EAST GRINSTEAD, ENGLAND

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SCIENTOLOGISTS BETONAR ETT ÅR AV OFÖRLIKNELIG GLOBAL INVERKAN

23 OKTOBER 2015

IAS 31-årsfirande på Saint Hill i Storbritannien, kastar ett klart lysande ljus över Scientologys historiska expansion och aldrig tidigare skådade räckvidd, med en höjdpunkt av 12 månaders extraordinära världsomspännande uppnåenden.

Mer än 7 500 scientologer samlades på Saint Hill i Storbritannien för att fira 31 år av genomgripande uppnåenden och spektakulära triumfer för International Association of Scientologists (IAS) fredagen den 23 oktober och samtidigt hedra religionen Scientologis fortsatta tillväxt och genomslagskraft som en planetär kraft för att höja mänskligheten och för social förbättring.

I själva verket har det senaste året visat sig vara kanske det mest expansiva och framgångsrika i Scientologys historia – en period som präglats av monumentala segrar i både kyrkans tillväxt och dess dynamiska, outtröttliga arbete i kampen mot drogmissbruk och brott mot de mänskliga rättigheterna, inklusive inom mental hälsa, liksom att ingjuta moral och leverera frihet från lidande för dem som lider i efterdyningarna av katastrofer.

När IAS grundades 1984, kunde man finna Scientology i 39 länder runt om i världen. Idag kommer förbundets medlemmar från mer än 130 länder på sex kontinenter – vilket befäster kyrkans framstående ställning som den enda världsreligion att grundas på 1900-talet, som fortsätter att expandera, utvecklas och frodas 15 år in på 2000-talet.

David Miscavige, styrelseordförande för Religious Technology Center, talade om de oöverträffade uppnåendena under året som just gått.

Firandet leddes av David Miscavige, styrelseordförande för Religious Technology Center, som talade om de oöverträffade uppnåendena under året som just gått. David Miscavige introducerade också tre heroiska vinnare av IAS frihetsmedalj, vilka exemplifierar mod och engagemang för att skapa en bättre värld, och betonade varje aspekt av religionens expansion sedan oktober förra året.

”När vi ikväll anammar 31 år av IAS i denna ärorika vagga i Scientologys historia, firar vi samtidigt en 12-månadersperiod som präglats av exponentiell expansion som har visat sig vara ideal i alla bemärkelser”, sade David Miscavige. ”Vi har nu ideala orger som sträcker sig in i kulturhuvudstäder över hela världen, med nya ideala Sjöorganisationsbaser som leder kontinental expansion överallt. Och med förra veckans invigning av den ideala Avancerade organisationen Saint Hill UK, har vi fört Saint Hill till fullbordan. Det visar slutgiltigt de sätt på vilka Scientology stiger upp som en värld av evig början och obegränsade möjligheter, en värld på väg och som äntligen har anlänt.”

Bland de mest betydande uppnåenden som skett under det senaste året var öppnandet av två IAS-sponsrade ideala Scientology Kyrkor. I juli föll bandet på den första ideala Scientologi-organisationen i Sydamerika – i den snabbt växande colombianska huvudstaden Bogotá – och i augusti öppnade den enastående första ideala orgen för Japan, i själva hjärtat av Tokyo, sina dörrar. Under fredagens event fick man både se och höra nationella ledare från båda nationerna hylla stunden som en nyckel till deras framtid.

Under de senaste 12 månaderna öppnades även tre spektakulära kontinentala Narconon-centrer – i Storbritannien, i Danmark och Mexiko – och dessutom det fjärde mönstergilla centret på en fantastisk bergstopp i Ojai, Kalifornien (som betjänar artister, konstnärer och ledare i samhället). Dessa IAS-sponsrade centrer använder Scientologys grundare L. Ron Hubbards berömda drogrehabiliteringsteknologi i kampen mot missbruk. De dynamiska anläggningarna vidgar Narconon-programmets genomgripande räckvidd och effekter i hela Europa och Latinamerika.

Faktum är att den omfattande listan av Scientologi-uppnåenden under 2015 fyllde nästan tre timmars event, som inleddes med oförlikneliga ansträngningar av Kommittén för mänskliga rättigheter (KMR) för att utrota psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna runt om i världen och samtidigt föra förövarna inför rätta och att ge upprättelse till deras offer. KMR:s banbrytande korståg för att föra psykiatrin inför lagen fortsatte att trappas upp dramatiskt under det gångna året.

Det var också under 2015 som fasta anläggningar för Scientologi-stödda humanitära och samhällsförbättrande initiativ upprättades tillsammans med ett Scientologi-informationscenter i Clearwater, Florida – andligt högkvarter för religionen Scientology. Dessa fungerar som en modell för att höja hela samhällen med dessa enormt effektiva kampanjer.

Programmen som representeras är: ett antidrogutbildningsprogram för att utrota pandemiskt missbruk genom Sanningen om droger-programmet; ett korståg för mänskliga rättigheter som upplyser befolkningar om den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna; Vägen till lycka-kampanjen, vars levnadsregler bidrar till att återupprätta banden av mänsklighet och grundläggande anständighet hos mänskligheten; och Scientologys frivilligpastorer, med jour dygnet runt, och som ger hjälp till de förkrossade och traumatiserade i katastroftider där behovet är som störst.

Exempel på stora effekter av initiativen under presentationen inkluderar:

  • Sanningen om droger-kampanjen når en potentiell användare var femte sekund längs zoner med hög droglangning i 58 nationer.

  • Mer än 70 000 barn i 40 skolor enbart i nationen Togo utbildades i sina oförytterliga mänskliga rättigheter.

  • Vägen till lycka vävs nu permanent in i Västbankens samhälle i Mellanöstern för att bidra till lugn i en instabil region, med fullt erkännande som välgörenhetsorganisation av de palestinska myndigheterna.

  • Frivilligpastorer tillryggalade mer än 480 000 kilometer för att utbilda mer än 50 000 människor över hela världen i hur man använder VM-verktygen.

Frivilligpastorer framhärdade genom en av sina största utmaningar i år, efter den förödande 7,8-jordbävningen i Nepal i april. Jordbävningen orsakade mer än 9 000 dödsfall och 23 000 skadade och lämnade omkring 2 miljoner människor hemlösa. Men inom 24 timmar hade frivilligpastorernas internationella huvudkontor skickat och mobiliserat Mexikos berömda Los Topos och CINAT (National Circle of Aid Technicians) från Colombia. VM-ar från Pakistan, Indien och Thailand gick med i sök-och-räddningsaktionen tillsammans med de kraftfulla teamen från Colombia, Australien, Europa och USA.

David Miscavige förklarade under IAS-eventet: ”Ett permanent VM-huvudkontor har etablerats i Nepal som en kraftåtgärd mot alla framtida översvämningar, torrperioder, cykloner och jordbävningar. Sjuttio VM-grupper har nu blivit en del av väven av denna nation, skapade i kölvattnet av 420 000 tjänstetimmar och mer än 2 miljoner personer assisterade och undsatta i stunder där behovet är som störst.”

IAS frihetsmedaljvinnare, vars tre presentationer interfolierades under kvällen, ökade kvällens lyster. Årets mottagare av denna medalj, som tilldelas scientologer som vidarebefordrar syftet med IAS genom att hjälpa sina medmänniskor, var:

  • Steve Green, född i Auckland, Nya Zeeland, och långvarig verkställande chef för landets Kommitté för mänskliga rättigheter, som har avslöjat sådana psykiatriska grymheter mot de mänskliga rättigheterna i sitt land som djupsömnsterapi (där patienterna är drogade ner i koma mot sin vilja och får genomgå elchockbehandlingar). Steve spårade obevekligt tidigare offer över hela landet och skapade en mediasensation som fördömde praktiserandet och fick samtidigt upprättelse för alla de som överlevde. Hans ansträngningar avslöjade också brott som begåtts i flera beryktade mentalsjukhus, inklusive det avskyvärda Lake Alice och resultatet blev att de stängdes permanent.

  • Mario Chirinos, en venezuelan, uppvuxen nära den colombianska gränsen, som förlorade två kusiner till de ondskefulla drogkarteller som har fått ett allt större fotfäste i hans land. Oroad över bristen på droginformation, för ungdomar i synnerhet, och fast besluten att ha en avgörande betydelse, skrev Mario på som chef för Drogfri värld Venezuela och blev en enmansutbildningsmaskin. Han började sin antidrogrörelse i hemstaden Maracaibo och tog den till klassrummen, polisdistrikten, militären och media i hela Venezuela. Hans ansträngningar ledde till en ny lag som gjorde drogundervisning obligatorisk i varenda skola i hela landet.

  • Rohit Sharma, en medborgare i New Delhi, Indien, som efter att ha upptäckt Scientology genom frivilligpastorernas goodwillturné 2007, gjorde det till sin uppgift att bekämpa kulturen av korruption, hedonism och västerländsk materialism i sitt land. Han insåg att Vägen till lycka var ett sätt att vända sin nations moraliska förfall. Efter att ha etablerat Indiens första Vägen till lycka-stiftelse tog Rohit programmets 21 levnadsregler i sunt förnuft till skolor för att först instruera elever och sedan lärare om att göra rätt val i livet. Han tog sedan sin rörelse till polisavdelningar – reformerade de som förstörts av oärlighet – och nådde slutligen 70 miljoner indier med Vägen till lycka.

_________________

IAS-sponsrade projekt vid horisonten inkluderar:

  • Öppnandet av tre nya IAS-sponsrade ideala orger med den första att öppna i hjärtat av Harlem, New York;

  • En flotta om fem ideala Narconon planerade att öppna under det kommande året;

  • Öppnandet av tre ideala Avancerade orger: i Sydney, Australien, med utsikt över Lane Cove National Park, för att tjäna scientologer från Australien, Nya Zeeland, Oceanien och Asien; en annan i Sydafrikas Kyalami Castle, som betjänar hela den afrikanska kontinenten; och ytterligare en i Mexico City, Mexiko, för hela Latinamerika.

_________________

Följande kväll, den 24 oktober, samlades mer än 2 000 scientologer för IAS patronbankett, en elegant smokingtillställning i stora tältet, där de nyaste patrons bekräftades för sitt engagemang när det gäller att främja IAS humanitära rörelse att föra fram Scientologys mål för en bättre värld.

_________________

International Association of Scientologists, en medlemsorganisation som är öppen för alla scientologer från alla länder, bildades 1984. IAS syfte är att ena, främja, stödja och skydda religionen Scientology och scientologer i alla delar av världen så att Scientologys mål kan uppnås, såsom de uttrycktes av L. Ron Hubbard: ”En civilisation utan sinnessjukdom, utan brottslighet och utan krig, där kapabla människor kan ha framgång och hederliga människor rättigheter och där människan är fri att stiga mot högre höjder.”