KÖPENHAMN I DANMARK

NYTT IDEALT KONTINENTALT HUVUDKONTOR LANSERAR EN VITAL NÄSTA FAS FÖR SCIENTOLOGYS EXPANSION I EUROPA

25 OKTOBER 2014

Om du råkade vara i Köpenhamn, Danmark på eftermiddagen den 25 oktober, kan du ha sett framtiden för Scientology i Europa bokstavligen utvecklas inför dina ögon.

”Idag dedicerar vi en hörnsten för Scientology i Europa och lägger därmed en stabil grund för att sträcka vår guldålder utåt för alltid. Ja, i kölvattnet på att det ceremoniella bandet faller, låt vårt budskap om sanning och odödlighet höras från Skandinavien till Sibirien och på så sätt leverera ett imperium av visdom och kunskap till alla hörn av denna anrika mark.” – David Miscavige, Styrelseordföranden för Religious Technology Center

Ett historiskt ögonblick i Scientology Kyrkans ambitiösa globala tillväxt kom denna lördag i och med invigningen av dess ideala kontinentala sambandskontor för Europa (CLO EU). Den vidsträckta anläggningens betydelse som ett centralt europeiskt huvudkontor som driver religionens episka expansion över hela kontinenten och faktiskt över hela världen, kan inte överskattas.

Med ett medryckande firande hälsades invigningen av den 9 000 kvadratmeter stora medelpunkten för kyrkans förvaltningsverksamhet för varje sektor av Scientologi-aktivitet runt om i Europa. Det inkluderar kyrkorna och den Avancerade organisationen som levererar Scientologi-bron till missioner, grupper och enskilda scientologer över hela den europeiska kontinenten, samt socialt utsträckande i bred skala.

På plats för att ta del av festligheterna fanns tusentals scientologer från hela Europa. Deras närvaro visar kyrkans ständigt växande räckvidd och popularitet med nationer i varje hörn av EU – från England till Polen, Frankrike till Italien, Grekland till Finland och alla områden däremellan.

”Det är här som vi går i spetsen för expansion i varje europeisk nation”, sade David Miscavige, styrelseordföranden för Religious Technology Center, i anmärkningar inför International Association of Scientologists 30-årsjubileum veckan innan i Saint Hill, England. ”Det är den perfekta emaneringspunkten för geografisk expansion inom hela det europeiska samväldet.”

På själva CLO EU-eventet berättade David Miscavige för de församlade att det nya centret kommer att ”lägga en stabil grund från vilken vi kan expandera vår guldålder alltmer utåt”. Han uttryckte förtroende om att Scientologys ”budskap om sanning och odödlighet kommer att höras från Skandinavien till Sibirien – och på så sätt leverera ett imperium av visdom och kunskap till alla hörn av denna anrika mark”.

Det nya kontinentala sambandskontoret står på ett tolvtusen kvadratmeter stort område i Köpenhamns Glostrup kommun, cirka 20 minuter från stadens centrum och bokstavligen runt hörnet från New Era Publications trycknings- och förlagsanläggning. Dess roll i kyrkmixen visar att det tjänar som en grund för kontinental utbildning för Scientologys kyrkoförvaltning, samt som en emaneringspunkt för alla samhällsförbättrande och humanitära aktiviteter i hela Europa, sponsrade av kyrkan.

CLO EU är unikt bland Scientologys kontinentala centra i och med att det bär ansvaret för att översätta Dianetikens och Scientologys skrifter för en region som sträcker sig från Norge till den indiska subkontinenten till södra Afrika. Detta talar för att den ökade efterfrågan på Scientologi-material som Köpenhamns huvudkontor tar hand om, också inrymmer religionens mest omfattande översättningsenhet.

David Miscavige tillade att anläggningen dessutom är utformad att öka antalet material i Kunskapens guldålder och Teknologins guldålder fas II, med mer än 80 procent av alla inhemska dialekter som ska dissemineras till – från albanska och bulgariska till ukrainska, serbiska, rumänska och arabiska. En rad av state-of-the-art audiovisuella studior kommer att öka språköversättningskapaciteten från 17 språk till 50.

”Ni kommer att kunna spela in översatta versioner av L. Ron Hubbards föreläsningar i så avlägsna tungomål som persiska, swahili, urdu, hindi och zulu, liksom alla de tidigare nämnda språken”, betonade David Miscavige. På så vis gör vi Dianetics och Scientology tillgängliga för över fem miljarder människor världen över.

Öppningen tjänar till att föra vidare det momentum som genererats av Scientologys explosiva internationella tillväxt. Det började med spridningen av ideala Scientology Kyrkor över varje kontinent, där var och en ger hela batteriet av religiösa tjänster till sina församlingsmedlemmar, och humanitära program till samhällena.

Det följdes av den exemplifierande releasen av Teknologins guldålder fas II, vilket resulterade i ett enastående antal scientologer som tog sig uppför Bron till total frihet. Det ledde några månader senare till kyrkans etablering av ideala avancerade organisationer och allt för att bilda ideala Sea Org-baser i alla kontinentala områden.

Det ideala CLO Europe markerar nästa stora steg mot fullbordandet av den ideala europeiska basen som redan inkluderar:

  • New Era Publications, det helt digitala, on-demand-tryckeriet som producerar alla skrifter för Scientology Kyrkor, -missioner och -grupper över hela kontinenten.
  • Alla nya bostäder för Scientologys kyrkoförvaltning som ligger på en två och en halv hektar stor egendom vid de danska sunden.
  • Den ideala Avancerade organisationen och Saint Hill för Europe (AOSH EU), som invigdes i februari i år och ligger i hjärtat av Köpenhamn.

De slutliga beståndsdelarna för den ideala europeiska basen som närmar sig fullbordan inkluderar:

  • Den nya ideala organisationen för Danmark i dess landmärkesbyggnad på Köpenhamns berömda gågata, Ströget.
  • Och det helt ombyggda, sju våningar höga Nordland Hotel, ett fullservicehotell som har mer än 80 gästrum för scientologer som anländer för service från länder över hela Europa.