DUBLIN PÅ IRLAND

SCIENTOLOGY KYRKAN KLIPPER BANDET FÖR KONTORET FÖR NATIONELLA ANGELÄGENHETER PÅ DEN GRÖNA ÖN

15 OKTOBER 2016

Det nya Scientology Kyrkans Kontor för nationella angelägenheter öppnar sina dörrar i Dublin på stadens berömda Merrion Square för att erbjuda permanent leverans av Scientologi-stödda samhällsprogram på Irland.

Under århundradenas lopp har landet Irland fungerat som ett centrum för kultur, poesi och konst för den västerländska civilisationen. I hjärtat av denna kulturella insats finns staden Dublin och i dess stadskärna finns en plats vars gator är fyllda av historia som presenterar en slående representation av det hela – den majestätiska Merrion Square.

Denna legendariska plats var platsen för en praktfull invigning och öppet hus-event lördagen den 15 oktober, vid nummer 4 Merrion Square North. Landmärkesbyggnaden står som det nya hemmet för Scientology Kyrkans Kontor för nationella angelägenheter på Irland och öppnades officiellt av kyrkans exekutiver och personal.

Invigningsbandet klipptes under feststämning och ett öppet hus-event utgjorde starten till Scientology Kyrkans nya Kontor för nationella angelägenheter för Irland.

Det nya Kontoret för nationella angelägenheter ligger bara några kvarter från några av Irlands mest berömda nationella monument som inkluderar National Gallery, National Museum of Natural History, Trinity College och Leinster House, sätet för parlamentet. Den historiska byggnaden är ett klassiskt exempel på en del av Dublins finaste georgianska arkitektur, och har anor tillbaka till 1760-talet – långt före födelsen av den amerikanska demokratin, och före den stora utvandringen av irländska familjer till dessa västra kuster. Nu, mer än två århundraden senare, har det blivit hem för kyrkans växande mission på Irland.

”Genom att öppna dörrarna till Church of Scientology National Affairs Office för Irland fortsätter vi i samma tradition som vår grundare L. Ron Hubbard, som själv hade ett kontor vid 69 Merrion Square”, sade David Miscavige, Styrelseordföranden för Religious Technology Center och kyrklig ledare för religionen Scientology. ”Och vi gör det i avsikten att erbjuda våra humanitära initiativ till alla för att hedra vår grundare och Scientologys mål – en civilisation utan sinnessjukdom, utan brottslighet och utan krig, där kapabla människor kan ha framgång och hederliga människor rättigheter och där människan är fri att stiga mot högre höjder.”

I själva verket, i februari 1956, då L. Ron Hubbard först anlände till Dublins Merrion Square för att skapa American College of Personnel Efficiency – en modell för första introduktionskursen i Scientology – observerade han att den irländska vintern höll i sig. ”Även om det är kallt ute så är det irländska hjärtat varmt”, skrev han. ”Landet och folket skulle inte kunna vara bättre.”

Så kommer det sig att platsen för denna arkitektoniskt historiska och vackert restaurerade byggnad speglar den vördnad och respekt som L. Ron Hubbard kände för både irländare och storslagenheten hos den gröna ö de kallar hem. På det viset ägnas det nya Kontoret för nationella angelägenheter åt Irland för att bära hoppet om en bättre värld, om ett lyckligare liv, och delar med sig av de praktiska lösningar som förvandlar dessa förhoppningar till verklighet. Dessa filosofier har varit kärnan i kyrkans världsomfattande sociala mission sedan den skapades för mer än ett halvt århundrade sedan.

Utformad efter Kontoret för nationella angelägenheter i Washington D.C. – som etablerades 2012 för att underlätta samarbetet mellan amerikanska politiska och kulturella ledare och kyrkans sociala och humanitära mål – har anläggningen i Dublin också utformats som ett centrum för kyrkans utåtriktade verksamhet över hela Irland. Genom dessa kontor kommer kyrkan att bidra till både fysiska och andliga behov, och att ta itu med sociala missförhållanden från droger, till fattigdom till hemlöshet.

Även om huvudkontoret ligger i Amerika, har Scientology Kyrkan vuxit till en världsomspännande institution hängiven att skapa respekt för mänskliga rättigheter och skapa en värld fri från försvagande sociala missförhållanden. För detta ändamål arbetar tiotusentals scientologer på varje kontinent på jorden, alla dagar. De som utforskar vad Scientology har att erbjuda i en problemfylld värld finner att dessa många missioner hjälps på traven och stärks genom omfattande samarbeten med andra trosbaserade och interreligiösa program, internationella humanitära grupper, skolor, polisen, lokala myndigheter och medborgarorganisationer – som alla arbetar tillsammans för att stödja och lyfta alla samhällen samtidigt som de skyddar religiösa och personliga friheter. Bevis på framgång kan ses i kyrkans produktiva expansion under de senaste decennierna under ledning av David Miscavige.

Scientology Kyrkans Kontor för nationella angelägenheter på Irland försöker dela både kyrkans arbete och dess humanitära ideal med irländarna. Från kontoren på Merrion Square kommer kyrkan att samordna sina många välgörenhetskampanjer och humanitära kampanjer. De inkluderar ansträngningar att bekämpa drogmissbruk, öka medvetenheten om rättigheter, förbättra utbildningsresultaten och utbildningsmöjligheterna för barn, minska brottsligheten och återfallsfrekvensen, stödja karaktärsdaning, och att använda verktyg, expertis och teknologi som Kyrkans frivilligpastorsprogram har utvecklats under årtionden av katastrofhjälp och samhällstjänst – vilka påverkar livet för miljontals människor runt om i världen.


Kontoret för nationella angelägenheter har ett informationscenter komplett med interaktiva program och paneler där besökare kan lära sig om alla sociala och humanitära program och mycket, mycket mer. Centrets toppmoderna teknologi möjliggör livfulla och detaljerade illustrationer av religionens grundsatser och dess mål för fred, hälsa och lycka bland alla folk. Detta material redogör för kyrkans omfattande arbete att främja religiös tolerans och förståelse, att uppmuntra andligt medvetande och hjälpa till att utveckla samarbete mellan religioner som bygger upp samhällen och stärker respekt för alla personer. Information om kyrkans arbete i riktning mot en drogfri värld, i riktning mot möjligheter till utbildning och ett tryggare liv finns i Informationscentret.

Tittare kan också få se, genom videopresentationer, frivilligpastorernas inverkan genom sitt omfattande nätverk och sina utåtriktade verksamheter, vilka hjälper till att visa hur Kontoret för nationella angelägenheter på Irland på ett effektivt sätt kan erbjuda vägledning och tillhandahålla samarbete i riktning mot förbättrade liv och friskare samhällen.


Invigningen av det nya Kontoret för nationella angelägenheter kommer under en period av snabb expansion för religionen. Nya Scientology Kyrkor har nyligen invigts i Sydney, Australien; Harlem, New York; Budapest, Ungern; Atlanta, Georgia; Milano, Italien; Tokyo, Japan; Bogotá, Colombia; och Basel, Schweiz.

Dessutom öppnade Kyrkan nyligen Scientology Media Productions, en 20 000 kvadratmeter stor, teknologiskt banbrytande studio i Hollywood, Kalifornien, där religionens budskap kommer att dissemineras via tv- och radiosändningar, internet och sociala medier och varje annan mediaplattform.

Fler invigningar av Kyrkor planeras under det kommande 12 månaderna för kulturella centrum i Nya Zeeland, Europa, Latinamerika och Nordamerika.