SVAR PÅ DROGPROBLEMET

ONLINE-KURS

På denna kurs får du lära dig:

  • Hur de ackumulerade effekterna av att ta droger kan orsaka skada hos en person, till och med långt efter att han slutat ta dem.
  • De skadliga verkningar som droger har, både på sinnet och på individen själv.
  • Effektiva verktyg man kan använda för att hjälpa någon att på ett tryggt sätt sluta ta droger

Kursöversikt

Att säga att droger har blivit samhällets största missförhållande är ingen överdrift. Inget område av livet lämnas oberört av denna epidemi. Brott och våld är de mest uppenbara biprodukterna, men avsaknad av moral, avbruten utbildning och förstörda liv är verkligen inte mindre allvarliga och de är precis lika vanligt förekommande.

Och problemet begränsas inte till gatudroger; effekterna av medicinska och psykiatriska droger, vare sig det är smärtstillande, lugnande eller ”antidepressiva” medel, är precis lika katastrofala.

L. Ron Hubbard tog itu med detta problem, inte med målet att komma till rätta med personers fysiska sjukdomar, utan som en fortsättning på sin strävan att befria människan som ande och under denna strävan hantera varje hinder som behövde hanteras. Droger var ett sådant hinder.

Ända tills L. Ron Hubbard utvecklade ett fungerande drogrehabiliteringsprogram fanns det ingen lösning. Psykiatriinspirerade program hade många fler misslyckanden än framgångar och en del skapade enbart värre missbruk. Andra mer välmenande människor upptäckte att goda föresatser inte räckte. De saknade en teknologi som fungerade.

L. Ron Hubbards program tillhandahåller den teknologin. Från att hjälpa personen att upptäcka varför han eller hon tog droger från första början, till att eliminera den mentala och andliga skada som orsakats av drogerna, till att avgifta kroppen från drogrester som funnits under lång tid, till att förse personen med verktyg som kommer att göra det möjligt för honom eller henne att förbli drogfri för gott. Enligt hundratusentals vittnesmål kan idag, för första gången, de som missbrukar droger och alkohol befria sig själva från detta gissel och konfrontera livet med förnyad kraft och förnyat hopp. Denna kurs innehåller några av de elementära principerna i detta program och tillhandahåller den första verkliga förståelsen av missbruksproblem. 

 

Kursinformation

Hur lätt det är att studera kursen

Denna kurs är upplagd steg för steg med en serie läsuppgifter och frågor för att kontrollera din förståelse.

Innan du börjar ska du skapa ditt eget personliga konto på Scientology-webbplatsen. När du har loggat in kommer onlineprogrammet att leda dig igenom varje steg av kursen tills du är klar med den. Allt kursmaterial får du på själva Scientology-webbplatsen.

Kursens längd

7 till 8 timmar. Du kan dock göra kursen i din egen takt. Med andra ord är den inte tidsbestämd. Kursen är vår service till dig, gratis.

Material

Häfte: Svar på drogproblemet
eller Scientology-handboken

Ditt kursmaterial finns också integrerat i kursen online. Med andra ord, när du har loggat in kan du läsa materialet på online-kursen, efter hand som du gör varje steg. Vi rekommenderar dock att du laddar ner häftet kostnadsfritt, eller köper det för att kunna läsa det och slå upp saker i det när du inte är inloggad i kursprogrammet.

Kursledning

Närhelst du behöver hjälp med dina kursuppgifter, tveka inte att kontakta din online-kursledare, som du kan nå genom att använda knappen ”Behöver du hjälp?” i ditt online-kursprogram. Online-kursledaren ser till att du förstår och uppnår maximal nytta av kursmaterialet. Slutresultatet är att du till fullo kan tillämpa den information som finns på kursen.

Kursfullbordande

Efter att du avslutat Kursen Svar på drogproblemet får du ett diplom per e-post.

 

Framgångsberättelser

”Flera personer i min familj blev beroende av droger. Jag har själv periodvis varit beroende av koffein och socker. Droger skadade min förmåga att arbeta, koncentrera mig och att lära mig.

Online-kursen Svar på drogproblemet, har hjälpt mig att förstå varför mina vänner och familjemedlemmar ibland agerar som de gör, och den har lärt mig hur droger har påverkat mitt beteende.

Genom att studera Svar på drogproblemet har jag lärt mig hur man undviker droger, och även de smärtsamma konsekvenser som droger för med sig. Jag har funnit att jag är lyckligare, mer produktiv, har större koncentrationsförmåga och att jag njuter mer av livet. Det är en skön känsla!”

S.R.


”Genom att studera Svar på drogproblemet, online, har jag fått två fantastiska möjligheter.

Den första: att lära mig och upptäcka hur man hanterar problem och hjälper människor när det gäller droger.

Den andra: en chans att tala med människor om detta problem.

Du vet, det är inte svårt att se att många människor inte vet någonting om droger och deras biverkningar. Jag talade med några vänner. De sa att de aldrig provat något som LSD eller heroin. Men både jag och de vet att marknaden för kokain har vuxit i år. Den största måltavlan är ungdomar mellan 13–17 år! De kan hitta knark i närheten av skolor eller klubbar, i parken eller på en gata i närheten av en bar.

Jag pratade med alla om alla typer av droger. Inte bara om de illegala, utan också om de legala: kemiska ämnen och smärtstillande medel. Och jag talade till dem om hur viktigt det är att rensa kroppen och att hålla den ren.

Tack vare L. Ron Hubbard och Scientology Volontärerna kan vi använda verkligt effektiva verktyg mot droger och hjälpa människor.”

N.C.


”I Svar på drogproblemet ges lösningen på ett av samhällets värsta problem. På grund av att det ser ut som det gör i dagens samhälle hamnar allt fler människor i drogberoende, och alla samhällsgrupper är representerade. I Svar på drogproblemet kan man hitta den grundläggande orsaken till drogmissbruk, eller drogberoende.

Där beskrivs också, klart och tydligt, hur droger påverkar användaren och visar även hur de försämrar den mänskliga funktionen.

Lyckligtvis erbjuder den också lösningar på de sociala problem som droger utgör. Med hjälp av Objektiv processing, och de näringstillskott som beskrivs i kursmaterialet, så kan missbrukare få hjälp mycket lätt. När de väl blivit hjälpta igenom den första perioden av avvänjning, så kan de sedan få information som hjälper dem hantera de bakomliggande orsakerna till drogmissbruket.

Jag kunde lära flera av mina vänner om den påverkan droger hade på deras kroppar och sinnen, tack vare det jag hade lärt mig på denna kurs. Jag påpekade för dem hur det faktiskt hjälpte dem mindre, tvärt emot deras egna övertygelser. Jag kunde använda Objektiva processer för att hjälpa dem att lindra symtomen med avvänjningen och även hjälpa dem att bli av med suget efter alkohol. Med de verktyg jag fick på denna kurs kunde jag prata med mina vänner och ge dem verktyg för att även hjälpa andra hantera 2000-talets största samhällsproblem: droger.”

C.H.