GRUNDERNA I PUBLIC RELATIONS

KURS ONLINE

På den här kursen lär du dig:

  • Vad public relations är och hur man med framgång kan använda det för att vinna det stöd man behöver från andra.
  • Hur man korrekt kan identifiera sin målgrupp och nå dessa människor med ett budskap som de kommer att reagera positivt på.
  • Många värdefulla verktyg man kan använda för att göra sitt fina arbete känt och väl mottaget.

Kursöversikt

Public relations tillhandahåller medlen för att kommunicera dina idéer och få dem accepterade – en färdighet som är livsnödvändig när det gäller nya idéer. Det är ett sätt att få stöd för dina projekt och strävanden.

Då public relations allmänt betraktas som en metod att få publicitet har det tidigare varit föremål för hårda begränsningar. Det här var ett område där vissa nyckelbitar saknades som är nödvändiga för att man skall bli framgångsrik. Tack vare några viktiga upptäckter i Scientology, har framsteg gjort hela verksamheten betydligt mer användbar och effektiv.

L. Ron Hubbards förbättringar av public relations gör det inte bara oumbärligt för alla grupper och individer, utan avlägsnar de tidigare inneboende begränsningarna. Fastän den fulla teknologin är omfattande, kommer de grundläggande principerna som avhandlas här att vara av kolossalt värde för vem som helst med ett syfte värt namnet.

 

Kursinformation

Hur lätt det är att studera kursen

Denna kurs är uppbyggd steg för steg med studier och övningsuppgifter som du gör i följd.

Innan du börjar, skapar du ditt eget personliga konto på Scientologi-webbsajten. När du har loggat in kommer onlineprogrammet att leda dig igenom varje steg av kursen tills du är klar med den. Allt kursmaterial får du inom Scientologi-webbsajten.

Kursens längd

5 till 6 timmar Du kan dock göra kursen i din egen takt. Med andra ord, den är inte tidsbestämd. Kursen är vår service till dig, gratis.

Material

Häfte: Grunderna i public relations
Scientology handboken

Ditt kursmaterial finns också integrerat i kursen online. Med andra ord, när du en gång loggat in, kan du läsa material från programmet för kursen online alltefter som du gör varje steg. Vi rekommenderar dock att du laddar ner häftet kostnadsfritt eller köper det för att granska det och kunna gå till det när du inte är inloggad i kursprogrammet.

Kursledning

Genom hela din kurs kommer du att få handledning från din personliga kursledare online, som kommer att hjälpa och se till att du förstår och får ut så mycket som möjligt från kursmaterialet. Slutresultatet är att du är fullt kapabel att tillämpa de uppgifter som finns däri. Om du har några ytterligare frågor, kontakta oss här.