SCIENTOLOGYS FRIVILLIGPASTORER

VERKLIG HJÄLP TILL VEM SOM HELST, VAR SOM HELST

Oavsett om de tjänstgör i sina egna samhällen eller på andra sidan av världen, är mottot för Scientology frivilligpastor: ”Det går att göra något åt det.” Programmet, som skapades i mitten av 1970-talet av Scientologys grundare L. Ron Hubbard och stöds av Church of Scientology International som en religiös social tjänst, utgör idag en av de största och mest synliga internationella oberoende nödhjälpsstyrkorna.

En frivilligpastor är ”en person som hjälper sina medmänniskor på frivillig basis genom att återställa syfte, sanning och andliga värden till andras liv”. Hundratusentals scientologer och andra har utbildats i en hel uppsättning färdigheter som använder Scientology grunder för att lindra fysiskt, psykiskt eller andligt lidande och förbättra alla sidor av livet – kommunikation, studier, äktenskap, föräldraskap, hantera stress, framgång på arbetsplatsen, uppnå mål och många andra.

Ett globalt nätverk av frivilliga personer utgör dessutom frivilligpastorernas permanenta katastrofresponsteam som mobiliseras vid katastrofer orsakade av människor eller naturen, och besvarar kallelsen när det behövs. De samarbetar med cirka 1 000 organisationer och myndigheter som har utnyttjat deras skicklighet och erfarenhet i att tillhandahålla fysiskt stöd och andlig hjälp på hundratals katastrofplatser.