HUR ETT MÄSTERVERK KOM TILL
SKULPTURER

De 62 skulpturerna i Flag-byggnadens atrium föreställer Scientologys grundläggande trosuppfattningar och bruk. Hur skulpturerna skapades är en berättelse i sig själv. Under loppet av ett år spenderade hantverkare 25 000 arbetstimmar på att producera verken. De formades genom att använda en många hundra år gammal vaxmetod – en process i femton steg som börjar med en lermodell i full storlek, sedan fortsätter med gjutformar av gummi, vax och porslin, i tur och ordning, och sedan avslutas med ihällning av smält brons som värmts upp till 1 200 grader Celsius.

2 ton

brons användes
i de 62 skulpturerna
i Flag-byggnadens
atrium
Efter att gjutformarna avlägsnats är det dags för skulpturen att sättas samman, svetsas, sandblästras och poleras. Skulpturen behandlas avslutningsvis med upphettat vax som smälter samman med bronset och ger skulpturen en evig ytbehandling. Det tog tre månader att installera skulpturerna i atriet.

TRAVERTIN

Den italienska kalkstenssorten travertin som används i Flag-byggnaden bröts i Italien, skars ut med precision och formades av skickliga hantverkare. Enorma block blev först till tjocka skivor och sedan till 35 000 enskilda plattor som placerades ut för hand för att få färg och ådring att smälta ihop. Mer än 250 000 arbetstimmar spenderades på enbart stenframställningen.

720 ton

travertin


6 500

kvadratmeter av
golv i travertin

35 000

enskilda plattor installerades
för hand

MOSAIK

Hantverkare skapade en mosaik bestående av tiotusentals handskurna stenbitar för den stora entrén framför Flag-byggnaden. Medaljongen, som föreställer Flags bergssymbol, är åtta meter i diameter. Medaljongen tillverkades av en av de största stenfabrikerna i världen och är i sig en av de största i modern historia. Varje stenbit lades för hand och sattes fast i paneler innan de installerades.

KORSET HISSAS

När Scientologi-korset skulle hissas hade man nått en viktig punkt i Flags historia. Det var ett av de monumentala företag som krävdes för att bygga den absolut mest avancerade och ideala Scientologi-byggnaden på planeten. Att installera det sex meter höga korset tog flera timmar för att lyfta det till avsedd plats ovanpå Flag-byggnadens torn, 50 meter ovanför gatunivå.

50

meter ovanför
gatunivå

DETALJRIKEDOM

Över 100 handtillverkade stenmedaljonger är inlagda i Flag-byggnadens golv. Dessa mästerverk skapades med hjälp av detaljerade ritningar och vattenskärningsteknik. Det blev på så vis möjligt att med största precision inpassa polerad marmor av typen ”Dark Emperador” – vilket gör att Scientologys symboler är del av själva byggnadens struktur.

1 264

dörrar

150 000

meter med
rör installerade

240 000

meter av
väggmaterial

2,5 miljoner

arbetstimmar
för att uppföra Flag-byggnaden

GOLV I DET HÅRDASTE TRÄ

Golvet i kapellet byggdes av noga utvalt trä, skuret i nittio graders vinkel. Varje träbit är ungefär tolv centimeter gånger tolv centimeter stor och lagd med fibrerna vända uppåt, vilket ger en högst estetisk karaktär, färg och beständighet. Golvet lades under en tvåmånadersperiod.

FÖNSTER I ONYX

Både atriet och kapellet har stenfönster i onyx, som är så tunt skurna att ljuset skiner igenom. De designades ursprungligen som paneler i konstmaterial, men entreprenören bytte ut det mot onyx som deras eget bidrag till detta arkitektoniska mästerverk till byggnad.