JOHANNESBURG I SYDAFRIKA

EN NY KYRKA I CIVILISATIONENS VAGGA

1 NOVEMBER 2003

När David Miscavige, styrelseordförande i Religious Technology Center och religionen Scientologys kyrklige ledare, invigde den första ideala Scientology Kyrkan på den afrikanska kontinenten den 1 november 2003 i Johannesburg, talade han till sydafrikanska scientologer och ärade gäster.

”Var samlas vi alla denna afton, med Scientologi-världens ögon riktade på oss? Inte i Amerika, inte i England och heller inte i Danmark. De är riktade mot Afrika. För vad ni har skapat är den finaste klass V-kyrkan i Scientology. Ikväll är Johannesburg nummer ett.”

Kyrkans fyra byggnader på totalt 3 500 kvadratmeter invigdes av David Miscavige tillsammans med Sydafrikas minister för konst, kultur, vetenskap och teknik, dr Ben Ngubane. Kyrkan välkomnades också av JCarol Milner, lokalpolitiker i Johannesburg och av Johannesburg-områdets polischef Oswald Reddy samt tidskriften Tributes redaktör och utgivare Pearl Mashabela.

David Miscavige pekade på de sydafrikanska scientologernas många prestationer under sin församlings 45-åriga historia, vilket inkluderade avslöjandet av psykiatriska arbetsläger för svarta medborgare och oförtröttliga ansträngningar för att få tillbaka sina mänskliga rättigheter under apartheidtiden; stärkande av de kommande generationerna med läs- och skrivkunnighetsprogram; och lugnande av fullskaliga upplopp genom omfattande distribution av moralkodexen Vägen till lycka, en kodex som hela Sydafrika skulle kunna anamma.

Sedan David Miscavige hade citerat Scientologys grundare L. Ron Hubbards förutsägelse att ”Från Sydafrika kommer nästa stora civilisationen på den här planeten att uppstå,” sade han till de församlade scientologerna:

”Ni representerar inte bara en kontinents förhoppningar och drömmar, ni representerar hela civilisationens förhoppningar och drömmar. Och om Sydafrika drömmer om en regnbågsnation, då, Afrika, har ni här er kyrka – en kyrka där oavsett hudfärg, oavsett trosuppfattning, oavsett social ställning, ni alla är välkomna.

För vi är inte vita. Vi är inte svarta. Vi tillhöra alla den mänskliga gemenskapen.”