BOGOTA I COLOMBIA

COLOMBIA VÄLKOMNAR VARMT DEN FÖRSTA
IDEALA SCIENTOLOGI-ORGEN I SYDAMERIKA

5 JULI 2015

Bogotás nya ideala kyrka hyllas som ”en av de största saker som någonsin hänt Colombia” under en översvallande, anmärkningsvärd ceremoni.

Genom att fortsätta framåt med den historiska slagkraft som driver en period av vidsträckt expansion för religionen har Scientology Kyrkan klippt bandet på en ny ideal organisation (org), söndagen den 5 juli, i den livliga staden Bogotá, Colombia. Den första ideala orgen som uppfördes på den sydamerikanska kontinenten öppnades inför den trollbundna åhörarskaran av 2 500 scientologer och inspirerade colombianska förgrundsfigurer, vilka färdats från platser runtom i Sydamerika för att komma till tilldragelsen.

En anda av resolut engagemang och varm sammanhållning genomsyrade eventet, vilket visade en rörande utfästelse från ett imponerande tvärsnitt av Colombias ledarskapspersoner att använda Scientology för att hjälpa till att gynna fred och positiv förändring genom den hårt ansatta nationen samt världen i stort.

David Miscavige, styrelseordförande för Religious Technology Center, var närvarande för att presidera över den stora ceremonin och bekräftade ögonblickets monumentala inverkan: ”Skulle någon av er undra hur den här dagen inträffade, ja, titta inte längre än till er egen medfödda hängivenhet för mänskligheten. För det här är en plats där själens upphöjdhet slutligen kommer att förverkligas. För när allt kommer omkring är det här en Scientologi-organisation. Och, ja, det här är vår första ideala org i Sydamerika och sålunda er eviga port till oändlighet.”

”Skulle någon av er undra hur den här dagen inträffade, ja, titta inte längre än till er egen medfödda hängivenhet för mänskligheten. För det här är en plats där själens upphöjdhet slutligen kommer att förverkligas. För när allt kommer omkring är det här en Scientologi-organisation. Och, ja, det här är vår första ideala org i Sydamerika och sålunda er eviga port till oändlighet.” – David Miscavige, styrelseordförande för Religious Technology Center

Inbäddad i en högt belägen vagga nedanför Andernas bergskedja på en höjd av mer än 2 600 meter över havet, är Bogotá en blomstrande metropol med nära 8 miljoner invånare. Dess nya 8-våningars ideala Scientologi-org står framträdande på stadens Calle 100 i det norra distriktet Usaquen. Den ultramoderna byggnaden omfattar 4 400 kvadratmeter och är belägen i centrum av distriktets pulserande medelpunkt för handel och underhållning.

Dignitärer som var närvarande vid ceremonin utgjordes bokstavligen av högsta rang inom Colombias militära styrkor och inom brottsbekämpning, som med sitt deltagande framkallade allmänt bifall och ohämmad entusiasm. De var utan undantag hänfört beslutsamma att spela nyckelroller i det framtida inpräntandet av Scientologys teknologi, verktyg och ideal i sin egen nations väv.

Förenade med medlemmar av Scientology och kyrkans företrädare var överstelöjtnant Anstrongh Polania, chef för Departementet för samverkande stridslag, Försvarsministeriet; överstelöjtnant Carlos Peña, samordnare för Anti-drogutbildning, Colombias Departement mot narkotika; kapten John Galindo, verksamhetsdirektör, Kretsen för Colombias hjälptekniker (CINAT); överstelöjtnant Edgar Rojas, kommendör för specialstyrkan för landsbygdszoner, Colombias nationella poliskår; och dr Sandra Rincón, rådgivare till Ministeriet för social integrering, Bogotá.

”Denna ideala org representerar ett landmärke av fred och sinnesfriskhet mitt i ett hav av förvirring”, anmärkte dr Rincón, i sin välkomsthälsning. ”De sociala förbättringsaktiviteter som ni uträttar är ovärderliga och jag måste säga att ni har kommit vid den bästa möjliga tidpunkten till denna stad.”

Senare medgav dr Rincón att hon hade blivit överväldigad av den rena emotionella energi som genererades under det imponerande eventet. ”Jag fick hela tiden rysningar och tårar i ögonen”, sade hon. ”Jag har inga ord att förmedla djupet av min uppskattning av att ha äran av att vara del av någonting så viktigt för vårt Colombia.”

Den nivå av livskraft som genomsyrade söndagens förehavanden överträffade klart även de typiskt elektrifierade upplevelserna som besökare vid öppnandet av ideala orger har erfarit. Detta gavs uttryck åt i de vördnadsfyllda orden från personalen vid Bogotás ideala org, vilka var rörda över att observera: ”Detta var en skinande, oförglömlig dag som kommer att förändra Colombias historia.”

För att belysa scientologernas extraordinära ansträngningar för mänskliga rättigheter runt om i nationen, beskrev överstelöjtnant Polania under eventet ett program: ”nå ner till den verkliga grunden av vår institution: den colombianska soldaten. Ett program som, på ett klart och förståeligt sätt lär ut vikten av att respektera mänskliga rättigheter. Genom att arbeta tillsammans nådde vi 100 procent av den colombianska armén inom bara 12 månader.”

Överstelöjtnant Polania tillade att händelser med kränkningar av mänskliga rättigheter nyligen hade sjunkit med 98 procent i samma armé – och fortsatte att vara lågt. Han avslutade med: ”I de 500 000 männens namn, vilka utgör den colombianska militärstyrkan: Tack.”

Med tanke på Scientologys frivilligpastorskårer, anmärkte kapten Galindo: ”Det som slog mig när jag först såg frivilligpastorerna, var deras djupa humanitära anda och hängivenhet när det gäller ett stort mål – att ge verklig hjälp. Det var från det där första ögonblicket jag beslöt mig för att vi måste arbeta tillsammans.”

”Vägen till lycka är ett framstående verktyg”, förklarade överstelöjtnant Rojas. ”Jag läste den och läste den igen. Den förändrade mitt sätt att tänka. Den håller mig konstant motiverad och jag vill samma sak för andra. L. Ron Hubbards visdom har gett mig en väg. Och tro mig, det är en minneslista för livet. Även när jag är i djungeln, håller Vägen till lycka mig motiverad.” Han kallade även den nya ideala orgen i Bogotá ”en av de största saker som någonsin hänt Colombia”.

Överstelöjtnant Peña sammanfattade kanske bäst det inträffade när han genom att hedra Scientologys grundare L. Ron Hubbard, noterade att Hubbard ”försåg mänskligheten med varje möjligt redskap för ett fullödigt och lyckligt liv. Genom att ge oss hans arv, hjälper ni till att göra människor bättre och skapa ett starkare Bogotá och ett större Colombia.”

_________________

Den nya ideala orgen i Bogotá förser alla besökare med en introduktion till Dianetics och Scientology, med början i Informationscentret. Dess displayer, som innehåller mer än 500 filmer, presenterar religionen Scientologys trossatser och utövningar samt grundaren L. Ron Hubbards liv och arv.

Informationscentret erbjuder även en detaljerad översikt av de många Scientologi-sponsrade humanitära programmen. Dessa inkluderar ett världsomspännande initiativ för upplysning om mänskliga rättigheter; ett långtgående program för drogundervisning, program för förebyggande och rehabilitering; ett globalt nätverk av centra för läskunnighet och inlärning; samt program för Scientologys frivilligpastorer, som nu utgör den största oberoende biståndsstyrkan på jorden.

Centret är öppet hela dagen, från morgon till kväll, för besökare som kan göra rundvandring i sin egen takt och återkomma så ofta de vill.

Bogotás ideala org har också ett kapell som är platsen för Scientologi-sammankomster, inklusive söndagsbetraktelser, bröllop och dopceremonier, såväl som för allmänna evenemang, öppna för medlemmar av alla trosriktningar. Den nya ideala orgen inbegriper dessutom en mångfald seminarierum och klassrum förutom en hel våning ägnad åt Scientologi-auditering (andlig rådgivning).

_________________

Bogotá-invigningen följer på en explosiv tillväxtperiod som visar att Scientology Kyrkan verkar i mer än 40 ideala orger på fem kontinenter – med den senaste ideala orgen i Basel, Schweiz, för ungefär två månader sedan.

Scientology har faktiskt haft större expansion under det senaste decenniet än under de föregående 50 åren sammanlagt. Och mer är på väg, med invigningar under det kommande året planerade för kulturella epicentrer i Asien, Europa och Nordamerika.