EAST GRINSTEAD I ENGLAND

DEN STORSLAGNA HELGENS FIRANDE BELYSER ETT MONUMENTALT ÅR AV IAS-UPPNÅENDEN

7 OKTOBER 2016

Expansion och uppnåenden var i rampljuset under en helg med festligheter, pompa och ståt som förebådade 12 månader med global genomslagskraft av International Association of Scientologists (IAS).

I invigningsceremonin med en säckpipshyllning infattad av solnedgången, gick medlemmar och gäster i International Association of Scientologists från 65 länder till det historiska Saint Hill, hem för Scientologys grundare L. Ron Hubbard, för en hänförande helg som markerar årsdagen av ett arv – ett som föddes för 32 år sedan på Saint Hill Manors ägor där IAS bildades.

Eventfirandet omfattade tre dygn fulla av erkännanden, återföreningar och kamratskap, allt för att hedra IAS arv, skapat genom en önskan att ta ställning för social rättvisa, mänskliga rättigheter och en värld utan krig och brottslighet, och stärkt i ett åtagande att garantera att människan kan uppnå den totala frihet som hon strävar efter. Deltagarna bestod av medlemmar av IAS från sex kontinenter, förenade i övertygelsen att stärkandet av samhällen, städer och hela befolkningar är möjligt.

Medan höstvindar svepte över de böljande kullarna gick välklädda deltagare från hela världen in på uppfarten till Saint Hill Manor för att hälsa på familj, vänner och nya bekantskaper. Klockan 19.00 på fredagen samlades en folkmassa på flera tusen människor i det stora tältet för helgens centrala event.

David Miscavige, presiderade över det tre timmar långa eventet inför en åhörarskara från 65 länder. Under hans ledning har Kyrkan upplevt ett år av oöverträffad expansion.

”Välkommen till IAS prakt”, sade David Miscavige, kyrklig ledare för religionen Scientology. ”Och för den delen, välkomna till en prakt som överträffar all annan prakt sedan vi förpliktigade oss själva till mänskligheten, och därigenom hålla dessa övertygelser som självklara – att vem som helst som inkräktar på en människas rättigheter, inkräktar på allas rättigheter; att de som står längst bak i mänsklighetens led får alla andra att vänta vid frihetens dörr; och ett misslyckande att hedra den lägsta människan är ett misslyckande att hedra mänskligheten. Men i samma andetag lovade vi också att erkänna den magiska kraften i allt levande, och följaktligen IAS storslagenhet. Och till och med utöver det ska det sägas att man inte ger ett sådant löfte om man inte kan leva upp till det, vilket vi naturligtvis kan. Och vilket ni kommer att vara helt förvissade om innan kvällens slut.”

Under tre timmar redogjorde David Miscavige, Styrelseordföranden för Religious Technology Center, i detalj för 12 månader av uppnåenden och humanitära insatser.

Främst bland dessa insatser var två enastående IAS-sponsrade anläggningar som öppnade sina dörrar i år: Scientology Kyrkan och samhällscentret i Harlem, New York höll en invigningsceremoni i juli på Harlems legendariska 125th Street. Allt sammantaget utgör dessa två byggnader totalt 6 100 kvadratmeter och står som en ledstjärna för samhällsengagemang i East Harlem.

I september kröntes Kyrkans årslånga expansion av ett helt nytt andligt huvudsäte för Asien och Stillahavsområdet i Sydney, Australien. Den fantastiska nya 13 500 kvadratmeter Avancerade organisationen är Kyrkans största andliga centrum utanför Förenta staterna och står bland 900 hektar nationalpark och bara tio minuter från Sydneys centrum. Deltagarna visades höjdpunkterna från invigningsceremonierna för båda de nya anläggningarna, som innehöll gripande tal av lokala och nationella dignitärer som hedrade tilldragelsen.

David Miscavige tillkännagav också den historiska kommande öppningen av ett Scientology Kyrkans kontor för nationella angelägenheter för Irland, belägen på det ikoniska Merrion Square i Dublins stadskärna. Anläggningen ägnas helt åt gränslös leverans av Scientologi-stödda sociala program på den gröna ön.

Fredagkvällens event gick över den stora mängden humanitära uppnåenden under det gångna året, och kretsade kring de berömda IAS-sponsrade initiativen, och började med slående redogörelser av ansträngningar att utrota övergrepp inom området psykisk hälsa genom Kommittén för mänskliga rättigheter (KMR). Gripande berättelser berättades efter hand som kvällen led, som presenterade Drogfri värld och dess skarpa utbildningsprogram för Sanningen om droger; Enade för mänskliga rättigheter, som håller elden brinnande för den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna; Vägen till lycka, som återställer grundläggande anständighet och broderskap bland mänskligheten genom dess 21 universella moraliska levnadsregler; och nödropen besvaras av Scientologys frivilligpastorer, som hjälper när det gäller alltifrån vardagens konflikter till förödande naturkatastrofer. Varje program presenterades som en verklig prestation som visar vilken inverkan det har på individers liv var det än inträffar, vilket är överallt.

Exempel:

  • Enade för mänskliga rättigheter höll möten för medvetenhet och evenemang för att hedra Internationella dagen för mänskliga rättigheter i mer än 100 städer.
  • Drogfri värld gav viktig drogutbildning för att hjälpa mer än 125 000 Boy Scouts of America för att uppfylla kraven och uppnå sin rang av andra klass.
  • Venezuelas semesterö Margarita upplevde kraften i Vägen till lycka när den nationella polisen antog häftets 21 levnadsregler och i sin tur spred 180 000 exemplar, vilket bidrog till en 65-procentig minskning av allvarliga brott.
  • Scientologys frivilligpastorer har kollektivt gett individuell hjälp till över tre miljoner människor, bland annat offer som direkt drabbats av naturkatastrofer.

Kvällens firande betonades av tre lysande exempel på scientologer som visar prov på enastående humanitära engagemang. Deras uppnåenden bekräftades med 2016 års IAS frihetsmedalj:

  • Shelley Wilkins, från Australien, satte igång att avslöja kränkningar inom området psykisk hälsa, som den nationella direktören för CCHR. Genom att använda Australiens lag om informationsfrihet skapade hon en mediastorm som avslöjade förskingring, intressekonflikt, och biverkningar hos minderåriga på grund av farmaceutiska medel. Hennes envisa förföljelse av missgärningar ledde till reformer för att trygga framtiden för australiska ungdomar genom ett statligt förbud mot sterilisering av och elchocker på barn.
  • Ben och Meghan Fialkoff, ett far–dotter-team från New York City, tog Sanningen om droger-programmet till ungdomar i riskzonen över ett stadsomfattande nätverk av allaktivitetshus och skolor. De skapade mer än etthundra samarbeten med grupper, inklusive New Yorks polismyndighets skolpoliser, och hjälpte till att skapa den första minskningen av droganvändning bland tonåringar på mer än ett årtionde. Ben och Meghan utökade sin verksamhet ytterligare med drogutbildning i Dominikanska republiken, Haiti och El Salvador, genom vilka droghandlare smugglar in droger i USA. Sammanlagt har de fått mer än 30 utmärkelser och erkännanden.
  • Sandra och Felipe Poveda, ett colombianskt bror–syster-team, insåg att deras egen nation kämpar att bemöta sådana fasor som terrorism, kidnappning, utpressning och dödandet av oskyldiga civila i landets inbördeskrig. De gjorde det som sin uppgift att leverera en Enade för mänskliga rättigheter-kampanj till Colombias väpnade styrkor. Högriskskampanjen skapade workshopar och seminarier för soldater och officerare över hela försvarsmakten, vilket resulterade i att mer än 300 000 soldater anammade de 30 artiklarna i FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och hjälpte till att omvandla mänskliga rättigheter i det landet.


Över natten förvandlades det stora tältet till att hålla Patronbanketten. Den bländande smokingtillställningskvällen hålls årligen som ett erkännande av de nyaste Patrons och deras åtagande att stödja humanitära verksamheter och organisationer som är kännetecknet för International Association of Scientologists.

På den tredje och sista kvällen krönte Saint Hills välgörenhetskonsert helgens festligheter. Omkring 1 500 lokala invånare deltog i det årliga evenemanget, som fortsätter en tradition som påbörjades av L. Ron Hubbard själv till stöd för lokala organisationer i East Grinstead. Fyra lokala välgörenhetsorganisationer hedrades under en kväll med musik och dans och belönades med viktig finansiering för att hjälpa dem med dess samhällsarbete under det kommande året.


IAS, en medlemsorganisation som är öppen för alla scientologer från alla länder, bildades 1984. IAS syfte är att ena, främja, stödja och skydda religionen Scientology och scientologer i alla delar av världen så att Scientologys mål kan uppnås, såsom de uttrycktes av L. Ron Hubbard: ”En civilisation utan sinnessjukdom, utan brottslighet och utan krig, där kapabla människor kan ha framgång och hederliga människor rättigheter och där människan är fri att stiga mot högre höjder.”