INTEGRITET OCH ÄRLIGHET

KURS ONLINE

På den här kursen lär du dig:

  • Anledningen till att en person förlorar sin känsla av personligt värde och självrespekt.
  • Vad som får människor att dra sig ur sina förhållanden, sina yrkesbanor, sina grupper och till och med sina drömmar.
  • Den exakta teknologi som gör det möjligt för en person att göra sig fri från tidigare missdåd – och lindra den bedrövelse man upplever på grund av försyndelser man begått.

Kursöversikt

Vad är det som gör att människor blir tillbakadragna och inte deltar i livet? Ett sorglöst barn växer upp till en tillbakadragen och försiktig tonåring. En framgångsrik karriärkvinna lämnar det ena förhållandet efter det andra och plågas av bristande självaktning. En pensionär ångrar de val han gjort när han ser tillbaka på sitt liv.

Det finns en orsak till alla dessa välbekanta situationer. Det är inte så att ’det bara händer’ eller att det beror på ödet. L. Ron Hubbard samlade ihop en ofantlig mängd forskningsdata som direkt riktar sig till och löser den underliggande orsaken till att man drar sig tillbaka från andra och att man förlorar sin integritet.

Han har utvecklat en exakt metod så att man kan hjälpa människor att återfå sin känsla av ärlighet och egenvärde. Människor behöver inte hindras från att engagera sig i nuet på grund av brustna drömmar och ånger över det förflutna.

Det finns en faktisk mekanism som gör att människor drar sig tillbaka från relationer, från familjer, grupper och, faktiskt, från sina drömmar.

Och sådana tillstånd kan åtgärdas. I det här häftet och den tillhörande kursen kommer du att upptäcka hur du kan hjälpa andra så att de återfår sin integritet – och sin entusiasm för livet. Det är en ny syn på ett gammalt problem och det innebär att du inte längre behöver sitta vid sidan av och hjälplöst observera andras vånda och kval. Du kommer i stället att ha verktyg i din hand som helt löser dessa svåra problem.

 

Kursinformation

Hur lätt det är att studera kursen

Denna kurs är uppbyggd steg för steg med studier och övningsuppgifter som du gör i följd.

Innan du börjar, skapar du ditt eget personliga konto på Scientologi-webbsajten. När du har loggat in kommer onlineprogrammet att leda dig igenom varje steg av kursen tills du är klar med den. Allt kursmaterial får du inom Scientologi-webbsajten.

Kursens längd

6 till 7 timmar Du kan dock göra kursen i din egen takt. Med andra ord, den är inte tidsbestämd. Kursen är vår service till dig, gratis.

Material

Häfte: Integritet och ärlighet
Scientology handboken

Ditt kursmaterial finns också integrerat i kursen online. Med andra ord, när du en gång loggat in, kan du läsa material från programmet för kursen online alltefter som du gör varje steg. Vi rekommenderar dock att du laddar ner häftet kostnadsfritt eller köper det för att granska det och kunna gå till det när du inte är inloggad i kursprogrammet.

Kursledning

Genom hela din kurs kommer du att få handledning från din personliga kursledare online, som kommer att hjälpa och se till att du förstår och får ut så mycket som möjligt från kursmaterialet. Slutresultatet är att du är fullt kapabel att tillämpa de uppgifter som finns däri. Om du har några ytterligare frågor, kontakta oss här.