KÖPENHAMN I DANMARK

DANSKT JUBEL: EN NY SCIENTOLOGY KYRKA SER DAGENS LJUS I CENTRALA KÖPENHAMN

27 MAJ 2017

Invigningen av Scientology Kyrkan Danmark återupplivar det gamla Köpenhamns anda och själ.

Om man promenerar längs Strøget, Europas längsta och livligast trafikerade gågata, kommer man till den plats där Köpenhamn grundades. Här smälter två historiska torg samman – Nytorv (Nya torget) från ca 1610 och Gammeltorv (Gamla torget), som ursprungligen etablerades som en mötes‑ och marknadsplats för danskarna på 1100‑talet, då biskop Absalon grundade staden. Under historiens lopp har torgen upplevt stora katastrofer, gudomlig konst och danskt vardagsliv. Och idag möts här både dåtid och nutid, eftersom det är en samlingsplats för alla köpenhamnare.

En härlig dansk eftermiddag samlades mer än 2 500 scientologer och gäster på det kullerstens­belagda torget för att vända ett nytt blad i historien för en av Skandinaviens äldsta och rikaste kulturhuvudstäder och fira nästa steg i kyrkans tillväxt.

Gång på gång under David Miscaviges inledningsanförande reser sig den entusiastiska publiken och applåderar, på denna historiska dag för Köpenhamn och hela Danmark.

David Miscavige, Scientology religionens kyrkliga ledare, ledde invigningsceremonin och berättade historien bakom denna storslagna bedrift. ”Som en del av er kanske kommer ihåg, träffades vi en gång fram på småtimmarna, varvid ni visade mig er framtidsvision av denna kyrka. Jag delade er vision och ni lovade att göra den till ett faktum. Så på denna dag, när varken blåst, slask eller snö kunde hålla mig härifrån, anlände jag till ert strålande vårväder för att säga: ’Ni gjorde det, ni klarade det, ni såg det och ni tog det i besittning. Och här står nu världens mest idealiskt belägna Scientology kyrka, för att skapa andlig frihet och främja den fria viljans utövande för evigt, för hela Danmark.’”

Från de inledande tonerna i H.C. Andersens ”I Danmark er jeg født” bevittnade de tusentals deltagarna en hänförande invignings­ceremoni i klassisk dansk anda. Framträdande personligheter livade upp tilldragelsen genom att tala om humanitära samarbeten för att skapa ett bättre Danmark, om äventyr där den nedgrävda skatten består av kunskap som måste delas med alla, och genom ett tacktal för att en historisk byggnad nu väckts till liv igen.

Kyrkan designade om, restaurerade och förnyade sitt nya hem i centrala Köpenhamn. Denna nyklassicistiska byggnad från 1796, på 3 700 kvadratmeter, byggdes direkt efter Köpenhamns brand 1795, då hela området kring Nytorv och Gammeltorv slukades av flammorna. Faktum är att stadsplaneringen krävde att de nya byggnaderna skulle förses med de karakteristiska ”kapade hörnen”, så att brandbilarna med sina långa stegar kunde ta sig fram genom stadens trånga gator.

Kyrkan samarbetade med lokala hantverkare för att genom snille och omsorg återge byggnaden sin ursprungliga karaktär. Danmark är världsberömt för både design och hantverk, och arbetet här omfattade att restaurera de ursprungliga fönsterramarna av ek, för att inte tala om trapp­upp­gången av trä och portgången med dess dörrar och välvda tak.

Danmarks nya Scientology kyrka är fem våningar hög och ligger bara några steg från Strøget, där 75 000 fotgängare passerar varje dag. Kyrkan är därför en centralt belägen knutpunkt för ett antal humanitära initiativ, som flera av Köpenhamns medborgargrupper erkänner och stöttar.

I 30 år har kyrkosponsrade grupper nått ut till ungdomar med drogupplysning, genom att dela ut över 100 000 exemplar av häften från serien Sanningen om droger. Vägen till lycka-organisationen har genomfört städkampanjer i området och har dessutom spridit L. Ron Hubbards icke‑religiösa kodex för ett moraliskt liv på Köpenhamns gator. Samtidigt har lokalavdelningen av Ungdomar för mänskliga rättigheter arbetat för att upprätthålla Danmarks anseende som förkämpe för mänskliga rättigheter genom att hålla en årlig marsch i Köpenhamn, och de har nått mer än 200 000 människor med sitt budskap.

Dignitärer på stads‑ och riksnivå hyllade i sina välkomsttal tilldragelsens anda av välvillighet: Klaus Mygind, ledamot av Köpenhamns kommunfullmäktige; Thøger Berg Nielsen, f.d. polisinspektör; Rene Jensen, förläggare och rådgivare till Köpenhamns kommun; och arkitekt Bjarke Christensen, vars specialitet är restaurering av historiska byggnader.

Klaus Mygind talade till de församlade och beskrev sitt engagemang för mänskliga rättigheter, eftersom alla samhällsproblem har sin rot i en avsaknad av dessa rättigheter. ”Mänskliga rättigheter är vårt samhälles hörnpelare, men om de faller, leder det till elände och förtvivlan av stora mått. Vår styrka ligger i enighet, och det var i denna anda av enighet som jag började samarbeta med Ungdomar för mänskliga rättigheter.”

Klaus Mygind beskrev vidare hur detta nära samarbete uppstod: ”Det var för ungefär åtta år sedan som en grupp entusiastiska unga människor kontaktade mig och bad mig hjälpa dem arrangera en marsch på den internationella dagen för mänskliga rättigheter. Dessa studerandes gnista och geist var smittande – hur kunde jag över huvud taget säga nej? Hundratals danska ungdomar deltog och marscherade från stadens centrum till Nørrebro. Det fanns till och med dansare, sångare och rappare som uppträdde som en del av arrangemanget. Det här var mänskliga rättigheter i livs levande aktion på Köpenhamns gator. Nu har vi skapat en tradition att varje år gå tillsammans och marschera tillsammans. Och tillsammans har vi inspirerat en ungdomsrörelse som påverkar hela vår stad. Så det är inte längre bara er marsch, det är vår marsch.”

F.d. polisinspektör Thøger Berg Nielsen känner alltför väl till de tragedier som drogmissbruk leder till. ”Jag har sett liken efter många bekanta och missbrukare som började med droger och sedan dog”, sade han. ”Som polistjänsteman var jag den siste att ta farväl av dem. Vårt samhälle har försökt med alla möjliga sorters lösningar, men allt har varit förgäves. Drogrelaterad brottslighet utgjorde därför ett mörkt kapitel i min tjänstgöring. Jag hade stött på en mur och det fanns inget jag kunde göra. Men precis när allt såg helt svart ut, stiftade jag bekantskap med något helt nytt – Narconon.”

Det var för tio år sedan som han upptäckte detta rehabiliteringsprogram, som utvecklats av Scientologys grundare, L. Ron Hubbard. Han åkte ut till en anläggning nordväst om Köpenhamn: ”Jag minns ett möte med en far som besökte sin son. Han sade: ’Min pojke har räddats och jag ska presentera dig för honom.’ Hans son hade varit beroende av heroin i tio år, och jag tittade in i hans ögon och hjärta och jag såg liv. Jag trodde inte att tunga missbrukare kunde rehabiliteras, inte förrän jag såg det med egna ögon. Men de som hade avslutat programmet existerade verkligen, och deras berättelser var en mirakulös verklighet.”

Arkitekten Bjarke Christensen har i över 35 år bidragit till att bevara Köpenhamns tidlösa ansikte, och han talade om betydelsen av att omvandla kyrkans historiska byggnad. ”Ert nyklassicistiska hem vid detta historiska torg har en egen historia att förtälja. Många kända personer har exempelvis bott här: en var medförfattare till Danmarks grundlag, en annan diktade vår nationalsång – för att inte tala om andra poeter och statsmän. Så både detta torg och denna byggnad ger uttryck för vår stads anda. Följaktligen skänker vi nytt liv åt Köpenhamns födelseplats genom invigningen av denna ideala org.”

”När vi ger våra byggnader form, formar våra byggnader därefter oss”, fortsatte Bjarke Christensen. ”Under ett helt årtionde närde ni inte bara idén om denna restaurering, ni tog den till er. Och tillsammans har vi skapat en enastående modern byggnad bakom en klassisk dansk fasad. Så ja, denna byggnad från Danmarks guldålder har nu trätt in i Scientologys guldålder.”

Rene Jensen, förläggare och rådgivare till Köpenhamns kommun, berättade om sina tidiga äventyr och hur han senare upptäckte L. Ron Hubbards skrifter: ”Som ung man tog jag ett sabbatsår och reste världen runt för att söka efter kunskap. Den resan förde mig till Finland, över hela Ryssland, till Fjärran Östern och Australien. Det var där jag såg den brokiga bild som mänskligheten utgör. Jag återvände hem med en stark längtan efter nya möjligheter att växa som person. Så när jag stötte på er grundares skrifter, tänkte jag: ’Här börjar en ny resa.’ För det räckte inte längre med att existera, det var dags att upptäcka L. Ron Hubbard och leva.

Rene Jensen avslutade med en hyllning till L. Ron Hubbard och den anda som låg över dagen i form av enorma förväntningar om en underbar framtid. ”L. Ron Hubbard skiljer sig från så många andra före honom. Han var både en kunskapssökare och en kunskapsdelare. När han fann en visdomssten, vände och vred han på den och strävade alltid efter att lära sig mer. Så idag firar vi ett visdomens hus, byggt av dessa stenar. Må det bli ett fundament från vilket Danmarks folk kan växa, utforska, leva och sprida sina vingar!”


Den nya kyrkan ger alla besökare en introduktion till Dianetics och Scientology, med början i informationscentret. Dess displayer, som innehåller mer än 500 filmer, presenterar Scientology religionens trossatser och religiösa bruk samt grundaren L. Ron Hubbards liv och arv.

Informationscentret beskriver också de många humanitära program som Scientology Kyrkan stödjer. Dessa program omfattar ett världsomspännande initiativ för upplysning om mänskliga rättigheter, ett lika vidsträckt program inriktat på drogundervisning, drogförebyggande arbete och drogrehabilitering, ett globalt nätverk av läskunnighets‑ och undervisningscenter, samt Scientologys frivilligpastors­program, som nu utgör den största oberoende hjälpstyrkan på jorden.

Kapellet är inrymt i ett rymligt fyra våningar högt atrium, där solljuset från glastaket ger hela gården en stilfull glöd. Allmänna evenemang kommer att hållas här, öppna för medlemmar av alla trosriktningar. Byggnaden har dessutom en mångfald seminarierum och klassrum, och en hel våning ägnad åt Scientology auditering (andlig vägledning).


Invigningen av Scientology Kyrkan Danmark är ännu en bedrift for Scientology, som under de senaste tolv månaderna har upplevt stor tillväxt världen över. Kyrkor har nyligen invigts i Miami i Florida, San Fernando Valley i Kalifornien, Auckland i Nya Zeeland, San Diego i Kalifornien, Sydney i Australien, Harlem i New York, Budapest i Ungern och Atlanta i Georgia.

Kommande invigningar planeras för kulturcentra i Latinamerika, Nordamerika, Europa och Afrika.