Applied Scholastics

ATT UPPNÅ LÄSKUNNIGHET OCH INLÄRNING

Applied Scholastics International är en sekulär ideell allmännyttig organisation som tar sig an problemet med bristande läskunnighet genom att göra L. Ron Hubbards upptäckter inom undervisning och läskunnighet tillgängliga för alla.

Hubbard insåg hur allvarligt sänkta undervisningsnormer och försämrad läskunnighet påverkar samhället, och observerade att analfabeter eller funktionella analfabeter som förvägras arbete och möjligheter, ofta hemfaller åt kriminalitet, sjunkande moral eller droger. Därför inledde han en undersökning av ämnet studier och fann de exakta orsakerna till framgång eller misslyckande inom alla studier eller verksamheter.

Så grundläggande var hans upptäckter på undervisningens område att han publicerade dem för bred användning.

Applied Scholastics har i mer än fyrtio år varit engagerade i att göra dessa lösningar för inlärning och läskunnighet tillgängliga världen över.

Applied Scholastics är en helt oberoende, icke-konfessionell organisation som stöds av Scientology Kyrkan och av scientologer som är djupt engagerade i att höja kvalitén på undervisning över hela världen. Applied Scholastics inser att världen en dag kommer vila i händerna på dagens barn, och att hur väl de är rustade att föra detta samhälle framåt hänger på hur bra undervisning de fått.

Applied Scholastics syfte är att se till att dagens elever får kvalitetsundervisning så att en ljusare framtid för alla säkerställs.