LONDON I ENGLAND

SCIENTOLOGY
I DEN ENGELSKTALANDE VÄRLDENS CENTRUM

22 OKTOBER 2006

Invigningen i oktober 2006 av Storbritanniens Scientology Kyrka, som ligger på Queen Victoria Street i London – ett av världens kulturella epicentrer – samlade över 3 000 scientologer, Londonbor och dignitärer från varje kontinent. Att invigningen av den nya kyrkan leddes av David Miscavige, styrelseordförande för Religious Technology Center och religionen Scientologys kyrklige ledare, markerade betydelsen av denna begivenhet.

Bland de framstående gäster som deltog i invigningen, och som alla hade samarbetat med scientologer i samhällslivet eller i humanitära strävanden, ingick intendent Kevin Hurley vid City of London-polisen, högvälborne Ian Lauder, kommunfullmäktigeledamot i City of London samt den ärade Iftikhar Ayaz, FNs permanenta fredssändebud och företrädare för FNs kommission för mänskliga rättigheter.

David Miscavige, styrelseordförande för Religious Technology Center och religionen Scientologys kyrklige ledare, förrättade invigningen av denna nya kyrka.

Det slutgiltiga uttrycket för vad den nya kyrkan i London innebar kom från David Miscavige i hans invigningstal till de församlade:

”För, som varje Londonbo vet, står Sankt Pauls-katedralen på andra sidan gatan, där John Donne för ca 400 år sedan tillkännagav: ’Ingen människa är en ö, sig själv tillräcklig. Varje människas död försvagar oss, för vi är förbundna med mänskligheten, så låt därför aldrig fråga för vem klockan klämtar, den klämtar för dig.’

Vilket, som varje scientolog vet, citeras i L. Ron Hubbards berömda kapitel om ansvar i boken Avancerad procedur och axiom.

Allt som denna organisation representerar är en kraft för att bevara och förbättra liv – vår gåva läs- och skrivkunnighet till utsatta barn; att återställa självrespekt hos dem som har kommit på avvägar; att lindra lidande; att utrota rasfördomar och återställa de band som binder människor samman.

Allt detta och mer därtill handlar om ansvar. Det handlar om att aldrig fråga för vem klockan klämtar, eftersom vi vet att den klämtar för oss, och vi vet det för att vi är förbundna med mänskligheten.

Jag vill att ni minns vad L. Ron Hubbard själv skrev efter att ha bildat den första Scientologi-organisationen i denna stad: ’Vårt mål, mot bakgrund av vad vi har, kan inte vara mindre än vad vår kunskap kräver.’

Och detsamma gäller idag. Ni har den fullständiga kunskapen från hans arv i den kyrka ni har framför er. Jag vädjar till er att använda det arvet till det yttersta, och nästa gång ni hör klockan klämta kommer den att ringa till fest.”