CLEARWATER, FLORIDA 11 JULI 2015

KOMMITTÉN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
EXPANDERAR SIN VERKSAMHET FÖR ATT
AVSLÖJA OCH HANTERA PSYKIATRISKA ÖVERGREPP
I CLEARWATER, TAMPABAY VIA NYTT CENTER

En ledande förespråkare för att exponera övergrepp inom mentalvården trappar upp sin närvaro i Florida med en anläggning som omfattar ett Psykiatri: Dödens industri-museum och ett målinriktat fokus på psykiatriska övergrepp både lokalt och över hela världen.

Till entusiastiskt jubel från tusentals scientologer och deras gäster, klippte Scientology Kyrkan bandet till ett nytt Florida-center för Citizens Commission on Human Rights (CCHR) – Kommittén för mänskliga rättigheter (KMR) – i centrala Clearwater lördagen den 11 juli. Centret är hängivet att främja arbetet i den internationellt hyllade kyrkans sponsrade väktargrupp som har kämpat oförtröttligt för offer för övergrepp inom mental hälsa sedan starten 1969.

KMR:s mål är att skydda allmänheten från rovgiriga psykiatriska metoder: genom att exponera neddrogning av militärer i aktiv tjänst samt veteraner; stämpling och neddrogning av barn med påstådda ”störningar”; och den lömska utvecklingen av marknadsföringssystem för psykiatriska medel baserat på pseudovetenskapen i dagens psykiatri, vilken genomförs på bekostnad av människoliv.

KMR arbetar med FN:s kommitté för barnets rättigheter och FN:s kommitté mot tortyr, och genomför undersökningar av psykiatriska övergrepp på barn i 10 länder.

KMR:s obevekliga ansträngningar har lett till att 181 lagar har antagits internationellt, från att förhindra screening av barns mentala hälsa och psykiatrisk neddrogning till att kämpa för patienträttigheter vid psykiatriska sjukhus och tvinga tillsynsmyndigheter för läkemedel att skydda allmänheten mot farliga psykofarmaka.

Kommissionen har mer än 250 lokalavdelningar i 30 länder som flitigt arbetar med likasinnade grupper, uppgiftslämnare och volontärer för att utrota psykiatriska övergrepp en gång för alla.

  • I Australien, där KMR åstadkommit ett förbud mot det barbariska utövandet av ”djupsömn”, där patienterna fick en cocktail av droger och elchocker utan att veta om det. I Italien ledde KMR:s agerande till statliga räder och nedläggning av psykiatriska sjukhus med patienter anvisade korrekt vård.
  • När det gäller att klämma ut stora pengar inom patientvården, avslöjade KMR ett bedrägeri på en miljard dollar i den största amerikanska privata kedjan inom mental hälsa, med 600 federala agenter som gjorde räder på anläggningar i 20 delstater, vilket resulterade i dussintals åtal, miljoner i böter, och att hela kedjan stängdes.
  • KMR har också arbetat med tillsynsmyndigheter för att få FDA:s ”black box”-varningar placerade på farliga psykiatriska droger. Detta är ett avgörande steg mot att ett skadligt läkemedel tas bort från marknaden.

Det nya KMR-centret nära Scientologys Flag-byggnad i centrala Clearwater är en viktig del i ett komplex av sex byggnader avsedda för kyrkans sponsrade program som betjänar området Clearwater – en levande symbol för samhällssamarbete.

KMR Florida har redan visat sig vara en stor aktör i delstatens kamp mot psykiatriska övergrepp. Efter att ha upptäckt att 55 procent av fosterbarnen i Florida hade ordinerats kraftfulla sinnesförändrande psykofarmaka, dokumenterade kommissionen övergreppen åt hälsodepartementet – vilket ledde till en minskning på 75 procent av recept skrivna för barn under sex år.

Dessutom, genom att arbeta med Floridas lagstiftare, hjälpte KMR Florida till med att stifta en lag som förbjuder offentliga skolor att medverka i den psykiatriska neddrogningen av barn.

KMR Florida ledde också anklagelsen som fick ”Teen Screen” förbjudet på skolor i Pinellas County 2005.

Med detta nya KMR-center i Florida, har Clearwater nu dessutom sitt eget Psykiatri: Dödens industri-museum. Museet presenterar psykiatrins osminkade historia över fjorton audiovisuella skärmar, vilka var och en avslöjar ytterligare en aspekt av psykiatriska övergrepp och kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Långt mer än bara en serie skärmar, bygger utställningen på en fullständig dokumentärfilm som presenterar den fullständiga historien om psykiatri, exponerar dess pseudovetenskapliga ursprung och deras chockerande kränkningar av de mänskliga rättigheterna, vilket ledde till upprättandet av KMR.

Nästan 200 000 besökare har gjort en rundtur i det ursprungliga Psykiatri: Dödens industri-museet på KMR:s internationella huvudkontor i Los Angeles, som har blivit en viktig del av läroplanen för flera lokala utbildningsinstitutioner. Mer än 700 000 besökare har upplevt vandringsutställningen av Psykriatri: Dödens industri som besöker större städer världen över.

KMR har producerat sju prisbelönta dokumentärer, med 7 miljoner DVD-skivor på 18 språk som når 120 miljoner människor med avslöjanden om övermedicinering inom militären, de obotliga skadorna från elchocker, stämpling och neddrogning av barn.

På Clearwaters huvudkontor arbetar människorättsförespråkare i samförstånd för att hjälpa lokalbefolkningen och besökare att rapportera om missbruk och psykiatriska tvångsmetoder, samordna åtgärder för att avsluta psykiatriska övergrepp, och föra psykiatrin under lagen.

För detta ändamål tillhandahålls ytterligare anläggningar för volontärer som undersöker övergrepp och för utbildningsseminarier och workshopar för att upplysa och aktivera många fler.

KMR grundades 1969 av Scientology Kyrkan och dr Thomas Szasz, professor emeritus i psykiatri och ledande kritiker av hans eget ämne, vid en tidpunkt då patienter förvarades på institutioner och fråntogs alla konstitutionella, medborgerliga och mänskliga rättigheter.

KMR Florida har varit verksamt i det större Clearwaterområdet i mer än 30 år.


Ta reda på mer om Kommittén för mänskliga rättigheter (KMR) och stödet från Scientology Kyrkan för att återställa mänskliga rättigheter och värdighet till området mental hälsa.

Titta på denna video

Detta nya KMR-center är en av sex nya anläggningar, var och en hängiven att hjälpa till med de angelägna frågor som påverkar Clearwater och större Tampa Bay-området. De inbegriper:

  • Det nya centrala sätet för kyrkans frivilligpastorer ingår i en global rörelse som är verksam i 120 länder – världens största oberoende nödhjälpsstyrka. Scientologer jobbar frivilligt mer än 200 000 timmar per år enbart i Tampa Bay-området och lever enligt frivilligpastorernas motto att ”Något kan göras åt det”, oavsett utmaningen.
  • Ett nytt säte för United for Human Rights (Enade för mänskliga rättigheter), ett globalt utbildningsinitiativ som arbetar med att identifiera och skydda rättigheterna för alla medborgare i världen, och nu för varje invånare i Pinellas County – där kränkningar av de mänskliga rättigheterna och människohandel hör till de allvarligaste i USA. Detta huvudkontor lovar att gå i spetsen för kampen mot dessa samvetslösa övergrepp.
  • Det nya lokala centret för Foundation for a Drug-Free World (Stiftelsen för en drogfri värld), vilkas internationella Sanningen om droger-program har nått 260 miljoner människor världen över. Programmet har åtagit sig att utrota drogmissbruk och ge meningsfull drogutbildning åt ungdomar.
  • En byggnad tillägnad Vägen till lycka, den icke-religiösa moralkodex som skrevs av L. Ron Hubbard. Publicerad på 112 språk har de 21 föreskrifterna återställt lugn i områden som slitits sönder av våld, skapat fred i regioner som härjats av inre oroligheter, och återgett miljontals människor självrespekt. Det nya Clearwaterkontoret kommer att ge den moraliska kompass som behövs lokalt.
  • Huvudkontoret för Criminon Florida står som en utgångspunkt för att utföra missionen att ta itu med orsakerna till brottslighet och återställa brottslingarnas självrespekt genom effektiva karaktärsbyggande program.