VERKTYG FÖR ARBETSLIVET

ONLINE-KURS

På denna kurs får du lära dig:

  • Orsaken till svårigheter, osäkerhet och misslyckanden på jobbet och i livet.
  • Varför man blir trött av att hantera människor hela dagen och vad man kan göra åt det.
  • Steg man kan ta för att hantera utmattning och få tillbaka sin entusiasm för arbete.

Kursöversikt

Kraftigt sjunkande produktivitet, hög arbetslöshet, usla relationer mellan ledningen och arbetare, inkompetenta chefer och oärliga affärsuppgörelser plågar arbetsplatsen. Det är inte förvånande att arbete är en källa till stress och oro för väldigt många människor.

Hur man ska kunna öka effektiviteten och produktiviteten på jobbet, hur man handskas med konflikter och förvirring på arbetsplatsen och hur man övervinner utmattning är frågor som berör både arbetare och ledning. En lösning på dessa problem skulle inte bara ge ökad trygghet utan även ökad tillfredsställelse.

Denna kurs innehåller en del av de många principer och tekniker som L. Ron Hubbard utvecklade för arbetsplatsen. Det räcker inte med att arbete kan vara både lönande och meningsfullt, utan som den huvudsakliga aktiviteten i de flestas liv ska det vara så. Den här informationen kommer att hjälpa dig att åstadkomma detta.

 

Kursinformation

Hur lätt det är att studera kursen

Denna kurs är upplagd steg för steg med en serie läsuppgifter och frågor för att kontrollera din förståelse.

Innan du börjar ska du skapa ditt eget personliga konto på Scientology-webbplatsen. När du har loggat in kommer onlineprogrammet att leda dig igenom varje steg av kursen tills du är klar med den. Allt kursmaterial får du på själva Scientology-webbplatsen.

Kursens längd

5 till 6 timmar. Du kan dock göra kursen i din egen takt. Med andra ord är den inte tidsbestämd. Kursen är vår service till dig, gratis.

Material

Häfte: Verktyg för arbetslivet
eller Scientology-handboken

Ditt kursmaterial finns också integrerat i kursen online. Med andra ord, när du har loggat in kan du läsa materialet på online-kursen, efter hand som du gör varje steg. Vi rekommenderar dock att du laddar ner häftet kostnadsfritt, eller köper det för att kunna läsa det och slå upp saker i det när du inte är inloggad i kursprogrammet.

Kursledning

Närhelst du behöver hjälp med dina kursuppgifter, tveka inte att kontakta din online-kursledare, som du kan nå genom att använda knappen ”Behöver du hjälp?” i ditt online-kursprogram. Online-kursledaren ser till att du förstår och uppnår maximal nytta av kursmaterialet. Slutresultatet är att du till fullo kan tillämpa den information som finns på kursen.

Kursfullbordande

Efter att du avslutat Kursen Verktyg för arbetslivet får du ett diplom per e-post.

 

Framgångsberättelser

”Den här kursen hade jag mycket stor nytta av och den har ökat min effektivitet och produktivitet på ett positivt sätt på kontoret. Speciellt kommunikationen med mina kollegor har förbättrats genom tillämpningen av de olika hjälpmedlen. Det har också skapats en känsla av samhörighet när det gäller verktygen i vår arbetsmiljö, såväl som när det gäller att tillämpa god kontroll och att hantera utmattning (inte bara för mig själv utan även för mina vänner).

Jag är glad att jag och mina kolleger nu är framgångsrika och till nytta för vårt företag, på grund av vad jag har lärt mig.” M.M.


”Kursen Verktyg för arbetslivet var en fantastisk erfarenhet. Det var verkligen kraftfulla data. Den hjälpte mig att inse att jag mycket lätt kunde övervinna förvirring, och hur jag på ett bättre sätt kunde vänja mig vid och använda vilket arbetsredskap som helst, genom att använda mig av proceduren ’Nå och dra sig tillbaka’, och att jag även kunde hjälpa andra på samma sätt. Dessutom lärde jag mig om utmattning på arbetet och hur man kan övervinna det. Kursen förklarar mycket praktiska och enkla lösningar på vardagliga problem som kan användas av var och en. Jag sätter stort värde på enkelhet, och jag känner att kursen erbjöd enkelhet, men på ett kraftfullt och effektivt sätt.

Den del av kursen som jag tyckte mest om var det avsnitt som handlade om att ’ta en promenad’. Att helt enkelt promenera och titta på sin omgivning är till stor hjälp om man är stressad eller känner sig utmattad etc. Att dessutom gå och titta på alla de olika människor man kan stöta på under sin promenad kändes också bra. Det är ett bra sätt att lätta på trycket om man har arbetat med besvärliga människor under dagen.

Det känns som om jag kan bekanta mig med, och på ett bättre sätt utnyttja vad som helst som jag arbetar med nu, genom att helt enkelt komma i fysisk kontakt med det och bli mer förtrogen med det, vare sig det är frågan om ett verktyg, en person eller min omgivning.”

E.D.

”Jag lärde mig en hel del av den här kursen, till exempel principen om det stabila datumet. Jag har använt mig av detta många gånger sedan jag lärde mig det, och det hjälper mig att hålla kontroll över situationer både på jobbet och hemma. Jag hittade faktiskt ett nytt jobb medan jag studerade den här kursen, så det passade perfekt.

Jag använde mig av proceduren ’Nå och dra sig tillbaka’ när jag började på det nya jobbet och det hjälpte mig verkligen att få kontakt med den nya omgivningen på arbetsplatsen. Och när vädret tillåter tar jag en promenad under lunchrasterna.

Jag hittar sätt att skapa mitt jobb på nytt varje dag, och får det att fortsätta att vara behagligt och givande. Och det är helt och hållet tack vare de verktyg jag lärt mig att använda på denna kurs.”

R.C.