CLEARWATER, FLORIDA 11 JULI 2015

EN DROGFRI VERKLIGHET KOMMER NÄRMARE
MED ÖPPNANDET AV NYA CENTRET FÖR FOUNDATION FOR A DRUG-FREE WORLD
(STIFTELSEN FÖR EN DROGFRI VÄRLD), I CLEARWATER

Scientology Kyrkan öppnar högkvarter för att tjäna medborgarna i Pinellas County med Sanningen om droger, ett av världens största icke-statliga program för droginformation till allmänheten.

Tusentals scientologer och samhällsgäster samlades för att inviga det nya huvudkontoret för Foundation for a Drug-Free World (Stiftelsen för en drogfri värld) i centrala Clearwater, Florida, lördagen den 11 juli. Genom Sanningen om droger-programmet, är Stiftelsen besluten att utplåna drogmissbruk och ge meningsfull drogutbildning till ungdomar över hela Clearwater och Tampa Bay-området.

En Drogfri världs anläggning kunde omöjligen komma vid en bättre eller mer nödvändig tidpunkt, med illegal droganvändning och missbruk vid en krisnivå i Florida.

Några alarmerande statistiker ger de negativa siffrorna. Var 32:a timma dör någon i Pinellas County av en överdos. Ungefär 63 procent av storkommunens high school-elever har använt alkohol eller andra olagliga droger. Syntetiska droger, inklusive K2 (ett syntetiskt marijuana) och andra droger dyker upp i närbutiker i området. Sheriffdepartementet verkställer förbud mot dessa droger, men de är lätta att tillverka och förs tillbaka ut på marknaden.

”Droger förstör planeten, och om de lämnas därhän, kommer de att förstöra detta samhälle”, förklarade David Miscavige, styrelseordförande för Religious Technology Center, i sin invigning av det nya centret på lördagen. ”Hittills har vi distribuerat nästan en halv miljon Sanningen om droger-häften över Clearwater och Tampa Bay. Men nu är det dags att öka dessa siffror exponentiellt på gräsrotsnivå. Det är dags att samarbeta med alla polismyndigheter. Det är dags att samarbeta med alla sheriffstyrkor. Det är dags att göra allt vi kan. Det är därför vårt nya huvudkontor för Sanningen om droger är dedikerat till att få slut på denna farsot en gång för alla, med början i staden Clearwater och hela Tampa Bay-området. Men vi behöver allas hjälp.”

Stiftelsen för en drogfri värld och dess Sanningen om droger-program, som sponsras av Scientology Kyrkor och scientologer, står som en av världens största icke-statliga initiativ för droginformation och förebyggande åtgärder.

Faktaspäckat undervisningsmaterial med stor genomslagskraft som distribueras av Stiftelsen till skolor, samhällen och statliga institutioner över hela världen. nejtilldroger.org är den ledande drogutbildningswebbplatsen, och besöks mer än de närmaste fem bästa drogutbildningswebbplatserna tillsammans.

Det nya centret för Stiftelsen för en drogfri värld på Fort Harrison Avenue står redo att leverera drogutbildning och förebyggande åtgärder för samhällena i Clearwater och Tampa Bay.

Här finns ett Informations­center som presenterar prisbelönta infoannonser och informationsdokumentärer om varje enskild, vanligen förkommande, missbrukad drog. Det erbjuder också seminarierum för drogutbildningsföreläsningar och workshopar. Utbildningspaketet Sanningen om droger finns i centret utan kostnad för utbildare att använda i skolor och samhällsmiljöer.

Och eftersom samhällssamarbete är kärnan i varje stark rörelse, tillhandahåller centret administrativa faciliteter för Drogfri världs volontärer så att de kan ingå partnerskap med lokala anti-droginitiativ.

Det världsomfattande Sanningen om droger-programmet har distribuerat mer än 68 miljoner informationshäften, som effektivt möjliggör för ungdomar att fatta sina egna beslut att vara drogfria.

  • I Frankrike har den oavbrutna 20-åriga kampanjen för Sanningen om droger, med miljontals häften distribuerade i städer över hela landet, bidragit till en betydande minskning av marijuanakonsumtionen bland ungdomar, efter två decennier med ökande användning.
  • Sanningen om droger-volontärer i Italien har nått mer än en halv miljon människor genom drogutbildningsevenemang, infoannonser och distribution av drogutbildningshäften – vilket bidragit till en 25-procentig minskning av drogmissbruk i landet.
  • I Israel, där Stiftelsen för en drogfri värld distribuerade tusentals utbildningshäften och levererade drogutbildningsföreläsningar till tusentals studerande i en stad, minskade användningen av droger med 70 procent.

Ta reda på mer om utbildningskampanjen Sanningen om droger och vad Scientology Kyrkan gör för att stödja effektiv drogutbildning och förebyggande insatser.

Titta på denna video

Detta nya center för Stiftelsen för en drogfri värld är en av sex nya anläggningar, var och en hängiven att hjälpa till med de angelägna frågor som påverkar Clearwater och det större Tampa Bay-området:

  • Det nya centrala sätet för kyrkans frivilligpastorer ingår i en global rörelse som är verksam i 120 länder – världens största oberoende nödhjälpsstyrka. Scientologer jobbar frivilligt mer än 200 000 timmar per år enbart i Tampa Bay-området och lever enligt frivilligpastorernas motto att ”Något kan göras åt det”, oavsett utmaningen.
  • Ett museum och operationscenter för Citizens Commission on Human Rights (Kommittén för mänskliga rättigheter), en ideell välgörenhetsorganisation som håller ett vakande öga på mentalvården, har bistått och varit ansvarig för att 181 lagar antagits till skydd för individen mot kränkande behandling och tvångsmetoder. Dess Informations­center i Clearwater presenterar museet Psykiatri: Dödens industri.
  • Ett nytt säte för United for Human Rights (Enade för mänskliga rättigheter), ett globalt utbildningsinitiativ som arbetar med att identifiera och skydda rättigheterna för alla medborgare i världen, och nu för varje invånare i Pinellas County – där kränkningar av de mänskliga rättigheterna och människohandel hör till de allvarligaste i USA. Detta huvudkontor lovar att gå i spetsen för kampen mot dessa samvetslösa övergrepp.
  • En byggnad tillägnad Vägen till lycka, den icke-religiösa moralkodex som skrevs av L. Ron Hubbard. Publicerad på 112 språk har de 21 föreskrifterna återställt lugn i områden som slitits sönder av våld, skapat fred i regioner som härjats av inre oroligheter, och återgett miljontals människor självrespekt. Det nya Clearwaterkontoret kommer att ge den moraliska kompass som behövs lokalt.
  • Huvudkontoret för Criminon Florida står som en utgångspunkt för att utföra missionen att ta itu med orsakerna till brottslighet och återställa brottslingarnas självrespekt genom effektiva karaktärsbyggande program.