EAST GRINSTEAD I ENGLAND

HEROISK HUMANITETSHJÄLP: IAS 35‑ÅRSJUBILEUM FIRAR DE STORA FRAMSTEGEN FÖR EN GLOBAL RÖRELSE

13 OKTOBER 2019

International Association of Scientologists (IAS) samlas i East Grinstead i södra England, för att fira ett år med enastående prestationer för att lyfta Mänskligheten.

Gripande säckpipemusik bröt tystnaden i West Sussex skogslandskap i sagoboksområdet East Grinstead, en stad som ligger inbäddad på kanten av det urgamla Ashdown Forest. Rytmiska slag från hästars hovar och klapprande höga klackar hördes i den kyliga höstluften. En känsla av förväntan och blandningen av mer än ett dussin språk ekade genom de storslagna grindarna och vindlande stigarna på denna 300 år gamla egendom.

Mr David Miscavige, styrelseordförande för Religious Technology Center, inleder fredagkvällseventet för att fira IAS 35-årsjubileum inför en publik som representerar mer än 65 länder.

35-årsdagen av International Association of Scientologists (IAS) hade anlänt till Saint Hill, Scientology-grundaren L. Ron Hubbards hem och den traditionella platsen för en helggala som Scientologists och gäster från mer än 65 länder deltar i. När deltagarna klev över tröskeln in i det stora tältet kunde de inte annat än tro att något speciellt, om inte magiskt, var på gång.

Som en sammanfattning av kvällen sade mr David Miscavige, religionen Scientologys kyrklige ledare: ”Precis som vi enar, främjar, stödjer och skyddar Scientology, så måste vi göra samma sak för hela mänskligheten. För, och bokstavligt talat, om inte axiomatiskt, närhelst någon där ute lider blir vi mindre. Omvänt, närhelst någon tar för sig av vår hjälp och lyckas, undsätts, blir hjälpt, lättad och upplyst, blir vi större.”

Tillkomsten av IAS 1984 utgjorde ögonblicket då några få modiga individer samlades vid Saint Hill och lovade att gå samman med orubbligt engagemang för människor av alla trosriktningars och länders skull, och därmed uppnå Scientologys mål. Som ett bevis på detta engagemang presenterade mr Miscavige ett år av IAS medkänsla och hjälp där mänskligheten behövde det som mest.

Första ämnet för kvällen handlade om Kommittén för Mänskliga Rättigheters orädda arbete, vilket utgör 50-årsjubileet av att kämpa mot övergrepp inom mentalvården. Bland de många avgörande prestationerna fanns:

 • Narkotikamyndighetens numera obligatoriska black box-varningar för alla antidepressiva medel som avslöjar de livshotande biverkningarna.
 • USA:s Child Medication Safety Act, som officiellt förbjuder tvångsdrogning av skolbarn.
 • Socialdepartementets nya bestämmelser som förbjuder fysiska och kemiska tvångsmetoder.

För att sätta kronan på verket för 50 års prestationer presenterade KMR en helt ny dokumentärfilm som utgör det slutgiltiga avslöjandet om tortyr i vår tid – elektrokonvulsiv terapi (ECT).

Kvällen fortsatte med ett expanderande panorama av humanitära prestationer genom initiativ som sponsras av IAS: Enade för mänskliga rättigheter, ett undervisningsprogram som bygger på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och förespråkar att regeringar världen över inför den; Stiftelsen för en drogfri värld, det största icke-statliga droginformationsprogrammet på jorden; och Vägen till lycka, L. Ron Hubbards icke-religiösa moralkodex, vilken omfattar 21 levnadsregler som en guide till ett bättre liv.

Den årliga översikten visade sig vara ljusare än alla tidigare år, med bland annat följande höjdpunkter:

 • Det 17:e världstoppmötet för mottagare av Nobels fredspris som överräcker Toppmötesmedaljen för social aktivism till internationella Ungdomar för mänskliga rättigheter och dess ordförande, Mary Shuttleworth. Utmärkelsen, som personligen överräcks av nobelpristagare, representerar ett betydande bidrag till fred och mänskliga rättigheter.
 • Ungdomar för mänskliga rättigheter får unga medborgare på Salomonöarna att engagera sig och når 10 procent av befolkningen på bara 2 veckor, med departementet för kvinnor, barn och familjefrågor som godkänner programmet för hela landet.
 • Enade för mänskliga rättigheter ordnade möten och evenemang världen över, som slutade med människorättstoppmöten i Mexiko, Nepal och Washington D.C., samt vid FN:s högkvarter i New York City. Genom mer än ett årtionde av oförtröttligt arbete har kampanjen bidragit till att ta den globala medvetenheten om mänskliga rättigheter från förfärligt nog 4 procent till idag mer än 50 procent av världens befolkning.
 • Vägen till lycka som nu genomsyrar religiösa konfliktområden i Sri Lanka, med mer än 40 medborgargrupper och myndigheter och över 100 000 medborgare som tar till sig de 21 levnadsreglerna. Detta arbete kulminerade i en unik interreligiös konferens där alla de större religionerna gick samman med ett löfte om att främja fred och enighet med Vägen till lycka.
 • Drogfri värld som förser taiwanesiska polisdistrikt med Sanningen om droger-material för att genomsyra 30 distrikt och 7 städer, vilket ledde till en 42 procents minskning av drogmissbruk bland ungdomar. Inspirerade av sådana resultat samarbetar nu varje gren av Taiwans militär också med kampanjen för att införa Sanningen om droger-läroplanen, med över 7 000 i personalen som redan blivit utbildade.
 • Drogfri världs distributionsmöten utgör en internationell front mot drogmissbruk – från motorcykelkavalkader vid foten av de italienska alperna till polisen som antar det på Filippinerna och en antidrogtrumkår på Times Square. Allt sammantaget höll stiftelsen 9 000 evenemang i 100 länder och spred 22 miljoner Sanningen om droger-häften bara i fjol.

Scientologys frivilligpastorer utgjorde ännu ett storslaget kapitel för kvällen. Frivilligpastorer – som ger hjälp utan åtskillnad under både vardagskriser samt under katastrofer orsakade av människan eller naturen – utgjorde återigen en närvaro som märktes överallt:

 • De kom med hjälp och undsättning vid katastrofer världen över, oavsett om det gäller jordbävningar på Haiti, orkaner i Florida, bränder i Kalifornien, cykloner i Moçambique, skyfall och jordskred i Uganda, monsuner i Nepal eller superstormen som ödelade Grand Bahama.
 • I Indonesien, i kölvattnet av en trio av naturkatastrofer (en 7,0-jordbävning, en tsunami och detta århundradets dödligaste vulkanutbrott), gav Scientologys frivilligpastorer förnödenheter och traumalindring till över 93 000 drabbade medborgare.
 • I Mumbai i Indien samarbetade frivilligpastorer med delstatens brandkårschef och integrerade Scientologys frivilligpastorsteknologi i brandkårens läroplan, för ökad effektivitet med att rädda liv.
 • Allt som allt, från västra Sibirien och västra Afrikas Guineakust till bergskedjan Anderna och Skandinaviens nordliga trakter har Scientologys frivilligpastorer rest mer än 640 000 kilometer för att tillhandahålla verklig hjälp och utbilda mer än 150 000 människor under det gångna året.

Ett sätt att se det IAS representerar kollektivt är genom de individuella berättelserna från IAS frihetsmedaljörer 2019:

 • I Ukraina avslöjade KMR-pionjärerna Anton Batalin och Anastasiia Vilinskaya oförtröttligt psykiatriska övergrepp i deras land. Genom att bilda allianser med hälsoministeriet, nationella antikorruptionsbyrån och världens största mellanstatliga säkerhetsorganisation fick de till stånd beslut i Författningsdomstolen som angav genomgripande reformer av landets mentalvårdslagar.
 • I Mexiko använde Rosalba och José Cordero Vägen till lycka för rehabilitering av fångar genom att först införa häftet i alla Mexico Citys och delstaten Mexicos fängelser. Efter det minskade ”svängdörrssystemets” återfallsfrekvens till bara en procent bland internerna i programmet. Därefter tog de de 21 levnadsreglerna till Nationella människorättskommissionen, vilket resulterade i att Vägen till lycka-läroplanen infördes i alla fängelser i delstaten och i hela landet.
 • I östra Afrika blev Daniel Okello sitt lands första Scientology-frivilligpastor och använde Scientologys verktyg för att stärka lokala företag, kyrkor, fängelser, skolor och samhällsgrupper över hela västra Kenya. Genom mer än 600 seminarier har han utbildat mer än 50 000 östafrikaner i VM-teknologin och etablerat ett första nätverk av VM-grupper, från Victoriasjöns stränder till Indiska oceanen.

Kvällen bjöd sedan på den storslagna berättelsen om Avancerade organisationen och Saint Hill för Afrika. Den invigdes 1 januari 2019 i Johannesburg, med sponsring av IAS, och organisationen har sedan dess visat sig vara en källa till samhällsinsatser för hela samhället: de samarbetar med Sydafrikas nationella polis för att nå 400 000 med drogupplysning, och skapar en interreligiös allians med pastorer från 16 olika religioner för att ge värdefulla verktyg för livet från Scientology-handboken till mer än 100 församlingar. Som ett resultat ökade antalet kyrkobesökare med mer än 60 procent. Något som också nämndes var en särskild begäran om utdelning av Vägen till lycka vid den första offentliga presidentinstallationen sedan slutet av apartheid. Med häften i händerna på varje deltagare bidrog Vägen till lycka till en installation med inga incidenter – vilket var historiskt i sig.

Slutligen, och för att runda av äventyret under en fängslande kväll, kom tillkännagivandet av Scientology TV Networks nya säsong, som har premiär 21 oktober. Mr Miscavige bjöd på en förhandsvisning som snart går ut i etern och utlovar ett slagkraftigt utbud av nya program och helt nya serier som kommer att tillgodose nyfikenhet och ge en djupare inblick i denna internationella religion.


På lördag kväll hölls en smokingmiddag för att bekräfta det orubbliga engagemanget hos de som ger kraft åt IAS-rörelsen. Över en natt förvandlades det stora tältet till en majestätisk plats för IAS patronbankett. Under kvällen hyllades de främsta Patrons, som bjöds på en internationell konsert med stjärnor från Australien, Europa, Afrika och USA, med festligheter som fortsatte sent in på kvällen.

Helgen avslutades med Saint Hills välgörenhetskonsert, där 1 500 lokalbor deltog i det populära årliga evenemanget. Stjärnorna var en dynamisk samling prisbelönta artister, som omfattade flera olika genrer, från Broadway till jazz. En rad framstående välgörenhetsorganisationer mottog donationer för att utöka sin verksamhet och bättre kunna tjäna sina närområden, i enlighet med den tradition som påbörjades av L. Ron Hubbard under åren han bodde på Saint Hill.


IAS, Scientologys officiella medlemsorganisation som är öppen för alla Scientologists från varje nation, bildades 1984. IAS syfte är att ena, främja, stödja och skydda religionen Scientology och Scientologists över hela världen, så att Scientologys mål, som de formulerades av L. Ron Hubbard, kan uppnås: ”En civilisation utan sinnessjukdom, utan brottslighet och utan krig, där kapabla människor kan ha framgång och hederliga människor rättigheter och där Människan är fri att stiga mot högre höjder.”