DEN NYA FLAG-BYGGNADEN:
SCIENTOLOGYS ANDLIGA HUVUDSÄTE

Denna arkitektoniska och tekniska triumf står som kulmen på en tidsperiod där vår religion vuxit snabbare än någonsin förut. Allt började med inledningen av korståget för ideala organisationer, vilka nu finns på fem kontinenter. Det följdes av återställandet av Scientologys fundament i sig och Kunskapens guldålder; sedan återställandet av varje introduktionsväg som L. Ron Hubbard anlade vid inträdesportarna till Bron; och därpå inget mindre än återställandet av själva Bron, från botten till toppen, när fas II av Teknologins guldålder trädde in.

Som en krona på detta verk släpptes tekniska utvecklingar från L. Ron Hubbard som aldrig förr funnits tillgängliga – närmare bestämt, en serie steg kallade ”Super Power” och en andlig terapi vid namn ”Återupplivande av orsak” – samtidigt som denna kyrka invigdes, en ideal organisation som står över alla andra ideala organisationer.

Här är en plats där vi nu kan förverkliga L. Ron Hubbards vision om en bättre värld i en omfattning som motsvarar teknologin i sig.

Detta är hörnstenen för den nya och bättre världen.

Detta är Scientologys majestät.

Detta är vår katedral.