VAD ÄR SCIENTOLOGY?

Scientology: Scio (latin) ”att veta, i ordets fulla bemärkelse”, och logos (grekiska) ”studiet av”. Sålunda betyder Scientology ”att veta hur man vet”.

Scientology är en tjugonde århundradets religion. Den består av en omfattande mängd kunskap som bygger på vissa grundlägggande sanningar, varav den främsta är att människan är en andlig varelse begåvad med förmågor som sträcker sig långt utöver vad hon vanligtvis föreställer sig. Hon kan inte enbart lösa sina egna problem, uppnå sina mål och uppnå varaktig lycka, utan kan även uppnå nya medvetenhetsnivåer som hon kanske aldrig ens har kunnat drömma om.

I en eller annan form har alla stora religioner hyst en förhoppning om andlig frihet – ett tillstånd fritt från materiella begränsningar och bedrövelser. Frågan har dock alltid varit densamma: Hur uppnår man ett sådant tillstånd, i synnerhet medan man fortfarande lever mitt i ett hektiskt och ofta överväldigande samhälle?

Även om livet kan tyckas ge upphov till en oändligt invecklad mängd av problem, vidhåller Scientology att lösningarna på dessa problem i grunden är enkla och inom räckhåll för varje människa. Det må vara svårigheter med kommunikation och relationer till andra människor, en gnagande osäkerhet, tvivel på en själv och misströstan – varje människa äger en inneboende möjlighet att frigöra sig från dessa och många andra bekymmer.

Scientology erbjuder en väg till större frihet.