EAST GRINSTEAD, ENGLAND

30 ÅR AV IAS: ETT ARV AV GLOBAL FÖRBÄTTRING

17 OKTOBER 2014

Det hela började 1984, en tid då man bara kunde finna Scientology i 39 nationer på planeten. Trettio år senare kommer medlemmar av International Association of Scientologists (IAS) från 130 länder i Nordamerika, Sydamerika, Europa, Asien, Afrika och Australien, för att befästa kyrkans omfattning som den enda världsreligion som tillkommit under 1900-talet och som också blomstrar långt in på 2000-talet.

Det som klart utmärker Scientology Kyrkan som en växande internationell styrka som ständigt utvecklas visades verkligen i ett medryckande 2 1/2-timmars firande på kvällen den 17 oktober vid Saint Hill, Scientologys grundare L. Ron Hubbards historiska hem. Ungefär 7 500 av kyrkans medlemmar från hela världen sammanstrålade i England för att markera 30-årsdagen av International Association of Scientologists i en stärkande och betydelsefull presentation som hedrade en rörelse vars räckvidd når världens alla hörn.

”Ikväll firar vi tre IAS-decennier och det faktum att vi har anlänt till en plats som var så gott som ofattbar för bara 30 år sedan”, började David Miscavige, styrelseordföranden för Religious Technology Center. Han påpekade att Scientology är: ”den enda rörelse som överskrider alla nationella, kulturella och demografiska hinder ... och det tar inte ens med i beräkningen vad vi överskrider i fråga om fysiska universums tid och rum.”

David Miscavige, styrelseordföranden för Religious Technology Center, presiderade över eventet som placerade ett förstoringsglas på IAS stora framgångar under sina första tre decennier, och placerade samtidigt ett intensivt ljus på tre framstående individer som fick IAS frihetsmedaljer 2014 för sitt outtröttliga arbete för Scientology och IAS-sponsrade humanitära kampanjer. Det mer omfattande ljuset föll på Scientologys robusta och dynamiska arbete i att bekämpa drogmissbruk, brott mot de mänskliga rättigheterna, och gisslet med psykiatrisk brutalitet över hela planeten.

”Ikväll firar vi tre IAS-decennier och det faktum att vi har anlänt till en plats som var så gott som ofattbar för bara 30 år sedan”, började David Miscavige. Han påpekade att Scientology är: ”den enda rörelse som överskrider alla nationella, kulturella och demografiska hinder ... och det tar inte ens med i beräkningen vad vi överskrider i fråga om fysiska universums tid och rum.”

Men baserat på vad som framkom under de kommande två timmarna, verkade rum och tid verkligen överskridas när det gäller att detaljerat beskriva ett stort register av uppnåenden som uppnåtts under det senaste året tillsammans med ambitiösa planer för det kommande året.

Det inkluderar det fortsatta stegrandet av kampanjer för att befria världen från psykiatriska övergrepp; ett antidrogutbildningsprogram för att utrota pandemiskt missbruk genom Sanningen om droger-programmet; ett korståg för mänskliga rättigheter, som upplyser befolkningar om den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna; Vägen till lycka-kampanjen, vars föreskrifter bidrar till att återupprätta banden av mänsklighet och grundläggande anständighet hos mänskligheten; och Scientologys frivilligpastorer, med jour dygnet runt och som ger hjälp till de förstörda och traumatiserade i tider där behovet är som störst. Alla kampanjuppnåenden presenterades med en multietnisk och mångkulturell samling av häpnadsväckande bilder och omfattande statistiska uppgifter.

Det ledde till David Miscaviges introduktion av ett monumentalt uppnående: ett nätverk av utspridda ideala Narconon-utbildningscentra som betjänar varje kontinentalt område. Denna rad av anläggningar tjänar till att hjälpa de som fångas i drogmissbrukets plågor att rehabilitera sina sinnen och kroppar. Alla rum är elegant inredda och ligger i områden med ofördärvad idyllisk storhet. De omfattar lokaler i East Sussex, England; Ontario, Kanada; utanför Köpenhamn, Danmark; delstaten Mexico, Mexiko; New South Wales, Australien; Gauteng, Sydafrika; och slutligen, en praktfull egendom på en bergstopp i pittoreska Ojai, Kalifornien. Var och en av anläggningarna står som en kronjuvel i sig själva, och erbjuder vackra vyer och lyxigt boende där avgiftning och rehabilitering sker.

David Miscavige avslöjade sedan en framtida ideal Avancerad organisation och kontinental bas för Australien och den asiatiska regionen. Anläggningen som markerar en ny era för Scientology på södra halvklotet, sträcker sig 12 000-kvadratmeter och har utsikt över Sydneys Lane Cove National Park. Här kommer scientologer från Tasmanien till Tokyo för att korsa de övre områdena av Bron till total frihet.

IAS frihetsmedaljvinnare, vars tre presentationer interfolierades under kvällen, ökade kvällens lyster. Årets mottagare av denna medalj som tilldelas scientologer som vidarebefordrar syftet med IAS genom att hjälpa sina medmänniskor, inkluderade:

  • Vlastimil Spalek, en tjeckisk ”cyclorunner” som genomkorsat sin nation på cykel och till fots, i spetsen för en Sanningen om droger-rörelse för att slutligen stoppa kraftigt ökande drogmissbruk i Tjeckien. När han gjorde sitt acceptanstal, sade Spalek: ”Jag är väldigt stolt över att vara en del av detta program och att hjälpa L. Ron Hubbard skapa en planet utan droger. Verklig drogutbildning tillhör alla. Alla åldrar, alla klasser. Och genom att leverera det till dem åstadkommer vi förståelse och konfront.”
  • Maria Lara, en utsökt skådespelerska från Bogotá, Colombia, som energiskt använt sig av värdena baserade på sunt förnuft i Vägen till lycka för att entusiasmera industrin och militär personal i fem länder. I sitt acceptanstal betonade Lara: ”När jag hittade Scientology, hittade jag den verkliga innebörden av att vara en artist. Den enda anledningen till att ha makt på den här planeten är för att hjälpa.”
  • Kate Ceberano, den musikaliska superstjärnan från Australien, som i ungefär tre decennier oförtröttligt har kämpat för Scientology som en humanitär röst för frihet. När hon tog emot sin frihetsmedalj sade hon till åhörarna: ”Det har krävts en ’stam’ för att hålla allt gående. Med det avser jag tre generationer av min familj, som alla stöttar IAS och som kommer att fortsätta göra det tills samhället har alla verktyg som behövs för att skapa förnuft och en förbättrad kultur.”

Följande kväll, den 18 oktober, samlades mer än 2 000 scientologer för IAS patronbankett, en elegant smokingtillställning i stora tältet där de nyaste mecenaterna bekräftades för sitt engagemang när det gäller att främja IAS humanitära rörelse att föra fram Scientologys mål för en bättre värld.

_________________

International Association of Scientologists, en medlemsorganisation som är öppen för alla scientologer från alla länder, bildades 1984. IAS syfte är att ena, främja, stödja och skydda religionen Scientology och scientologer i alla delar av världen så att Scientologys mål kan uppnås, såsom de uttrycktes av L. Ron Hubbard: ”En civilisation utan sinnessjukdom, utan brottslighet och utan krig, där kapabla människor kan ha framgång och hederliga människor rättigheter och där människan är fri att stiga mot högre höjder.”