys trossatser och religiösa bruk samt grundaren L. Ron Hubbards liv och arv.

Informationscentret ger även en översikt av de många humanitära programmen som Scientology stödjer. Dessa inkluderar ett världsomspännande initiativ för upplysning om mänskliga rättigheter; ett långtgående program för drogundervisning samt förebyggande och rehabilitering; ett globalt nätverk av center för läskunnighet och inlärning; samt program för Scientologys frivilligpastorer, som nu utgör den största oberoende biståndsstyrkan på jorden.

Aucklands ideala organisation har också ett kapell som är platsen för Scientology församlingens sammankomster, däribland söndagsbetraktelser, bröllop och dop, samt allmänna evenemang som alla, oavsett trosriktning, kan delta i. Byggnaden har dessutom flera seminarierum och klassrum, utöver en hel våning för Scientologys auditering (andlig vägledning).


Som den första invigningen år 2017 utgör Auckland-invigningen nästa led i en period av explosiv tillväxt för kyrkan de senaste 12 månaderna. Och mer är på väg, med invigningar under det kommande året planerade för kulturstäder i Afrika, Europa, Storbritannien och Nordamerika.