EAST GRINSTEAD I STORBRITANNIEN

IAS GALAHELG – FIRAR ETT ÅR AV HUMANITÄR HJÄLP OCH HUMANITÄRA FRAMSTEG

8 OKTOBER 2017

Internationella scientologförbundet (IAS) – en ständigt växande styrka bland det globala humanitära samfundet som verkar i det godas tjänst – samlades i East Grinstead i södra England under det första veckoslutet i oktober för att fira ett år av expansion och prestationer.

De smala gamla vagnsvägarna som slingrar sig genom de små byarna och bondgårdarna i West Sussex fylldes med bilar och bussar en fredagskväll tidigt på hösten, då tusentals scientologer, gäster och vänner vällde in till Saint Hill Manors välskötta ägor – en plats som tidigare var hem till Scientologys grundare L. Ron Hubbard.

Genom springor mellan träden och häckarna som kantar dessa vägar kunde besökare skymta silhuetten av det eleganta Saint Hill – som badade i den nedgående höstsolen på en böljande horisont och lyste likt en fjärran brasa.

Bortom Manors grindar, vidare förbi ingången och nerför den långa svepande infarten till paviljongen och Stora salen nådde man en scen som hade ställts upp under ett jättelikt tält. Där fylldes luften av den mångfald av språk som Internationella scientologförbundets medlemmar från mer än 65 länder talade medan de klev in på arenan med ett syfte – att fira sin och hela världens mänsklighet.

IAS grundades vid Saint Hill 1984 för att ena, främja, stödja och skydda världens yngsta och snabbast växande större religion, och firandet 2017 utgjorde dess 33-årsdag. Medlemmar och gäster kom också för att hedra de som hade hjälpt kyrkan att uppnå ett år av hopp och prestationer som främjade Scientologys mål att få till stånd ett bättre liv för alla.

Under loppet av två och en halv timme berättade mr Miscavige, styrelseordförande för Religious Technology Center, om den ökande takten av kyrkans expansion och dess humanitära uppdrag, vilket speglades i kvällens vitt skilda berättelser och presentationer.

”Ja, ni har anlänt till IAS rike”, sade David Miscavige, religionen Scientologys kyrklige ledare.

”Här är alla likheter med det fysiska universum en ren tillfällighet.

Det är här IAS-medlemmar från hela jorden kommer in och sätter sig: från Nordamerika, Sydamerika, Afrika, Asien, Oceanien, ett hundratal städer i Europa och från hela Storbritannien.

För nu firar vi sammanlagt 147 länder med en IAS-närvaro som ingen någonsin kommer att glömma.”

Så kom det sig att mr Miscavige täckte varje aspekt av denna närvaro i två och en halv timme som var bräddfulla med energi. Faktum är att man under kvällen inte bara såg över humanitära insatser – från jordens alla högländer och lågländer – utan dessutom inriktade sig på själva religionens expansion i trakter som aldrig tidigare skådats.

Den ökande takten av kyrkans expansion och dess humanitära uppdrag speglas också i berättelserna man fick höra om de olika sätt som samhällsengagemang satts i verket. Varje berättelse är i sig själv en höjdare, men sammantaget bildar de en symfoni av humanitär hjälp som spänner över de berömda IAS-sponsrade initiativen. Allt började med en talande berättelse om övergrepp inom mentalvården och dess snabba reform tack vare Kommittén för Mänskliga Rättigheter (KMR).

Kampanjverksamheter fick man också höra om i form av: Drogfri värld och en kraftfull rörelse som driver fram Sanningen om droger för att hejda missbruk; Enade för mänskliga rättigheter, som håller lågan vid liv för FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna; Vägen till lycka, som får till stånd ett moraliskt återuppvaknande genom sina 21 levnadsregler, vilka är allmänt tillämpliga på livet; och en våg av frivilligpastorsstöd som getts vid 22 katastrofplatser bara under det gångna året, för att inte tala om stöd under oräkneliga tillfällen av personliga svårigheter till enskilda individer världen över.

Några exempel som gavs under presentationen på vad initiativen faktiskt åstadkommit inkluderar:

  • Vägen till lycka-ambassadörer som går in i ett nytt område i Filippinerna och ger upphov till att kampanjen införs på bred front för att utbilda 29 000 poliser i häftets universella moralregler.
  • I Zambia, ett land där överlevnad utgör en utmaning varje dag, bildar en anglikansk pastor 70 Vägen till lycka-grupper och får ett budskap från predikstolen att bli till en tiofaldig ökning av produktivitet i en region som täcker 130 000 kvadratkilometer.
  • Enade för mänskliga rättigheter upplyser och stärker över 19 000 pakistanska elever och därpå gör de upp och driver igenom en lag om ”Skydd av kvinnor mot våld i Punjab” för att garantera deras rättigheter för all framtid.
  • 5 000 frivilliga från Drogfri värld leder en kampanj som lanserades under OS i Brasilien och fick ut över 2 miljoner Sanningen om droger-häften i São Paulo och Rio de Janeiro.
  • Och Scientologys frivilligpastorer reste 320 000 kilometer för att ge liv och hopp till nästan fyra miljoner människor, däribland dem som drabbats allra hårdast av en strid ström naturkatastrofer och katastrofer som orsakats av människan själv.

Många fler berättelser presenterades, ledda av stjärnorna denna lysande och dynamiska kväll. Nämligen tre vinnare av IAS frihetsmedalj, som var och en förkroppsligar obevekliga framsteg mot religionens mål att uppnå en fredlig, produktiv och brottsfri värld, där social rättvisa segrar. Mr Miscavige introducerade dem en efter en, och i deras berättelser såg man hur de delade samma arbetsetik, mod, framhärdande och engagemang:

  • I Storbritannien steg frihetsmedaljören Brian Daniels fram under KMR:s fana för att ta itu med psykiatrins övergrepp i landets mentalsjukhus och ställde psykiatrikers felbehandling i fokus, vilket framtvingade reformer. Han inspirerade också till en rad nationella avslöjande reportage om länkar mellan sinnesförändrande preparat och en ökning av självmord bland barn, vilket resulterade i fler ”black box”-varningar på läkemedel än någonsin förr, och skyddade på så sätt brittiska ungdomar permanent.
  • Fredsskaparen och människorättsaktivisten minister Tony Muhammad skapade en Vägen till lycka-rörelse i Los Angeles innerstäder, världens gänghuvudstad, med 50 fredsfärder i 33 ökända områden, vilket resulterade i en 40-procentig minskning av brottslighet. Tony framhärdade sedan med att föra samman rivaliserande gäng så att de kunde konfrontera våldet mellan sig, och fick på så sätt till stånd en vapenvila och fredsavtal mellan de bittra gängrivalerna Crips och Bloods.
  • Binod Sharma, som är född i Nepal, skickade ut sitt VM-team som svar på 2015 års monsterjordbävning och gav på så sätt hjälp till nästan 15 000 invånare under de första fem dagarna. Binod ledde sedan sitt team till 101 annars bortglömda byar och distrikt som drabbats av katastrofen, vilket slutligen resulterade i att fyra miljoner nepaleser fick hjälp. I efterdyningarna, och för att tillhandahålla permanent hjälp, etablerade han dessutom ett huvudkontor för frivilligpastorna och 169 grupper i sitt land.

Fredagskvällens firande utökades på lördagskväll då det stora tältet förvandlades till IAS årliga patronbankett. Den spektakulära smokingmiddagen och underhållningsgalan hålls som ett erkännande av de IAS-medlemmar som stödjer det humanitära arbetet och de olika initiativen som firas under helgen.

Slutnumret under helgens festligheter var Saint Hills traditionsenliga välgörenhetskonsert där 1 500 lokalinvånare deltog. Under denna kväll med musik och dans fick fem lokala välgörenhetsorganisationer ta emot donationer för att kunna utvidga sina verksamheter i lokalområdet, och allt i enlighet med den tradition som startades av L. Ron Hubbard under åren han bodde på Saint Hill.


IAS, Scientologys officiella medlemsorganisation som är öppen för alla scientologer från alla länder, bildades 1984. IAS syfte är att ena, främja, stödja och skydda religionen Scientology och scientologer över hela världen, så att Scientologys mål, som de formulerades av L. Ron Hubbard, kan uppnås: ”En civilisation utan sinnessjukdom, utan brottslighet och utan krig, där kapabla människor kan ha framgång och hederliga människor rättigheter och där människan är fri att stiga mot högre höjder.”