VERKTYG FÖR ARBETSLIVET

KURS ONLINE

På den här kursen lär du dig:

  • Anledningen till svårigheter, osäkerhet och misslyckanden på arbetet och i livet i allmänhet.
  • Varför man blir trött av att hantera människor hela dagen och vad man kan göra åt det.
  • Steg man kan ta för att hantera utmattning och få tillbaka sin entusiasm för att arbeta.

Kursöversikt

Sjunkande produktivitet, hög arbetslöshet, usla relationer mellan ledning och arbetare, inkompetenta chefer och oärliga affärsuppgörelser – allt detta är en plåga för en arbetsplats. Det är inte förvånande att arbete är en källa till stress och oro för väldigt många människor.

Hur man skall kunna öka effektiviteten och produktiviteten på jobbet, hur man handskas med konflikter och förvirring på arbetsplatsen och hur man övervinner utmattning är frågor som berör både arbetare och ledning. En lösning på problemen skulle inte bara ge ökad trygghet utan dessutom öka tillfredsställelsen.

Den här kursen och häftet som hör till det innehåller några av alla de principer och tekniker som L. Ron Hubbard utvecklade för att tillämpas på arbetsplatsen. Arbete kan vara både lönande och meningsfullt, eftersom det är den huvudsakliga aktiviteten i de flestas liv ska det vara så. Den här informationen kommer att hjälpa dig att åstadkomma detta.

 

Kursinformation

Hur lätt det är att studera kursen

Denna kurs är uppbyggd steg för steg med studier och övningsuppgifter som du gör i följd.

Innan du börjar, skapar du ditt eget personliga konto på Scientologi-webbsajten. När du har loggat in kommer onlineprogrammet att leda dig igenom varje steg av kursen tills du är klar med den. Allt kursmaterial får du inom Scientologi-webbsajten.

Kursens längd

5 till 6 timmar Du kan dock göra kursen i din egen takt. Med andra ord, den är inte tidsbestämd. Kursen är vår service till dig, gratis.

Material

Häfte: Verktyg för arbetslivet
Scientology handboken

Ditt kursmaterial finns också integrerat i kursen online. Med andra ord, när du en gång loggat in, kan du läsa material från programmet för kursen online alltefter som du gör varje steg. Vi rekommenderar dock att du laddar ner häftet kostnadsfritt eller köper det för att granska det och kunna gå till det när du inte är inloggad i kursprogrammet.

Kursledning

Genom hela din kurs kommer du att få handledning från din personliga kursledare online, som kommer att hjälpa och se till att du förstår och får ut så mycket som möjligt från kursmaterialet. Slutresultatet är att du är fullt kapabel att tillämpa de uppgifter som finns däri. Om du har några ytterligare frågor, kontakta oss här.