SAN FERNANDO VALLEY I KALIFORNIEN

NORDAMERIKAS STÖRSTA SCIENTOLOGY KYRKA INVIGS I SAN FERNANDO VALLEY

19 MARS 2017

En kolossal ny Scientology Kyrka klipper bandet för att lansera en monumental säsong av expansion för religionen.

Färdas man norr on Hollywood och korsar Mulholland Drive, får man se Valley, ett område beströdd med pooler och citronträd, som sträcker sig så långt ögat når. Med en yta på över 650 kvadratmeter är San Fernando Valley hemvist till 1,8 miljoner invånare och är platsen för världens mest framstående filmstudior, där man filmat flera amerikanskproducerade filmer, från Casablanca till ET. Det är en paradox som är typisk för dagens samhälle – en vanlig plats som ändå är en helt annan värld.

Men mitt bland allt detta finns det något nytt som lyser upp regionens fyrtiofyra städer och tätorter – från Burbank och Glendale till Hidden Hills och Calabasas till San Fernando och Universal City – den nya Scientology Kyrkan i Valley som betjänar hela storstadsområdet.

Mr David Miscavige, styrelseordförande för Religious Technology Center, leder den energifyllda invigningsceremonin söndagen den 19 maj. Publiken reste sig för den ena ovationen efter den andra under hela hans invigningstal.

”Idag inviger vi en Scientology Kyrka för denna drömmarnas dal”, sade David Miscavige, den kyrkliga ledaren för religionen Scientology. ”Liksom San Fernando Valley präglas av mångfald, gör vår hjälp det likaså. Vi välkomnar därför folket från dess många kulturer, etniska bakgrunder och oavsett ekonomisk status. Därför speglar denna Kyrka Scientologys trosbekännelse: Att alla människor, oavsett ras, hudfärg eller tro, skapades med lika rättigheter. […] Och att människans själ har människans rättigheter.”

Valley-kyrkan är ett synnerligen omfattande tillägg till Scientologys expanderande universum av ideala kyrkor, som nu är 19 till antalet i västra USA och 57 internationellt. ”Ideal” var en norm som angavs av Scientologys grundare L. Ron Hubbard så att varje Kyrka skulle vara ett perfekt uttryck för religionens principer och bruk.

Så kom det sig att 5 000 scientologer samlades söndagen den 19 mars klockan 13.00 för att bevittna den största ideala Scientology Kyrkan i Nordamerika väckas till liv. Det var en ceremoni som anstod den storlek, omfattning och anda som hör till Valley-kyrkans nya hem – från en blandning av klassisk filmmusik som väckte minnen av filmindustrins guldålder, till låten ”V for Valley”, vilken skrevs och arrangerades dagen till ära. De tusentals deltagarna reste sig, och firade med jubel och applåder varje passionerad gästtalare som berömde Kyrkans stora sociala påverkan.

För Valleys församling sträcker sig denna påverkan från att hjälpa ett migrantbarn att överbrygga luckan i sin undervisning med studieteknologin, till att hjälpa tiotusentals lokala ungdomar göra ett löfte om att vara drogfria. Och därmed ger denna invigning nu Valleys humanitära utåtriktade verksamhet en permanent plattform.

Den nya Kyrkan ligger vid North Hollywoods livligt trafikerade korsning där boulevarderna Burbank och Lankershim korsar Tujunga Avenue och cirka 60 000 bilar passerar varje dag. Anläggningen omfattar 8 800 kvadratmeter på 1,6 hektar, bara några kvarter från NoHo Arts-distriktet och den är redo att få igång samhällsförändrare i hela regionen.

För att bekräfta detta engagemang deltog representanter från San Fernando Valley som välkomnade Kyrkan: regionpolischefen Robert Green från Los Angeles-polisens Valley-avdelning; regionbrandchefen Trevor Richmond från Los Angeles-brandkårens Valley-avdelning; Nellie Barrientos, samordnare för ett undervisningsprogram i Los Angeles; och biskop Franklin Harris, exekutiv medlem av ett interreligiöst råd för Los Angeles County.

Regionpolischefen Green inledde med att påpeka behovet av föredrag om drogupplysning, våld i hemmet och gängmedvetenhet och hur Valleys scientologer har varit avgörande för att skapa sådana initiativ tillsammans med interreligiösa råd och polisstationer över hela storstadsområdet.

”Tillsammans har vi nått barn och vuxna i riskzonen med tidiga insatser och utbildning innan de blir offer eller misstänkta. Och nu har vi ändrat kursen för över 25 000 liv i hela Valley.”

Han framhöll också hur Kyrkan utgör ett exempel på hur man förenar sig i en interreligiös kampanj för regionen. ”Oavsett om man är jude, katolik, kristen eller scientolog, måste man inse att vi alla är här för att skapa ett bättre samhälle och hjälpa varandra få ett bättre liv. Faktum är att Scientology Kyrkan har fått en ledarroll bland våra kyrkosamfund. Era insatser har varit avgörande för att kunna ena den trosbaserade rörelse som erbjuder och stödjer alternativa lösningar. Och ni gjorde det i samarbete med varje polisavdelning i Valley. Så ni för inte bara människor samman, ni slår vakt om vår framtid. Och det är vad jag kallar verklig trosutövning.”

Los Angeles-brandkåren har i flera decennier arbetat tillsammans med Scientologys frivilligpastorer på området katastrofberedskap och katastrofhjälp. De har samarbetat med Hollywood- och Valley-brandstationerna för att hålla små klasser med lokala nödhjälpsfrivilliga och till och med övningar för stora katastrofer.

”Jag vet att er grundläggande filosofi är att hjälpa andra, vilket syns i er beredskapsnivå”, sade regionpolischef Richmond. Som en icke-statlig grupp har ni en mycket hög nivå av katastrofberedskap och krishantering. Samhället kan lita på er, och det betyder väldigt, väldigt mycket. I själva verket är det er största tillgång.”

Regionbrandchefen Richmond berättade också om hans upplevelse när han först arbetade med Scientologys frivilligpastorer vid platsen för Northridge-jordbävningen. ”Ni var på plats för att hjälpa offren och organisera försörjningslinjerna. Ni hämtade in viktiga resurser, inklusive över 40 lastbilslaster med ransoner och 10 ton förnödenheter. Dag efter dag, vecka efter vecka, under mer än 10 000 frivilligtimmar, ägnade ni er åt vår stad och vår befolkning.” Och för detta tackar Los Angeles Scientology Kyrkan.”

De dignitärer som närvarade betonade vikten av Valley-kyrkan som en ovärderlig samhällspartner, en som man alltid kan lita på.

I linje med detta illustrerade Barrientos den inverkan L. Ron Hubbards studieteknologi har haft på hennes arbete med migrantfamiljer. Los Angeles County har över 200 000 migrantbarn och därför har hon, tillsammans med Valley-scientologer, hjälpt till att införa studieverktyg för att ge dessa barn en andra chans.

”Tack vare er Lär dig hur man lär sig kunde föräldrarna plötsligt hjälpa sina barn. Jag kommer ihåg en ung flicka med icke godkända betyg”, berättade hon för publiken. ”Efter bara fyra veckors studiehjälp var hon en av de bästa i klassen. Det är omöjligt att glömma hennes mors tårar när hon såg hur ett så enkelt och kraftfullt verktyg hade öppnat en ny värld av möjligheter för hennes dotter. Ja, gång på gång har ni skänkt liv som var dömda att misslyckas en ljus och hoppfull framtid.”

Scientology Kyrkan i Valley har även sponsrat ett julfirande för migrantbarn under de senaste sju åren, och Barrientos berättade om inverkan en sådan upplevelse kan ha på till och med ett liv. ”Jag minns fortfarande en liten flicka vars far var arbetslös. Jag frågade henne vad hon ville ha i julklapp och hon sade: ’I år tror jag att allt jag vill ha är lite bönor och tortillas.’ Hon visste att hennes föräldrar inte hade råd till mer. Så när denna lilla flicka såg sina julklappar från er Kyrka, lyste hon upp hela rummet.”

Biskop Harris har arbetat med Valley-kyrkan och dess församlingsmedlemmar för att distribuera L. Ron Hubbards Vägen till lycka överallt på gatorna och vägarna i hans område, och även från hans Kyrkas predikstol. ”Den här boken är full av vardagsmirakler”, sade han. ”Och om man vill ha levande bevis? Sedan jag började med Vägen till lycka, har vi inte haft ett enda mord i vårt område på mer än tre år!”

Men det som kanske bäst sammanfattade dagen var när biskopen förklarade: ”Dagens värld behöver en drastisk återuppståndelse. Och scientologer tar itu med denna enorma uppgift och gör allt i stor skala. Ni har bestämt er för att: ’Vi ska göra detta tills helvetet fryser till is, och t.o.m. då fortsätter vi och gör det på isen!’”


Den nya Kyrkan ger alla besökare en introduktion till Dianetics och Scientology, med början i informationscentret. Dess displayer, som innehåller mer än 500 filmer, presenterar religionen Scientologys trossatser och religiösa bruk samt grundaren L. Ron Hubbards liv och arv.

Informationscentret beskriver också de många humanitära program som Scientology Kyrkan stödjer. Dessa program omfattar ett världsomspännande initiativ för upplysning om mänskliga rättigheter, ett lika vidsträckt program inriktat på drogundervisning, drogförebyggande arbete och drogrehabilitering, ett globalt nätverk av läskunnighets‑ och undervisningscenter, samt Scientologys frivilligpastors­program, som nu utgör den största oberoende hjälpstyrkan på jorden.

Den nya Scientology Kyrkan i Valleys enorma kapell har plats för över 1 000 personer och är avsett att hysa Scientologys religiösa sammankomster, däribland söndagsbetraktelser, bröllop och dop. Allmänna evenemang kommer också att hållas här, öppna för medlemmar av alla trosriktningar. Byggnaden har dessutom flera olika seminarierum och klassrum, och en hel flygel ägnad åt Scientologys auditering (andlig vägledning).


Valley-kyrkan är den senaste under en period av explosiv tillväxt för religionen Scientology under de gångna 12 månaderna. Den nationella Scientology Kyrkan i Nya Zeeland i Auckland öppnade sina dörrar i januari i år och fler är på väg, med invigningar som planerats för kulturella knutpunkter i Nordamerika, Europa, Storbritannien och Afrika.