CLEARWATER, FLORIDA • 11 JULI 2015

DET NYA CENTRET FÖR ENADE FÖR MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETER GÖR ETT
VÄRLDSOMSPÄNNANDE INITIATIV TILL EN ANGELÄGEN NÄRVARO I TAMPA BAY, CLEARWATEROMRÅDET

Programmet som sponsras av Scientology Kyrkan – och redan är världens största icke-statliga människorättsinitiativ – utökar sin internationella rörelse till en Floridaregion som drabbats av människohandel.

På lördagen den 11 juli var en entusiastisk publik av flera tusen på plats för att ta den första rundvandringen när Scientology Kyrkan öppnade dörrarna på dess nya center för Enade för mänskliga rättigheter i centrala Clearwater. Centret ägnar sig åt att ta vad som redan är det mest omfattande och grundläggande initiativet för mänskliga rättigheter på jorden och etablera ett brohuvud i en delstat som står inför människohandel.

Tragedierna av mänskliga rättigheter i Florida uppgår uppskattningsvis till 40 000 människor som smugglas genom Florida varje år, de flesta för tvångsprostitution. Delstaten är det tredje mest trafikerade navet för sexhandel i USA, med Tampa Bay-området bland de mest aktiva.

David Miscavige, styrelseordförande för Religious Technology Center, sade i sin invigning av det nya centret på lördagen: ”Det är sant att Clearwater är en strandstad och att södra Florida är ett semestermål för tiotusentals människor. Men den mörka sanningen är också att denna region inte är immun mot övergrepp på de mänskliga rättigheterna, samma övergrepp som plågar samhällen över hela världen. Även om vi upplyser befolkningar över hela världen om de rättigheter som vi alla är berättigade till, är det dags att vi gör det här också – att öka medvetenheten och på så sätt göra de mänskliga rättigheterna till ett faktum för alla. Svaret är Enade för mänskliga rättigheter och Ungdomar för mänskliga rättigheter, och därmed deras nya huvudkontor i Clearwater för att gå i spetsen för det hela.”

Med tanke på problemets enorma omfattning, går det kyrkosponsrade Enade för mänskliga rättigheter i spetsen för utbildning och information om mänskliga rättigheter. Det är världens största icke-statliga människorättsutbildningskampanj, aktiv i 192 länder och samarbetar med 1 500 grupper och organisationer. Dess syfte: Att öka medvetenheten och genomförandet av den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och dess 30 artiklar.

  • Presentationer av de mänskliga rättigheterna till 59 000 elever i 435 taiwanesiska skolor ledde till påvisbar förändring bland de studerande, vilket ledde till att utbildningsministern officiellt utsåg programmets ledare till det nationella människorättsutbildningsrådet.
  • Principerna från den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna är nu inskriven i nationen Mexikos konstitution, med Ungdomar för mänskliga rättigheter som en viktig bidragsgivare till den landsomfattande kampanj som ledde till författningen.
  • Ungdomar för mänskliga rättigheters årliga toppmöten i FN i New York och Genève har utvecklat unga förespråkare som nu leder hundratals avdelningar i 60 länder.

Clearwaters nya center för Enade för mänskliga rättigheter, som ligger på stadens huvudgata Fort Harrison Avenue, står som ett högkvarter som hedrar begreppet mänskliga rättigheter och ett orubbligt engagemang i omfattande skala av utbildning i mänskliga rättigheter i hela det större Tampa Bay-området.

Det nya centret för Enade för mänskliga rättigheter har ett informationsområde helt ägnat åt den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och prisbelönt audiovisuellt material från organisationen som levandegör alla 30 förklaringarna genom infoannonser och informationsdokumentärer.

Dessutom har centret en seminarielokal för workshopar och föreläsningar och andra faciliteter för volontärer och medborgargrupper för att samarbeta på lokala initiativ för mänskliga rättigheter.

Lärare kan också få exemplar av utbildningspaketet Att bringa mänskliga rättigheterna till liv, med instruktion på högstadie- och högskolenivå och utbildningspaketet Ungdomar för mänskliga rättigheter för låg- och mellanstadieelever.

Enade för mänskliga rättigheter är en viktig del av ett nytt komplex av sex separata byggnader avsedda för kyrkans sponsrade program som betjänar Clearwaterområdet – en levande symbol för samarbete i samhället.

Enade för mänskliga rättigheter och dess program bygger på principer som anges av Scientologys grundare L. Ron Hubbard, som 1969 observerade: ”Det är viktigt att alla tänkande människor uppmanar sina regeringar till genomgripande reformer med avseende på mänskliga rättigheter.”

I nästan fem årtionden har scientologer arbetat för att övervinna allt som står i vägen för förverkligandet av dessa oförytterliga rättigheter. Kyrkan sponsrar en av världens bredaste utbildnings- och informationskampanjer om mänskliga rättigheter för allmänheten under parollen Enade för mänskliga rättigheter.

Faktum är att Scientology Kyrkan hjälpte till att utbilda mer än 50 000 människor om deras mänskliga rättigheter i områdena Clearwater och Tampa under det senaste året. Enade för mänskliga rättigheter i Clearwater arbetar konsekvent med ett 60-tal civil- och människorättsgrupper för att uppnå detta mål.


Ta reda på mer om Enade för mänskliga rättigheter (United for Human Rights, UHR) och vad Scientology Kyrkan gör för att stödja global medvetenhet om de mänskliga rättigheterna.

Titta på denna video 

Detta nya center för Enade för mänskliga rättigheter är en av sex nya anläggningar, var och en engagerad i att hjälpa till med de angelägna frågor som påverkar Clearwater och större Tampa Bay-området:

  • Det nya centrala sätet för kyrkans frivilligpastorer ingår i en global rörelse som är verksam i 120 länder – världens största oberoende nödhjälpsstyrka. Scientologer jobbar frivilligt mer än 200 000 timmar per år enbart i Tampa Bay-området och lever enligt frivilligpastorernas motto att ”Något kan göras åt det”, oavsett utmaningen.
  • Ett museum och operationscenter för Citizens Commission on Human Rights (Kommittén för mänskliga rättigheter), en ideell välgörenhetsorganisation som håller ett vakande öga på mentalvården, har bistått och varit ansvarig för att 181 lagar antagits till skydd för individen mot kränkande behandling och tvångsmetoder. Dess Informations­center i Clearwater presenterar museet Psykiatri: Dödens industri.
  • Det nya lokala centret för Foundation for a Drug-Free World (Stiftelsen för en drogfri värld), vars internationella Sanningen om droger-program har nått 260 miljoner människor världen över. Programmet har åtagit sig att utrota drogmissbruk och ge meningsfull drogutbildning åt ungdomar.
  • En byggnad tillägnad Vägen till lycka, den icke-religiösa moralkodex som skrevs av L. Ron Hubbard. Publicerad på 112 språk har de 21 föreskrifterna återställt lugn i områden som slitits sönder av våld, skapat fred i regioner som härjats av inre oroligheter, och återgett miljontals människor självrespekt. Det nya Clearwaterkontoret kommer att ge den moraliska kompass som behövs lokalt.
  • Huvudkontoret för Criminon Florida står som en utgångspunkt för att utföra missionen att ta itu med orsakerna till brottslighet och återställa brottslingarnas självrespekt genom effektiva karaktärsbyggande program.